Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bal-Woźniak T., "FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO", "Proces ożywiania innowacyjności dla wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Sukces czy porażka [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej (pod red. A. Stępniaka, S. Umińskiego i A. Zabłockiej)", 2009,161-170
 2. Kaszuba-Perz A., Perz P., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Proces zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. nauk. A.Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,50-59
 3. Oleksiewicz I., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY", "Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego [w:] Europejski rok innowacyjności i kreatywności (pod red. K. Marchlewskiej)", 2009,3,43-58
 4. Ruda M., Górka M., Pokrywka K., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Potencjał użytkowy i cechy ejakulatów knurów rasy polskiej białej zwisłouchej pochodzących z różnych rejonów hodowlanych, [w:] Produkcja zwierzęca (red. M.Ruda, M.Górka i S.Stec) - Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie", 2009,73-80
 5. Hall H., "POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE", "Postrzeganie praktyk marketingowych przez konsumentów, menedżerów i środowisko akademicki, [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu (red. R. Niestroja)", 2009,40-48
 6. Kamiński M., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach jako przykład administracyjnego postępowania szczególnego (odrębnego), [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksi", 2009,222-231
 7. Lew G., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Pojęcie i idea controllingu w przedsiębiorstwach [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. nauk. A.Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,78-90
 8. Szydełko A., Woźniak K., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Ośrodki odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem pośrednictwa finansowego, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. A.Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,3/2009,221-228
 9. Ostasz G., "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU", "Poakowskie podziemie niepodległościowe w powiecie krośnieńskim [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956 (pod red. K. Kaczmarskiego, M. Krzysztofińskiego i Cz. Nowaka)", 2009,297-308
 10. Kąkol W., "MITEL", "Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie. Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych", 2009,1-127
 11. Zatwarnicka-Madura B., "WAIP, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE", "Osobowość a zachowania nabywców w warunkach niepewności [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (red. L.Garbarskiego i J.Tkaczyk)", 2009,118-127
 12. Wieczorek S., Żukowski P., "TARBONUS TARNOBRZEG", "Organizacja bezpiecznej pracy", 2009,1-240
 13. Kusz D., Górka M., Kilar M., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Organizacja i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych położonych na obszarach górskich Podkarpacia, [w:] Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszrów wiejskich (red. D.Kusz i Z.Kryński) Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie", 2009,36,7-24
 14. Stec A., Stec S., "WYDAWNICTWO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI", "Oferta turystyczna podkarpackich gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne "Bieszczady", [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego (pod red. P.Palicha)", 2009,320-328
 15. Mentel G., Stępień K., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ", "Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań (pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego)", 2009,397-406
 16. Lew G., Lew A., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Odroczony podatek dochodowy - ogóle zasady tworzenia [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. nauk. A. Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,66-77
 17. Kusz D., Gajda J., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Obszary wiejskie powiatu jasielskiego w Unii Europejskiej, [w:] Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszrów wiejskich (red. D.Kusz i Z.Kryński) Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie", 2009,36,59-72
 18. Pisula T., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ", "Ocena ryzyka upadłości dla polskich spółek giełdowych z sektora paliwowo-enargetycznego, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań (pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego)", 2009,723-733
 19. Ostasz G., "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU", "O autorze [w:] K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939-1945", 2009,12-57
 20. Zieliński K., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Negatywny wpływ emigracji rodziców na pozostawione w kraju dzieci [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A.Olaka, I.Oleksiweicz i S.Wieczorka)", 2009,69-80
 21. wierzowicz J., "INFORMATION SCIENCE REFERENCE HERSHEY, NEW YORK", "Multimedia Data Mining Trends and Challenges [in:] Encyclopedia of Multimedia Technology and Network, Second Edition (edited by M. Pagani)", 2009,II,965-971
 22. Szabajkowicz W., Nieoczym A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Montażowe połączenia gwintowe", 2009,1-128
 23. Ruda M., Kilar J., Kusz B., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Mięso wieprzowe w żywieniu człowieka cz.1, cz.2 [w:] Produkcja zwierzęca (red. M.Ruda, M.Górka i S.Stec), Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie", 2009,35,91-118
 24. Bal-Woźniak T., "FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Mechanizmy i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i innowacyjności [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina (pod red. nauk. M.G. Woźniaka, V.I. Czuzhykova i D.G. Lukianienki)", 2009,525-548
 25. Witek L., "WAIP, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE", "Marketing społeczny jako narzędzie budowy zaufania przedsiębiorstwa z nabywcami, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (red. L.Garbarskiego i J.Tkaczyk)", 2009,591-600
 26. Chmiel-Żyłka S., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce ze względu na pracę na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,209-221
 27. Strojny J., Stankiewicz B., "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE", "Lokalny klimat przedsiębiorczości jako źródło przewagi konkurencyjnej sektora MSP [w:] Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej (pod red. M. Juchniewicz)", 2009,89-94
 28. Lew G., Chwałek M., Dral W., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Koszty własne transportu i ich optymalizacja [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red.nauk. A. Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,19-29
 29. Chłodnicka H., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Koszty rezerw w działalności gospodarczej [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. nauk. A.Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,7-18
 30. Kąkol W., Kabara-Dziadosz M., "MITEL", "Kompendium młodego przedsiębiorcy.", 2009,1-156
 31. Witek L., "POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE", "Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing, [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu (red. R.Niestroja)", 2009,380-388
 32. Kurzępa B., "TNOIK TORUŃ", "Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem", 2009,1-221
 33. Kiełtyka A., Rogalski M., Paśkiewicz J., Ważny A., "OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS. WARSZAWA", "Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz", 2009,1-533
 34. Hydzik P., "WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W STALOWEJ WOLI", "Kierunki inwestowania według regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 [w:] Polityka inwestycyjna a rozwój regionalny (pod red. R. Polińskiego)", 2009,108-116
 35. Pomykała M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Instytucjonalno-prawne podstawy przeciwdziałania cyberterroryzmowi, [w:] Cyberterroryzm nowe wyzwania XXI wieku, pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego i K. Rajchela", 2009,413-426
 36. Kurzępa B., Kotowski W., "WYDAWNICTWO DIFIN S.A.", "Inspekcja transportu drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym", 2009,1-272
 37. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE", "Instytucjonalne stymulatory i ograniczenia kreatywności [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu (pod red. E. Skrzypek)", 2009,I,357-365
 38. Bal-Woźniak T., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Innowacyjność jako kryterium sprawności systemu ekonomicznego a społeczna gospodarka rynkowa [w:] Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycz", 2009,4,429-438
 39. Bal-Woźniak T., "WYDAWNICTWO NAUKOWE AP", "Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych (pod red. Z. Zioło i T. Rachwała)", 2009,45-57
 40. Piecuch T., "EKONOMICKA UNIWERZITA V BRATISLAVE", "Image of a woman in advertising in the context of relationship marketing [in:] Relationship marketing its specialties, forms and selected applications (edited by Z. Francova and M. Orsky)", 2009,125-135
 41. Piecuch T., "CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE", "Globalizacja a mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Modele rozwoju gospodarczego dla Polski. W dobie integracji europejskiej i globalizacji (pod red. M. Nogi i M. K. Stawickiej)", 2009,77 - 86
 42. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO DIECEZJI RZESZOWSKIEJ", "Foresight w strategicznym rozwoju ekoinnowacji regionu - pierwsze doświadczenia Polski", 2009,1-379
 43. Oleksiewicz I., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE", "Europa nowych zagrożeń i wyzwań, [w:] Wartości a współczesne państwo (pod red. L. Kacprzaka, J. Knopka i D. Mierzejewskiego)", 2009,79-96
 44. Hall H., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Etyczne dylematy w procesie pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej (pod red. C. Halesa i M.Saramy)", 2009,281-291
 45. Mróz M., Hajduk-Stelmachowicz M., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Efekty współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej części Euroregionu Karpackiego, [w:] Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza (pod red. A.T Szablewskiego i R.Wójcikowskiego)", 2009,232-250
 46. Kurzępa B., Kotowski W., "WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS WARSZAWA", "Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny", 2009,1-175
 47. Strojny J., "STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA", "Dekoniunktura w gospodarce a możliwości rozwoju zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Project Management w czasach kryzysu (pod red. J. Kisielnickiego)", 2009,97-115
 48. Woźniak L., Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ", "Cyclicality, financial safety and local creativity of business in the context of foresight studies [in:] Cyclicality, financial safety and business creativity as the challenges of the modern world (edited by W. Wereda i S. Starnawska)", 2009,11-15
 49. Oleksiewicz I., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Cyberterroryzm - jako przykład łamania prawa godności człowieka [w:] Cyberterroryzm nowe wyzwania XXI wieku (pod. red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego i K. Rajchela)", 2009,437-451
 50. Gębarowski M., "WYDAWNICTWO MEDIA PRESS", "Concept of customer experience management as an element of raising the competitiveness of enterprise [in:] Creating Organisation's Competitivenss (edited by: A.Becht)", 2009,135-144

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności