Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Krupa K., Kubiak K., Sieniawski J., Laskowski P., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Obróbka skrawaniem i zastosowanie w technice lotniczej stopów tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(gama)", 2010,121-128
 2. Giergiel J., Kurc K., Giergiel M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnych", 2010,1 - 263
 3. Kurc K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mechatronika w projektowaniu robota", 2010,1 - 185
 4. Pacana A., Pawłowska B., Perłowski R., Stachowicz F., Zielecki W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Logistyka w przedsiębiorstwie (pod red. W.Zieleckiego)", 2010,1-200
 5. Budzik G., Marciniec A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Komputerowe wspomaganie projektowania z zastosowaniem systemu CATIA. Podstawy modelowania. Materiały pomocnicze.", 2010,1-72
 6. Motyka M., Kubiak K., Mizera J., "SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE MATERIAUX (SF2M)", "Hot plasticity of alfa+beta titanium alloys developed in thermomechanical process", 2010,P59
 7. Nowotnik A., Sieniawski J., "JOHN WILEY & SONS INC", "Effects of thermomechanical working on microstructure and mechanical properties of hot pressed superalloy Inconel 718", 2010,383-398
 8. Stadnicka D., Pacana A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.", 2010,1-261
 9. Zielińska E., Lejda K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza i modelowanie procesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samochodowego w aspekcie problemów ekologicznych.", 2010,1-219
 10. Kuszewski H., Lejda K., "SCIYO INTERNATIONAL", "Experimental study of spray generated by a new type of injector with rotary swinging needle. [w:] Fuel Injection.", 2010,Chapter 4,65-82
 11. Dębska B., Szafińska K., "WYDAWNICTWO PJWSTK", "Weryfikacja Materiałów Dydaktycznyh Realizowanych Metodą na odległość na Portalu e-Chemia [w:] Postępy e-edukacji", 2010,3,236-243
 12. Dąbrowska M., Gołos B., Wałajtys - Rode E., Wińska P., Cieśla J., Zieliński Z., Jagielska E., Rode W., "SPRINGER", "Unusual Developmental Pattern of Expression of Enzymes Involved in DNA Biosynthesis in Trichinella Spiralis and Trichinella pseudospiralis [w:] Detection of Bacteria, Viruses, Parasites and Fungi. Bioterrorism Prevention", 2010,333-356
 13. Woźnicka E., Kopacz M., Nykiel E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Synteza i fizykochemiczne właściwości kompleksów jonów Nd(III) i Er(III) z solą sodową kwasu moryno-5'-sulfonowego (NaQSA) [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,222-229
 14. Kalembkiewicz J., Chmielarz U., "UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE", "Redukcja Cr(VI) w wybranych układach wodno-organicznych z udziałem chlorowodorku hydroksyloaminy [w:] Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 2010,487-490
 15. Dębska B., Sanokowski Ł., "WYDAWNICTWO PJWSTK", "Organizacja zajęć ćwiczeniowo-projektowych dla przedmiotów realizowanych metodą Blended Learning [w:] Postępy e-edukacji", 2010,3,219-226
 16. Kopacz M., Kuźniar A., Nowak D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Reakcje jonów metali z flawonoidami i ich znaczenie [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,116-123
 17. Pietryga T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modelowanie oddziaływania niektórych flawonoidów z tyrozynazą grzybowa [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,167-174
 18. Heneczkowski M., Bachórz A., Frańczak A., Oleksy M., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE", "Kompozycje elastomerów termoplastycznych z dodatkiem nanobentu i ZR2 [w:] Materiały Polimerowe", 2010,269-272
 19. Nowak D., Kuźniar A., Kopacz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kompleksy jonów samaru(III) i europu(III) z rutyną w stanie stałym [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,212-221
 20. Pyda M., "ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY", "Heat Capacity of Polymeric Systems [w:] Heat Capacities. Liquids, Solutions and Vapours", 2010,329-354
 21. Bochenek R., Jeżowski J., "WORLD SCIENTIFIC BOOKS", "Genetic Algorithms Formulation for Retrofitting Heat Exchanger Network. [w:] Stochastic Global Optimization. Techniques and Applications in Chemical Engineering.", 2010,2,545-589
 22. Sitarz R., Krasławski A., Jeżowski J., "ELSEVIER", "Dynamics of knowledge flow in research on distillation [w:] Computer-Aided Chemical Engineering. 20th European Symposium on Computer Aided Process Engineering - ESCAPE20", 2010,581-588
 23. Mossety-Leszczak B., Włodarska M., Galina H., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE", "Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowania [w:] Materiały Polimerowe", 2010,59-64
 24. Pusz J., Papciak B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania równowag reakcji kompleksowania chryzyny z jonami metali Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) w roztworach wodno-metanolowych [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,239-249
 25. Pusz J., Pyda M., Jaźwa A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania równowag reakcji kompleksowania chryzyny z jonami metali Pr(III), Nd(III), Sm(III) i Tb(III) w układzie woda-1,4-dioksan [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,230-233
 26. Kopacz M., Kozek A., Trojnar I., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania reakcji redoks KMnO4 z sulfonowymi pochodnymi kwercetyny [w:] FLAWONOIDY i ich zastosowanie", 2010,205-211
 27. Poplewski G., Jeżowski J., "WORLD SCIENTIFIC BOOKS", "Application of Adaptive Random Search Optimizaton for Solving Industrial Water Allocation Problem. [w:] Stochastic Global Optimization. Techniques and Applications in Chemical Engineering.", 2010,2,505-547
 28. Dębska B., Kubacka A., "WYDAWNICTWO PJWSTK", "Adaptacja Treści Edukacyjnych Portalu Dydaktycznego do Zmieniających się Możliwości Percepcyjnych Studentów [w:] Postępy e-edukacji", 2010,3,228-235
 29. Jeżowski J., Poplewski G., Bochenek R., "WORLD SCIENTIFIC BOOKS", "Adaptive Random Search and Simulated Annealing Optimizers: Algorithms and Application Issues. [w:] Stochastic Global Optimization. Techniques and Applications in Chemical Engineering.", 2010,2,57-109
 30. Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H., Budzik G., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE", "Kompozyty polimerów chemoutwardzalnych i termoplastycznych z dodatkiem nanobentów ZR1 i ZR2 [w:] Materiały Polimerowe", 2010,445-449
 31. Oleksy M., Budzik G., Heneczkowski M., "CWA REGINA POLONIAE", "Kompozyty hybrydowe na osnowie nienasyconej żywicy poliestrowej [w:] Materiały Polimerowe", 2010,89-96
 32. Dmytryshyn R., "MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY", "Wirtualnaja laboratoria dla analiza i optymizacji aktiwnogo filtra. [w:] Sintez, analiz i diagnostyka elektronnych cepiej. Meżdunarodyj sbornik naucznych trudow.", 2010,7,218-230
 33. Apanasewicz S., Pawłowski S., Plewako J., "IOS PRESS", "The Study of the Sinusoidal Electromagnetic Field in a Bar of Elliptical Cross-Section [w:] Computer field models of electromagnetic devices - Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics", 2010,34,113-122
 34. Tatjewski P., Trybus L., Ławryńczuk M., Marusak P., Świder Z., Stec A., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Supervisory Control and Optimization [w:] Modeling, Diagnostics and Process Control", 2010,233-294
 35. Trybus B., Szmuc T., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Strukturalne modelowanie i analiza poprawności sterowników [w:] Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego", 2010,155-175
 36. Oszust M., Wysocki M., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Recognition of Signed Expressions Using Cluster-Based Segmentation of Time Series [w:] Image Processing and Communications Challenges 2, Advances in Intelligent and Soft Computing:", 2010,84,167-174
 37. Kapuściński T., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Hand Shape Recognition in Real Images Using Hierarchical Temporal Memory Trained on Synthetic Data [w:] Image Processing and Communications Challenges 2, Advances in Intelligent and Soft Computing", 2010,84,193-200
 38. Rymut B., Kwolek B., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "GPU-Accelerated Object Tracking Using Particle Filtering and Appearance-Adaptive Models [w:] Image Processing and Communications Challenges 2 (Advances in Intelligent and Soft Computing Series)", 2010,84,337-344
 39. Jankowski-Mihułowicz P., "INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA", "Field conditions of interrogation zone in anticollision radio frequency identification systems with inductive coupling [w:] Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications", 2010,1-26
 40. Wisz B., "IOS PRESS", "Coupling Capacitances in Film Structures of Hybrid Microciruits [w:] Computer Field Models of Electromagnetic Devices - Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics", 2010,34,209-219
 41. Trybus B., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Charakterystyka oprogramowania systemów wbudowanych [w:] Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego", 2010,129-154
 42. Stec A., Syfert M., Chrzanowski P., Fajdek B., Ławryńczuk M., Marusak P., Patan K., Rogala T., Szulim R., Tomasik P., Wachla D., Witczak M., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Application of the DiaSter System [w:] Modeling, Diagnostics and Process Control", 2010,295-362
 43. Apanasewicz S., Pawłowski S., Plewako J., "IOS PRESS", "Analysis of the Electric Charges Distribution on a Conductive Wall [w:] Computer Field Models of Electromagnetic Devices - Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics", 2010,34,103-112
 44. Samolej S., Szmuc T., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Analiza czasowa z zastosowaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego [w:] Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego", 2010,191-217
 45. Trojnar M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Technologia informacyjna. Ćwiczenia. Wybrane zagadnienia.", 2010,1-202
 46. Gotfryd M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Podstawy telekomunikacji. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa", 2010,1-208
 47. Gotfryd M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Podstawy telekomunikacji. Pytania, zadania, problemy", 2010,1-24
 48. Masłowski G., "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA", "Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami", 2010,208,1-198
 49. Trybus L., Samolej S., Bożek A., Gniewek L., Hajduk Z., Pelc L., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Tomczyk A., Pieniążek J., Kopecki G., Rogalski T., Rolka L., i inni ., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego", 2010,
 50. Pardała A., "WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO", "Tradycje i rozwój dydaktyki matematyki a współczesne kształcenie nauczycieli matematyki [w:] Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli", 2010,170-179

poprzednia123456nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności