Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pardała A., "WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD", "The traditions and Development of Mathematisc Education. Case of Poland. [w:] Russian mathematics education. History and World Significance.", 2010,4,327-337
 2. Pardała A., "KOKSHETAU STATE UNIVERSITY (KAZAKHSTAN)", "Roli i zadaci didaktyki matiematiki a sowriemiennyje matiematicieskoje obrazowanie. [w:] Formirowanie profiessjonalnoj kompietientiosti buduscich specjalistow w uslowiach krieditnoj tiechnologii obucienia: opyt, probliemy i pierspiektiwy.", 2010,I,179-186
 3. Czyż H., Rdzanek W., Rdzanek W., "CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY", "Organizacje i Ośrodki Akustyczne w Polsce: Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska [w:] AKUSTYKA POLSKA wczoraj i dziś", 2010,130-132
 4. Pardała A., "FORUM DYDAKTYKÓW MATEMATYKI", "O niektórych problemach nauczania matematyki [w:] Współczesne problemy nauczania matematyki", 2010,3,5-20
 5. Pardała A., "UNIWERSYTET ŚLĄSKI Filia w Cieszynie", "Methods of Mathematics Teaching vs. Distance Education [w:] Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society", 2010,91-104
 6. Pardała A., "WYDAWNICTWO NAUKOWE "NOVUM" SP. Z O.O.", "Geometryczne kształcenie uczniów w dobie upowszechniania wykształcenia ogólnego-problemy i innowacje. [w:] Studia z dydaktyki matematyki.", 2010,5,81-106
 7. Jabłońska E., Jabłoński W., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Rachunek papierów wartościowych", 2010,1-173
 8. Chłędowska K., Sikora R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami cz.2", 2010,2,1-586
 9. Zaguła G., Puchalski C., Jasiński T., Tralle I., Gorzelany J., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Pola magnetyczne i elektromagnetyczne a jakość owoców.", 2010,1-126
 10. Smusz R., Kaniuczak J., Puchalski C., Hajduk E., Jasiński T., Szostek M., "POLSKIE TOWARZYSTWO AGROFIZYCZNE", "Produkcyjność i wydajność energetyczna zielonej biomasy topinamburu (Heliantus Tuberosus L.) uprawianego na odłogowanej glebie pyłowej po rekultywacji osadami ściekowymi [w:] Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska", 2010,12
 11. Smusz R., Kaniuczak J., Jasiński T., Puchalski C., Hajduk E., Szostek M., Pieniążek M., Zaguła G., "POLSKIE TOWARZYSTWO AGROFIZYCZNE", "Produkcyjność i wydajność energetyczna zielonej biomasy ślazowca pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita Rusby) uprawianego na odłogowanej glebie pyłowej po rekultywacji osadami ściekowymi [w:] Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowisk", 2010,12-15
 12. Oleksiewicz I., "RS DRUK RZESZÓW", "Zwalczanie finansowania terroryzmu w ramach Unii Europejskiej [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej", 2010,610-621
 13. Świerzowicz J., Nowotyńska I., "WYDAWNICTWO POLSKO-JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNIK KOMPUTEROWYCH", "Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych jako skutecznego narzędzia wspomagającego proces nauczania [w:] Postępy e-edukacji", 2010,261-270
 14. Sołtysiak M., "WYDAWNICTWO DIFIN S.A.", "Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jako element przewagi konkurencyjnej [w:] Ryzyko w finansach i bankowości", 2010,243-261
 15. Strojny J., "WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU", "Zapotrzebowanie osób bezrobotnych na szkolenia [w:] Rynek pracy w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Szanse i zagrożenia w opiniach bezrobotnych i przedsiębiorców. Raport końcowy z badań", 2010,90-108
 16. Strojny J., "WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU", "Zainteresowanie zatrudnieniem bezrobotnych znajdujących się w szczególnych warunkach na rynku pracy [w:] Rynek pracy w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Szanse i zagrożenia w opiniach bezrobotnych i przedsiębiorców. Raport końcowy z badań", 2010,188-195
 17. Surówka A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ", "Wypoczynkowe i specjalistyczne walory turystyczne Polski Wschodniej [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", 2010,434-453
 18. Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Zadarko E., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Wybrane elementy stylu życia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego [w:] Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą.", 2010,225-238
 19. Sołtysiak M., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Wprowadzenie do teorii skutecznego zarządzania ryzykiem [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce", 2010,1929,248-265
 20. Zimon D., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Wpływ systemu zarządzania jakością na satysfakcję klienta oraz doskonalenie wspópracy z dostawcami [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji", 2010,II,361-376
 21. Bal-Woźniak T., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Warunki usprawnienia zarządzania innowacyjnością w kontekście współczesnych wyzwań [w:] Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach", 2010,257-273
 22. Kurzępa B., "RS DRUK RZESZÓW", "Uprawnienia straży gminnych - rzeczywista potrzeba czy nadmiar kompetencji? [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej", 2010,234-240
 23. Suraj-Sołtysiak M., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Upadłość konsumencka w Polsce z perspektywy doświadczeń innych krajów [w:] Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania", 2010,387-404
 24. Gazda A., Zieliński K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Transport miejski jako instrument zaspokajania potrzeby mobilności mieszkańców miasta [w:] Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia", 2010,1,217-224
 25. Gazda A., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH", "Transfer wiedzy do jednostek samorządu terytorialnego [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Teoria i praktyka.", 2010,153-162
 26. Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., "WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA", "The Reserch and Development Potential in Podkarpackie Voivodeship [w:] Journal of Polish-American Science and Technology", 2010,42-47
 27. Wyrwa D., "PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE", "The meaning of innovations while shaping progress role of Podkarpackie voivodship [w:] Post - globalization Era? New visions and new Challenges. The characteristics of the new framework and the outlook. Selected problems", 2010,193-206
 28. Strojny J., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Teoretyk w biznesie - refleksje o teorii i praktyce zarządzania [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce", 2010,99-115
 29. Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU", "The attitudes of women from Podkarpacie towards the cervical cancers prophylaxis - results of preliminary research, [w:] Selected aspects of malignant diseases", 2010,111-123
 30. Pomykała M., "RS DRUK RZESZÓW", "rodki współpracy policyjnej w ramach układu z Schengen [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej", 2010,622-632
 31. Polinceusz M., "RS DRUK RZESZÓW", "Stany nadzwyczajne - zasady i zakres działania terenowych organów administracji publicznej w województwie [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej", 2010,117-126
 32. Gładysz A., "WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO", "Sposoby odczytu informacji i ich rola w budowaniu strategii jakości [w:] Informatyka Q przyszłości", 2010,I,183-192
 33. Sobolewski M., Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Rozpowszechnienie palenia papierosów wśród studentów Wydziału Wychowania Fizycznego UR [w:] Academic Physical Education. Health, lifestyle and motor abilities", 2010,29-42
 34. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO", "Rola badań foresight w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju [w:] Zrównoważony rozwój na poziommie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka", 2010,201-213
 35. Szydełko A., "POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE", "Rezerwy jako instrumenty zabezpieczenia przed ryzykiem [w:] Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie", 2010,103-132
 36. Kaszuba-Perz A., Perz P., "OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS. WARSZAWA", "Przygotowanie do zajęć [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego", 2010,48-64
 37. Pasternak-Malicka M., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Przejawy gospodarki nieformalnej nasilającej się w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime", 2010,385-397
 38. Szydełko M., "INVESTMENT VISION GROUP", "Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009- studium przypadku [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych", 2010,180-188
 39. Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., "PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE", "Profitability analysis of stock exchange banks in Poland with application of taxonomic grouping procedures [w:] Post - globalization Era? New Visions and New Challenges. The polices and management instruments of corporations.", 2010,49-58
 40. Ziółkowski B., "MAŁOPOLSKI INSTYTUT GOSPODARCZY", "Profil innowacyjności przedsiębiorstw Podkarpacia w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską", 2010,207-216
 41. Sobkowiak B., "WYDAWNICTWO EIKON PLUS", "Proces demokratyzacji państw europejskich po II wojnie światowej [w:] Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia", 2010,83-120
 42. Ziółkowski B., Woźniak L., Dziedzic S., Sobkowiak A., "WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA", "Priority Technologies for Sustainable Development of Podkarpacie Province - Eco-Innovative Vision for Region - Proposals for Cooperation and Leading Research Directions, [w:] Journal of Polish-American Science and Technology", 2010,26-33
 43. Oleksiewicz I., "WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK", "Prawo osób do swobodnego przemieszczania się a polityka Unii wobec uchodźców (wybrane zagadnienia) [w:] Uchodźcy w Polsce i w Europie. Stan prawny i rzeczywistość.", 2010,197-216
 44. Kiełtyka A., "OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS. WARSZAWA", "Praktyczne aspekty stosowania ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody", 2010,573-590
 45. Klamut R., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO", "Poziomy czasu psychologicznego a system osobowości [w:] Czas w życiu człowieka", 2010,118-132
 46. Ostasz G., "WYDAWNICTWO EIKON PLUS", "Polska droga do demokratyzacji i do Unii Europejskiej od połowy XX wieku [w:] Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia", 2010,121-161
 47. Lew G., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Ograniczanie ryzyka badania sprawozdań finansowych [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)", 2010,I,361-368
 48. Sieńko E., "MAŁOPOLSKI INSTYTUT GOSPODARCZY", "Ocena sprawności zarządzania w Grupie Kapitałowej Zelmer S.A. w latach 2007-2008 [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską", 2010,257-278
 49. Woźniak M., "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA "PRO CARPATHIA"", "Nowe koncepcje w zarządzaniu agroturystyką [w:] Innowacyjność w turystyce", 2010,115-143
 50. Kmiotek K., "WYDAWNICTWA AGH", "Narzędzia motywowania pozapłacowego w przedsiębiorstwie [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki", 2010,455-469

poprzednia123456nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności