Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bal-Woźniak T., "VADIM GETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY", "Mechanizmi ta instrumienti rozwitku ludzkowo kapitału i innowacijnosti [w:] Konwergencija ekonomićnich modelej Polszi ta Ukraini", 2010,545-572
 2. Woźniak L., Kud K., "POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE", "Marketing międzynarodowy żywności ekologicznej - współczesna idea i przyszłe problemy [w:] Marketing międzynarodowy - uwarunkowania i kierunki rozwoju", 2010,321-328
 3. Pasternak-Malicka M., "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU", "Kryzys gospodarczy jako jedna z przyczyn nasilających zjawisko gospodarki nieformalnej wśród podmiotów gospodarczych [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu", 2010,133-146
 4. Kurzępa B., "BMT ERIDA SP. Z O.O.", "Kontrola nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy masowej sprawowana przez organy administracji państwowej i samorządowej [w:] Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej", 2010,119-134
 5. Prendecki K., "POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE", "Kibice - szydercy. Humor na stadionach Polski i Europy [w:] Oblicza Humoru", 2010,4,201-247
 6. Piecuch T., "C.H. BECK. WARSZAWA", "Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach", 2010,15-29
 7. Ziółkowski B., Moszkowicz K., "PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE", "Foresight in the process of regional policy harmonization towards ecoinnovative challenges [w:] Post - globalization Era? New visions and new Challenges. The characteristics of the new framework and the outlook. Selected problems", 2010,151-164
 8. Lew G., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", "External and internal cost reporting [w:] Performance Measurement and Management. Concepts and applications", 2010,4,49-57
 9. Stępień K., "VADIM GETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY", "Finansowi mechanizmi ta instrumenti [w:] Konwergencija ekonomićnich modelej Polszi ta Ukraini", 2010,505-527
 10. Piecuch T., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU", "Ewolucja teorii przedsiębiorczości - od przedsiębiorczości indywidualnej do wewnętrznej [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność", 2010,I,476-494
 11. Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., "PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE", "Ethics within an enterprise - such reputation as the benefits [w:] Post - globalization Era? New Visions and New Chalanges. The polices and management instruments of corporations. Selected determinants", 2010,27-42
 12. Kmiotek K., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Elastyczność organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi", 2010,24-40
 13. Misiak T., Sulima A., Tokarski T., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO", "Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej? [w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna", 2010,197-219
 14. Gazda A., "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ", "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu organizacjami publicznymi [w:] Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych", 2010,2,26-33
 15. Sołtys A., "WYDAWNICTWO EIKON PLUS", "Aspekt etyczny demokracji w Unii Europejskiej [w:] Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia", 2010,45-79
 16. Strojny J., "WYDAWNICTWO NOWA ERA", "Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej", 2010,176-197
 17. wierzowicz J., "FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE AND INFORMATICS, UNIVERSITY OF ZILINA & INSTITUTE OF MANAGEMENT BY UNIVERSITY OF ZILINA", "A Multilingual Information System for Development ofTransboarder Business Cooperation [w:] Information Technology in Management and Marketing", 2010,147-152
 18. Oleksiewicz I., Pomykała M., Ostasz G., Polinceusz M., Chmiel-Żyłka S., Janda A., Zieliński K., Gazda A., Chudzik T., Pikor G., Delong M., Matusik J., Nowak J., Puzio R., Skrzypek J., Stawska J., Kamiński M., Kiełtyka A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "[w:] Znaczenie i funkcjonowanie samorządu w Polsce, (pod red.) I. Oleksiewicz i M. Pomykały", 2010,1-214
 19. Hydzik P., Kąkol W., Wyrwa D., Kiczek M., Walawender P., Słomka K., Ziaja M., Gardziel T., Horbaczek R., "BD CENTER (MIŁOCIN)", "[w:] Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości (pod red. P.Hydzika i P.Walawendra)", 2010,1-381
 20. Jankowska-Mihułowicz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie strategiczne. Materiały pomocnicze", 2010,1-59
 21. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie jakością w logistyce", 2010,1-61
 22. Ziółkowski B., "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI", "Ekoinnowacje wobec społecznej odpowiedzialności biznesu kyosei [w:] Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw", 2010,130-145
 23. Woźniak L., Dziedzic S., "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA "PRO CARPATHIA"", "Ekoinnowacyjne rozwiązania w turystyce [w:] Innowacyjność w turystyce", 2010,11-29
 24. Merkwa M., Pomykała M., Oleksiewicz I., Kurzępa B., Niemiec O., Chmiel-Żyłka S., Delong M., Rajchel J., Kurzępa E., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Wybrane prawne aspekty współpracy europejskiej (pod red.) I. Oleksiewicz, M. Pomykały, J. Rajchela", 2010,1-132
 25. Kusz D., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami, [w:] Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni, pod red. M. Rudej", 2010,I,9-14
 26. Pomykała M., Oleksiewicz I., Chudzik T., Kiełtyka A., Purc-Kurowicka K., Cierpisz N., Polinceusz M., Rajchel J., Kamiński M., Kurowicka M., Nowak I., Frankiewicz R., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Współpraca instytucjonalna w Unii Europejskiej, (pod red.) I. Oleksiewicz, M. Pomykały, J. Rajchela", 2010,1-170
 27. Pomykała M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - kilka uwag, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela i E. Ury", 2010,50-56
 28. Gębarowski M., "REGAN PRESS", "Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej", 2010,1-308
 29. Gugnin O., Ostasz G., Hall H., Tkach A., Witek L., Kusz D., Gazda A., Jakowlewa J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Współczesne aspekty zarządzania - teoria i doświadczenie, pod red. G. Ostasza", 2010,1-158
 30. Kurzępa B., "C.H. BECK. WARSZAWA", "Ustawa o broni i amunicji - komentarz", 2010,1-350
 31. Kiełtyka A., Janda P., "C.H. BECK. WARSZAWA", "Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz", 2010,1-132
 32. Polinceusz M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Wojewoda jako podmiot realizujący kompetencje w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych oraz..., [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela i E. Ur", 2010,254-268
 33. Letkiewicz A., "LWIWSKIJ DIERŻAWNIJ UNIWERSITET WNUTRISZCZICH SPRAW, LWIW", "Uprawlinnja organizacijami (dejaki aspekti)", 2010,1-158
 34. Tkach A., "SARANCKI KOOPERATIWNYJ INTITUT RUK", "Uprawlienie priedpiejatijami w usłowich krizisa, [w:] Integracija nauki i obrazowanija", 2010,229-236
 35. Ziółkowski B., Dziedzic S., Woźniak M., Woźniak L., "INSTITUTE OF AVIATION SCIENTIFIC PUBLICATIONS, WARSAW", "The Model of Sustainable Development of Technologies and the Market in The Food Economy - The Possibilities of Cooperation Between Poland and The USA, Ecological and Social Concept, [in:] Journal of Polish-American Science and Technology, edit. G.W. Handy", 2010,34-41
 36. Kurzępa B., Kurzępa-Czopek E., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela i E. Ury", 2010,559-564
 37. Kurzępa B., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii oraz stan klęski żywiołowej wywołanej chorobami zakaźnymi ludzi, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela i E. Ury", 2010,455-462
 38. Szydełko A., "STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ PODKARPACKI W RZESZOWIE", "Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze", 2010,1-133
 39. Gębarowski M., "POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE", "Specyfika działań merchandisingowych w wybranych grupach asortymentowych, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, pod red. Szczepana Figla", 2010,232-239
 40. Ostasz G., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Rozwój obrony cywilnej w Polsce, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela i E. Ury", 2010,89-101
 41. Strojny J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Region - Polityka regionalna", 2010,1-101
 42. Strojny J., "JANUSZ STROJNY", "Region: suszcznost i determinanty razwitija", 2010,1-125
 43. Piecuch T., "C.H. BECK. WARSZAWA", "Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne", 2010,1-174
 44. Dziedzic S., Woźniak L., Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przedsiębiorczość akademicka. Transfer wiedzy pomiędzy nauką a MŚP na Podkarpaciu", 2010,1-120
 45. Jankowska-Mihułowicz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Procesy decyzyjne. Materiały pomocnicze", 2010,1-54
 46. unarski J., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Problemy oceny ryzyka w wytwarzaniu zautomatyzowanych urządzeń montażowych, [w:] MANUFACTURING 2010. Contemporary problems of manufacturing and production management, edited by R. Staniek", 2010,1-6 (wyd. CD)
 47. Rajchel K., Janda A., Kamuda D., Polinceusz M., Pomykała M., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Prawo gospodarcze. Czynności handlowe", 2010,1-168
 48. Ostasz G., "WYDAWNICTWO LIBRA", "Podziemna armia. Podokręg AK Reszów", 2010,1-411
 49. Oleksiewicz I., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Polityka antyterrorystyczna jako szczególny przykład zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela i E. Ury", 2010,184-196
 50. Zatwarnicka-Madura B., "CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE", "Perswazja w sprzedaży", 2010,1-109

poprzednia123456nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności