Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Janda A., Purc-Kurowicka K., "TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE W WARSZAWIE", "Wpływ współdziałania Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz sferę praw i wolności obywatela [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka", 2011,86-93
 2. Oleksiewicz I., "KONSORCJUM AKADEMICKIE WYDAWNICTWO WSE W KRAKOWIE, WSIIZ W RZESZOWIE I WSZIA W ZAMOŚCIU", "Wpływ terroryzmu na sferę praw człowieka we współczesnym świecie [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych", 2011,113-124
 3. Polinceusz M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Więzi prawne wyznaczające granice kompetencji wojewody - organu realizującego zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski", 2011,654-665
 4. Piecuch T., "POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA", "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej [w:] Przedsiębiorczość szanse i wyzwania", 2011,107-120
 5. Oleksiewicz I., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Ustawodawstwo polskie wobec przestępstwa o charakterze terrorystycznym [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski", 2011,633-653
 6. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO", "The role of regional technology foresight in the process of supporting the management for development of small and medium enterprises of podkarpacie province [w:] Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management", 2011,190-207
 7. Gazda A., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "System Achieving Competitive Exellence w przemyśle obronnym w Polsce [w:] Wspóna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski", 2011,25-36
 8. Warmińska A., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ", "Przywództwo, zaufanie i etyka w zarządzaniu klastrem [w:] Nowe kierunki metody techniki w zarządzaniu i marketingu", 2011,389-404
 9. Laska A., "AKADEMICKI INSTYTUT NAUKOWO WYDAWNICZY ALTUS SP Z O. O. (POZNAŃ)", "Rola bezpieczeństwa pracy w funkcjonoiwaniu organizacji na przykładzie dużych przedsiębiorstw branży budowlanej [w:] Przepisy prawne a bezpieczeństwo człowieka", 2011,33-47
 10. Pomykała M., Ostasz G., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Przeciwdziałanie terroryzmowi na arenie międzynarodowej [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski", 2011,167-180
 11. Niemiec O., "TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE W WARSZAWIE", "Prawo dostępu do służby zdrowia a bezpieczeństwo państwa [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka", 2011,94-106
 12. Merkwa M., "WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)", "Prawo dostępu do Internetu jako prawo człowieka w kontekście wyzwań współczesnego świata [w:] Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa", 2011,21-32
 13. Kiełtyka A., "WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)", "Prawo do bezpieczeństwa a przemoc w rodzinie [w:] Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa", 2011,111-128
 14. Kurzępa B., "TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE W WARSZAWIE", "Prawna reglamentacja broni pneumatycznej [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka", 2011,50-52
 15. Woźniak L., Woźniak M., "AGENCJA REKLAMOWA NOWOMOWA (RZESZÓW)", "Pasjonujący świat innowacyjnej przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość akademicka", 2011,27-42
 16. Oleksiewicz I., Polinceusz M., Pomykała M., "WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)", "Organizacje terrorystyczne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście globalizacji [w:] Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa", 2011,59-76
 17. Polinceusz M., "WYDAWNICTWO ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA WARSZAWA", "Ograniczenia swobody działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego państw Unii Europejskiej [w:] Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna", 2011,39-52
 18. Kamuda D., "TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE W WARSZAWIE", "Ochrona prywatności a bezpieczeństwo państwa [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka", 2011,7-13
 19. Kiełtyka A., "TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE W WARSZAWIE", "Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego a prawa człowieka i bezpieczeństwo obywateli [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka", 2011,31-49
 20. Gładysz A., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ", "Model reprezentacji wiedzy wykorzystujący semantyczne struktury informacji z zastosowaniem ontologii [w:] Narzędzia informatyczne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", 2011,212,110-124
 21. Stecko J., "WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA, POZNAŃ", "Kultura zaufania w społeczeństwie XXI wieku - weryfikacja mitów [w:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku", 2011,223-231
 22. Niemiec O., "WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)", "Kształtowanie systemu prawa w zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego [w:] Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa", 2011,33-47
 23. Pasternak-Malicka M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Koszty pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach jako czynnik wpływający na zakres gospodarki nieformalnej w dobie kryzysu gospodarczego [w:] Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie", 2011,99-118
 24. Gugnin O., Ostasz G., Jakowlewa J., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Istoriczna dijsnist jak konstukcijna osnowa ewropejskogo wimiru tworennja politićnogo imidżu [w:] Institucjonalna paradigma ciwilizacijnogo rozwitku. Institucjonalizacija rozwitku miżnarodnich ekonomicznich widnosin w Ukraini i Polszi", 2011,4,299-343
 25. Merkwa M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Interwencja humanitarna jako sposób ochrony praw człowieka [w:] Wspóna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski", 2011,476-489
 26. Hall H., Hall R., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Internet w życiu współczesnego studenta - znaczenie, intensywność i cele korzystania [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy", 2011,390-407
 27. Florek-Klęsk D., "WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)", "Instytucja Europejskiego nakazu aresztowania jako przykład globalizacji współczesnej Europy [w:] Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa", 2011,97-110
 28. Tkach A., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Institucjonalizacija switogospodarskich procesiw [w:] Institucjonalna paradigma ciwilizacijnogo rozwitku. Institucjonalizacija rozwitku miżnarodnich ekonomicznich widnosin w Ukraini i Polszi", 2011,4,12-55
 29. Chudzik T., Beda D., "WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)", "Handel ludźmi w przepisachh Konwencji Rady Europy z dnia 16 maja 2005 roku jako przykład zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie [w:] Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa", 2011,5-20
 30. Tkach A., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Formuwannia nowoi institucionalnoi paradigmi rozwitku miżnarodnich ekonomicznich widnostin [w:] Institucjonalna paradigma ciwilizacijnogo rozwitku. Institucjonalizacija rozwitku miżnarodnich ekonomicznich widnosin w Ukraini i Polszi", 2011,4,79-99
 31. Ziółkowski B., "VILNIUS UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE", "Foresight in new economic conditions – Delphi results in Podkarpacie province [w:] Social and Managerial Incentives for Future Economic Growth", 2011,160-178
 32. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH", "Environmental management system EMAS in supporting competition and cooperation skills of organisations [w:] Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets – external environmental factors", 2011,135-150
 33. Ostasz G., "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU", "Dwa światy. Pomiędzy konspiracją niepodległościową a kompaniami wartowniczymi [w:] Polskie Oddziay Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989", 2011,107-115
 34. Kamuda D., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Bezprawna służba w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej jako przestępstwo przeciwko obronności RP [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski", 2011,609-616
 35. Piętowska-Laska R., "AKADEMICKI INSTYTUT NAUKOWO WYDAWNICZY ALTUS SP Z O. O. (POZNAŃ)", "Bezpieczeństwo pracy w organizacji procesowej na przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej [w:] Obraz bezpieczeństwa społecznego człowieka XXI wieku", 2011,191-208
 36. Pomykała M., "WYDAWNICTWO ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA WARSZAWA", "Bezpieczeństwo państwa jako ważny interes publiczny uzasadniający reglamentację działalności gospodarczej [w:] Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna", 2011,111-128
 37. Surówka A., "WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE", "Baza noclegowa turystyki w Polsce wschodniej [w:] Jakość usług turystycznych i żywieniowych", 2011,206-220
 38. Zamoyski G., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Badania nad dziejami instytucji finansowych w Galicji [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań", 2011,1,152-166
 39. Hall H., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU", "Badania marketingowe w szkołach wyższych - obszary, techniki, korzyści [w:] Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej", 2011,323-339
 40. Oleksiewicz I., "KONSORCJUM AKADEMICKIE WYDAWNICTWO WSE W KRAKOWIE, WSIIZ W RZESZOWIE I WSZIA W ZAMOŚCIU", "Analiza rozwoju polityki antyterrorystycznej w prawie Unii Europejskiej [w:] Oblicza terroryzmu", 2011,185-204
 41. Tkach A., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Adaptacyjni mechanizmi globalizaciii [w:] Institucjonalna paradigma ciwilizacijnogo rozwitku. Institucjonalizacija rozwitku miżnarodnich ekonomicznich widnosin w Ukraini i Polszi", 2011,4,56-78
 42. Mentel G., "CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE", "VALUE AT RISK w warunkach polskiego rynku kapitałowego", 2011,1-205
 43. Tkach A., Balicka M., "KLASICZNYJ PRIWATNYJ UNIWERSITIET ZAPOROŻE", "Wynagrodzenia w Polsce [w:] Socialno-ekonomicznij rozwitok Ukraini i regionow", 2011,244-252
 44. Kiełtyka A., Ważny A., "C.H. BECK. WARSZAWA", "Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz", 2011,1-284
 45. Kurzępa B., Kurzępa-Czopek E., "TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ", "Ustawa o strażach gminnych", 2011,1-299
 46. Arefyeva O., Gorodinska D., "EUROPEAN UNIVERSITY KIEV", "Uprawlinnia ekonomicznoju stijkistju pidpriemstw", 2011,1-230
 47. Pompa-Roborzyński M., "WYDAWNICTWO WIEŚ JUTRA SP. Z O. O.", "Systemy wypasu owiec [w:] Hodowla, chów i użytkowanie owiec, pod red. R. Niżnikowskiego", 2011,146-149
 48. Laska A., Sommer H., "FHU APIS (RZESZÓW)", "Socjologia. Teksty do studiowania", 2011,1-219
 49. Baran J., Pieczonka W., Pompa-Roborzyński M., "PTTŻ - WYDAWNICTWO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI", "Sery owczo-kozie jako propozycja nowego produktu [w:] Żywność projektowana - designed food, pod red. M. Walczyckiej, G. Jaworskiej, A. Dudy-Chodak, L. Starucha", 2011,2,22-32
 50. Tkach A., Cybulska-Machowska K., "KLASICZNYJ PRIWATNYJ UNIWERSITIET ZAPOROŻE", "Rynek pracy i bezrobocie w Polsce [w:] Socialno-ekonomicznij rozwitok Ukraini i regionow", 2011,252-260

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności