Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Piecuch T., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Ludzie młodzi wobec przedsiębiorczości - przykład województwa podkarpackiego [w:] Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce", 2012,74-96
 2. Bal-Woźniak T., "OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE", "Model czterech filarów innowacyjności w kontekście uwarunkowań instytucjonalnych [w:] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka", 2012,13-20
 3. Tkach A., Pliszka T., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Najważaniejsze instytucje ekonomiczne a finansowe: problemy rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Socjalno-ekonomicznij rozwitok Ukraini: ewropejskij wibir", 2012,19-27
 4. Polinceusz M., "RS DRUK RZESZÓW", "Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie organizacji i kontroli imprez masowych [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych", 2012,31-38
 5. Strojny J., Sowa B., "WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU", "Organizacja i jej otoczenie [w:] Zarządzanie w zarysie", 2012,18-28
 6. Ruszel M., "WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK", "Polityka energetyczna UE w okresie prezydencji polskiej [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć", 2012,98-110
 7. Lew G., "CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE", "Pomiar dokonań w ośrodkach odpowiedzialności [w:] Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa", 2012,83-101
 8. Kiełtyka A., Kuberski D., Pelewicz R., "C.H. BECK. WARSZAWA", "Postępowanie przygotowawcze [w:] Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami", 2012,17-142
 9. Gugnina T., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Problem relacji kosztów i cen w usługach logistycznych [w:] Socjalno-ekonomicznij rozwitok Ukraini: ewropejskij wibir", 2012,72-75
 10. Piecuch T., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ", "Problematyka podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania", 2012,175-193
 11. Adamczyk J., Sudoł - Pusz J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Problemy i wyzwania pomiaru wartości kapitału ludzkiego organizacji [w:] Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy", 2012,175-184
 12. Hall H., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Przedmiot i metody analizy otoczenia i potencjału szkoły [w:] Psichologo-piedagogiczni zasadi projektuwania oswitnogo prostoru osobistosti", 2012,131-181
 13. Woźniak M., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Przedsiębiorczośc jako czynnik odnowy obszarów wiejskich [w:] Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce", 2012,97-118
 14. Piecuch T., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU", "Przedsiębiorczość ludzi młodych województwa podkarpackiego [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty", 2012,I,271-293
 15. Sommer H., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Przemiany współczesnego świata - globalne wyzwania edukacyjne [w:] Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej", 2012,1,107-123
 16. Pasternak-Malicka M., "CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE", "Racjonalny system podatkowy a sprawiedliwość podatkowa w świetle badań ankietowych [w:] Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania", 2012,273-285
 17. Kaszuba-Perz A., Perz P., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Realizacja inwestycji czy przejęcie? Dylematy strategii rozwoju [w:] Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów", 2012,II,177-182
 18. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM", "Rola aksjologii etycznej w kontekście skuteczności gospodarowania organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS [w:] Przedsiębiorczość na pograniczu - wybrane problemy", 2012,2,166-178
 19. Sommer H., "WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W Jarosławiu", "Rola telewizji w procesie wychowania dzieci [w:] Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współćzesnej szkole", 2012,155-165
 20. Ostasz G., Tkach A., "MELITOPOLSKI INSTITUT DERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINNIA KLASICZNOGO PRIWATNOGO UNIWERSITETU", "Rynek - jako forma więzi między instytucjami finansowymi: aspekt historyczny [w:] Socjalno-ekonomicznij rozwitok Ukraini: ewropejskij wibir", 2012,9-19
 21. Wieczorek S., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Specyfika zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy w transporcie drogowym [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy", 2012,29-47
 22. Szydełko M., "OFICYNA WYDAWNICZA "HUMANITAS"", "Standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym [w:] Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarzadzanie - Marketing - Public relations", 2012,47-66
 23. Zielińska A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Strategie współpracy w organizacjach pozarządowych [w:] Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy", 2012,355-363
 24. Ostasz G., "WYDAWNICTWO OSKAR SP. Z O.O.", "Struktury wywiadowcze Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej [w:] Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2", 2012,75-96
 25. Zimon D., "PTTŻ - WYDAWNICTWO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI", "System zarzadzania jakością według normy ISO 9001:2008 a specyfikacja małych i średnich organizacji [w:] Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku", 2012,367-384
 26. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "The aspects of quality in Eco-Management and Audit Schemes of Great Britain [w:] Challenges of guality management", 2012,191-199
 27. Woźniak L., Dziedzic S., "GREEN ECONOMICS INSTITUTE (UK)", "The green economy in agriculture, GM problems, social and environmental costs of GM, the role of state [w:] Green Economy: Reform and Renaissance of economics and its methodology - Green Economics - the solutions for the 21st century Green Ekonomy: Rethin", 2012,322-324
 28. Pasternak-Malicka M., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH", "Uchylanie się od opodatkowania jako reakcja podatników na nieprzestrzeganie zasad podatkowych w polskim systemie podatkowym [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne", 2012,353-365
 29. Dobrzańska M., Dobrzański P., Łopuszański A., Kurowski Ł., "ITHEA", "Using Real-Time System to Manage Production Data in a Distributed System [w:] Artificial Intelligence Driven Solutions to Business and Engineering Problems", 2012,120-132
 30. Bal-Woźniak T., "WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA", "Wielopoziomowe zarządzanie innowacyjnością w oparciu o podejście podmiotowe [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej", 2012,3,231-273
 31. Ostasz G., "WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE", "Wokół genezy Delegatury Rządu na Kraj [w:] Państwo, administracja, Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi", 2012,147-162
 32. Kędra J., Sobolewski M., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU", "Wpływ kryzysu gospodarczego na postawy pracowników na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty", 2012,2,413-432
 33. Oleksiewicz I., "WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK", "Wpływ polskiej prezydencji na rzecz poprawy polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć", 2012,130-151
 34. Zimon D., "WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE", "Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie procesów zarządzania w małych i średnich organizacjach [w:] Innowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją. Nauka i praktyka", 2012,45-58
 35. wierzowicz J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ technologii informacyjnych na proces wdrażania informatycznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy", 2012,335-344
 36. Pomykała M., "RS DRUK RZESZÓW", "Wybrane aspekty współdziałania przy zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych", 2012,60-70
 37. Piętowska-Laska R., "AKADEMICKI INSTYTUT NAUKOWO WYDAWNICZY ALTUS SP Z O. O. (POZNAŃ)", "Zarządzanie procesami - współczesne wyzwania i trendy rozwojowe [w:] Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i Społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskucji na XXI wiek", 2012,92-106
 38. Kmiotek K., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU", "Zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości organizacyjnej [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty", 2012,II,43-60
 39. Kiełtyka A., "RS DRUK RZESZÓW", "Zatrzymanie prokuratorskie w Kodeksie postępowania karnego na tle innych zatrzymań [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych", 2012,159-176
 40. Zamoyski G., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Związek Galicyjski Kas Oszczędności we Lwowie (1902-1914) [w:] Ekonomia, społeczeństwo, polityka", 2012,483-499

poprzednia12345

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności