Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2000)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Stojek Z., Burak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Drgania układu wielokondygnacyjnego ram połączonych więzami sprężystymi", 2000,180,32,515-524
 2. Daćko A., Sznerch S., "ZESZYTY NAUKOWE I-FPTUNIG", "Transportowo-technologiczne wykorzystanie rurociągów.", 2000,5,37,49-54
 3. Ziemiański L., Piątkowski G., "NEURAL NETWORKS AND SOFT COMPUTING", "Use of neural networks for damage detection in structural elements using wave propagation", 2000,1,1,449-454
 4. Miller B., Ziemiański L., "NEURAL NETWORKS AND SOFT COMPUTING", "Updating of a 13-storey frame model", 2000,437-442
 5. Ziemiański L., "METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING", "Application of neural networks in dynamic of structures", 2000,379-384
 6. Lisowski G., Ziemiański L., "METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING", "Some results of using artifical neural networks for damage detection in the rod", 2000,219-222
 7. Gałda M., Pianowski L., Najdecki H., "LWOWSKIE ASTRONOMICZNO-GEODEZYJNE TOWARZYSTWO , LWÓW", "Geodezyjne pomiary i wyznaczanie przemieszczeńdźwigarów", 2000,1,1,85-89
 8. Abramczyk J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Struktury powłokowe jako zestawy powtarzalnych wycinków powierzchni stopnia drugiego", 2000,3,33-44
 9. Dźwierzyńska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Odwzorowanie częściowo złożeniowe Z w przestrzeni n-wymiarowej", 2000,3,137-143
 10. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "O niektórych skutkach bioremediacji w składowiskach odpadów.", 2000,45,217-225
 11. Bieniek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Geometria jednowarstwowych kratownic quasi-powierzchniowych generowanych na elipsoidzie obrotowej", 2000,3,45-54
 12. Dąbrowski W., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zbiornik wód podziemnych "dolina Wisłoka" na terenie zlewni rzeki Wisłok", 2000,2,32,35-41
 13. Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie funkcji losowych do osiadania budowli", 2000,180,32,387-395
 14. Koszelnik P., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zasilanie solińskiego zbiornika zaporowego związkami biogennymi - bilans masowy", 2000,180,32,187-198
 15. Kiełbasa Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wytężenia w ściankach skręcanego arkusza blachy fałdowej", 2000,32,225-232
 16. Kerste J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wymiarowanie drewnianych belek złożonych według Eurocode No 5 i PN-81/B-03150", 2000,32,221-224
 17. Warchoł J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie zeolitów karpackich do usuwania jonów miedzi z roztworów wodnych", 2000,2,32,459-468
 18. Ziemiański L., Miller B., Piątkowski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wybrane zastosowania sztucznych sieci neuronowych w dynamice konstrukcji", 2000,32,599-614
 19. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wybrane zagadnienia geotechniczne występujące na obszarze województwa podkarpackiego.", 2000,1,32,185-192
 20. Niemiec W., Szymborski W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ wysypiska komunalnego w Krynicy na jakość wód", 2000,180,32,271-278
 21. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ wody gruntowej na stateczność skarp.", 2000,1,32,271-278
 22. Stankiewicz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ wielkości łba śruby i obecności podkładki na sztywność styku doczołowego belki zginanej - analiza metodą elementów skończonych", 2000,32,507-514
 23. Halbiniak J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ mikrokrzemionki na mikrostrukturę i odporność betonów na pękanie.", 2000,1,32,125-132
 24. Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ plastyfikatora na dojrzewanie betonu w obniżonych temperaturach", 2000,32,11-18
 25. Franczyk M., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ kruszywa grubego na efekt modyfikacji betonu dodatkami i domieszkami.", 2000,1,32,101-108
 26. Kulpiński J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ karbu na wytrzymałość zaprawy cementowej modyfikowanej polimerem.", 2000,1,32,318-326
 27. Granops M., Papciak D., Sito L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ jakości wody na korozję urzadzeń miedzianych", 2000,2,32,93-100
 28. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ stanu krawędzi spoiny pachwinowej na wartość współczynnika spiętrzenia naprężeń", 2000,32,539-545
 29. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Usuwanie barwy z wody w procesie sorpcji i koagulacji", 2000,2,32,171-178
 30. Zamorska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Testy toksyczności w ocenie jakości wód", 2000,2,32,479-486
 31. Dąbrowski W., Granops M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Straty wody w sieciach wodociągowych zlewni rzeki Wisłok", 2000,2,32,29-34
 32. Szyszka J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Stateczność swobodnej ścianki szczelnej zagłębionej w gruncie niespoistym.", 2000,1,32,531-538
 33. Wróbel K., Kubiszyn W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Stan awaryjny balkonów żelbetowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych", 2000,32,591-598
 34. Folta L., Jarominiak A., Trojnar K., Bichajło L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Problemy odbudowy odcinka drogi krajowej nr 4 zniszczonego wskutek osuwiska", 2000,32,193-201
 35. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Problemy geodezyjne w pomiarach odkształceń mostów", 2000,180,32,469-477
 36. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Porównanie propozycji sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż walcowych powierzchni poślizgu z zastosowaniem nomogramów.", 2000,1,32,263-270
 37. Bielecka A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ołów zagrożeniem środowiska glebowego na przykładzie miasta Rzeszowa", 2000,180,32,19-27
 38. Pąprowicz J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena powierzchniowych grup funkcyjnych na pylistych węglach aktywnych", 2000,180,32,321-328
 39. Plewako Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nośność graniczna na zginanie belek zbrojonych kompozytami", 2000,1,32,403-409
 40. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena niezawodności wstępnie zarysowanych elementów betonowych", 2000,1,32,583-590
 41. Rybka A., Prokopska A., Pełczyński J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Możliwości restrukturyzacji małych miast Polski południowo-wschodniej na przykładzie miasta Tyczyna", 2000,32,427-434
 42. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody określania stałych materiałowych kompozytów cementowych.", 2000,32,411-418
 43. Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Gospodarka surowcami wtórnymi w Rzeszowie - stan obecny i perspektywy na przyszłość", 2000,2,32,329-336
 44. Gałda M., Najdecki H., Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody oceny przemieszczeń dźwigarów", 2000,180,32,109-117
 45. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Geotechniczne aspekty budowy składowisk odpadów na obszarze województwa podkarpackiego", 2000,2,32,131-138
 46. Kozakiewicz Z., Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Experiences in implementing the production of pre-stressed centrifugal casting concrete poles", 2000,19-24
 47. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Diatomity jako sorbenty związków ropopochodnych", 2000,2,32,337-343
 48. akota W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Diagnostyka konstrukcji belkowej na podstawie przeprowadzonego eksperymentu", 2000,1,32,359-366
 49. Kozłowski A., Pisarek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badanie wybranego węzła stalowego i zespolonego", 2000,32,295-302
 50. Kubiszyn J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badanie wpływu warstwy przejściowej starego i nowego betonu na odporność betonu na pękanie.", 2000,1,32,311-318

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności