Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2000)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Łakota W., Ziemiański L., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Analysis of bolted steel connections by neural networks basing on dynamic response", 2000,XLVI,2,325-335
 2. Kuś S., "ARCHITEKTURA", "Nagroda ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kategorii prac dyplomowych - projekt przekrycia trybun boiska piłkarskiego w konstrukcji ciegnowo-prętowej z pokryciem blachą", 2000,5,90-91
 3. Lichołai L., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza funkcjonowania pasywnych systemów ogrzewania słonecznego i prognozowanie ich efektywności energetycznej", 2000,1-154
 4. Jarominiak A., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "ciany oporowe z prefabrykatów T w: Lekkie konstrukcje oporowe", 2000,19,322-326
 5. Jaremski J., "Zwiększenie nośności wiązki mikropali przez wykonanie łączącej je podstawy.", "XVI Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, 17-22.09, Wrocław-Krynica", 2000,43-50
 6. Piech A., "Związki arsenu w środowisku wodnym, występowanie i sposoby usuwania w świetle unormowań dotyczących jakości wody do picia", "Konferencja: Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów UE, Politechnika Częstochowska, Ustroń 8-10.10", 2000,94-100
 7. Dziopak J., "Zbiorniki retencyjne w infrastrukturze sieciowej miast.", "XVI Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, 17-22.09, Wrocław-Krynica", 2000,213-228
 8. Chochołek S., Czarnecka M., Warchoł J., "Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska", "XXXI Sympozjum "AQUA 2000"", 2000,362-369
 9. Halbiniak J., Prokopski G., "Zastosowanie metod inżynierii materiałowej do oceny wpływu mikokrzemionki na pekanie betonów.", "MATBUD 2000, Politechnika Krakowska, Kraków-Mogilany, 28-30 czerwca", 2000,132-139
 10. Kozłowski A., "Zastosowanie blachy fałdowej jako elementu konstrukcyjnego stropów", "Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", PRz, 26-27.05, Rzeszów", 2000,181-197
 11. Dziopak J., "Wykorzystanie retencji w rozwoju i modernizacji eksploatowanych systemów kanalizacyjnych.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,53-60
 12. Opaliński S., Rabczak S., "Współpraca wentylacji z instalacją centralnego ogrzewania.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,289-301
 13. Jaremski J., "Wpływ zmian zawilgocenia zwietrzelin na powstanie osuwisk drogowych na terenie województwa podkarpackiego", "Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym", Zakopane , 13-14. kwietnia", 2000,207-218
 14. Prokopski G., Langier B., "Wpływ stosunku wodno-cementowego na morfologię powierzchni pękania.", "MATBUD 2000, Politechnika Krakowska, Kraków-Mogilany, 28-30 czerwca", 2000,232-239
 15. Dziopak J., "Wpływ stosowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych na rozwój i efektywność działania systemów kanalizacyjnych.", "Centrum Edukacji "ALIAS", Poznań 14-16 lutego", 2000,83-92
 16. Siwowski T., Antkiewicz J., "Wpływ sposobu zastosowania zaprawy naprawczej PCC na jej skażenie przez chlorki - wyniki testu.", "X Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwiec", 2000,14-18
 17. Szymański W., Babiarz B., "Wpływ rozwiązań technicznych sieci ciepłowniczych na straty ciepła.", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,319-328
 18. Jaremski J., Czudec G., "Wpływ osiadania sufozyjnego na stateczność skarpy przy Alejach Wyzwolenia w Rzeszowie", "Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym", Zakopane , 13-14. kwietnia", 2000,219-228
 19. Michalak E., "Wpływ migrujących inhibitorów korozji na ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej w obiektach inżynierskich", "X Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwiec", 2000,174-181
 20. Rybak-Wilusz E., Szymański W., "Własności regulacyjne zaworów grzejnikowych z zamknięciem ceramicznym", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,305-312
 21. Bajorek G., "Wpływ domieszek na proces twardnienia betonu dojrzewającego w obniżonych temperaturach", "XVII Konferencja Naukowo-Techniczna "Jadwisin 2000" Beton i prefabrykacja, Popowo, kwiecień", 2000,326-333
 22. Piech A., "Uzdatnianie kwaśnych wód wgłębnych z ujęcia w Tajęcinie w odkwaszających złożach filtracyjnych", "IV Międzynarodowa Konferencja i XVI Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód" PZITS O/Wielkopolski, 11-13.09 Kraków.", 2000,501-508
 23. Jaremski J., "Ustalenie pęcznienia w zwietrzelinach marglowych i glinach illitowych.", "XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania "PROBLEMY GEOTECHNICZNE OBSZARÓW P..."", 2000,277-289
 24. Kucharski B., Tomaszek J., "Use of simplified sequencing batch reactor system for the treatment of wastewater from fruit-and-vegetable processing plant", "2nd International Symposium on Sequencing Batch Reactor Technology, Poster Presentations, 10-12 July 2000, Narbonne, France", 2000,113-115
 25. Miller B., Ziemiański L., "Udating of dynamic models using neural procedure", "V Szkoła Analizy Modalnej", 2000,324-329
 26. Gąska P., "Typy osuwisk drogowych Podkarpacia", "Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym", Zakopane , 13-14. kwietnia", 2000,137-146
 27. Tomaszek J., Grabas M., "Two stages nitrogen removal using moving bed biofilm reactors", "1st World Water Congress of the International Water Association, 3-7 july, Paris, France", 2000,CD
 28. lęczka L., "Trwałość połączeń podatnych w ujęciu metody naprężeń geometrycznych", "Sympozjum "Węzły podatne w konstrukcjach metalowych i zespolonych", Warszawa", 2000,259-270
 29. Dźwierzyńska J., "The representation on the cylinder rotary surface", "PROCEEDINGS OF 3-RD SEMINAR "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHING CONTEMPORARY ENGINEERING"", 2000,31-34
 30. Burak J., Bozhenko B., "The finite elements method in optimalization of the termoelastic state for a thin shell of revolution", "NELINEARNA MECHANIKA III SLOV-POL-CESKE SYMP. O MECHANIKE", 2000,221-224
 31. Granops M., Puszkarewicz A., "Technological performance of chosen underground water purification plants", "IV International Conference "Water supply and water qality"", 2000,719-726
 32. Rudko G., Sznerch S., Maciejewska O., "Technogienno-ekologiczna biezpieka dobilljab związku ze stanom pidzemnoji hidrosfery.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,371-377
 33. Sznerch S., Daćko A., Maciejewska O., "Systemy słoneczne zapewnienia dostawcy c.w.u. w budownictwie sanatoryjnym.", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,313-318
 34. Reichhart A., "Specificity of shells made of profiled metal sheets", "4th Int. Colloquium on Structural Morphology, IASS, Delft", 2000,138-145
 35. Stojek Z., Ziemiański L., "Skrętno-ścinające drgania wielokondygnacyjnych budynków połączonych więzami sprężystymi", "IX Sympozjum "Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle"", 2000,169-174
 36. Kozłowski A., "Secant stiffness of semi-rigid joints in braced frames", "19th Czech and Slovak International Conference "Steel structure and bridges 2000', Strbskie Pleso", 2000,181-186
 37. Kaleta J., "Removing of certain organic pollutiants from water in sorption process", "V International Conference "Water supply and water qality"", 2000,779-786
 38. Opaliński S., Tchórzewska-Cieślak B., "Regulacja ilości powietrza zewnętrznego w systemach wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń nieprodukcyjnych.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,303-312
 39. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Tunia A., "Realizacja programu kompleksowej poprawy jakości wody do picia dla miasta Rzeszowa.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,353-361
 40. Kuś S., Plewako Z., "Projektowanie i realizacje mostów sprężonych cięgnami kompozytowymi", "Konferencja naukowo-techniczna "Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym", Łódź", 2000,107-118
 41. Woliński S., "Projektowanie elementów żelbetowych z założonym prawdopodobieństwem zawodności", "XVI Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, 17-22.09, Wrocław-Krynica", 2000,159-166
 42. Górski J., "Practical verification of thermodynamic data quality.", "ECOS 2000, Universitet Twente, Nederland", 2000,405-413
 43. Rak J., Studziński A., "Problematyka ryzyka zdrowotnego z zanieczyszczeniem wody do picia.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,344-351
 44. Reichhart A., "Powłokowe formy architektoniczne z blach fałdowych", "Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", PRz, 26-27.05, Rzeszów", 2000,65-72
 45. Plewako Z., "Porównanie właściwości belek sprężonych stalą i kompozytami", "Konferencja naukowo-techniczna "Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym", Łódź", 2000,135-146
 46. Górski J., Rabczak S., "Porównanie czynników chłodniczych do zastosowań w układach klimatyzacji i pomp ciepła.", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,63-72
 47. Szymański W., "Pomiarowe ustalenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków w warunkach obliczeniowych.", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Jedlnia k. Radomia, 11-12 maja", 2000,83-90
 48. Rak J., Wieczysty A., "Podnoszenie niezawodności jakości wody w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń za pomocą alternatywnych technologii uzdatniania wody.", "IV Międzynarodowa Konferencja i XVI Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód" PZITS O/Wielkopolski, 11-13.09 Kraków.", 2000,961-971
 49. Bieniek Z., "Parametry geometryczne wybranej grupy wielościanów quasi-sferycznych", "IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa", Olsztyn-Łańsk, 26-28 maja 2000 r. Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wydział Nauk Technicznych", 2000,49-57
 50. Dziopak J., Alexeev M., Zacharowa J., "Optimal Investmment Variant Search when Desgning Reservoirs in the Sewerage Systems.", "International Conference and Exhibition "AQUATERRA", Uniwersytet Architektoniczno-Budowlany, St. Petersburg", 2000,18-19

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności