Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2000)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Ślęczka L., Goss C., Wojnowski W., "Określenie współczynnika spiętrzenia naprężeń dla karbów w postaci żeber podłużnych", "XVIII Sympozjum "Zmęczenie materiałów i konstrukcji" Bydgoszcz", 2000,157-162
 2. Michalak E., "Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji w warunkach laboratoryjnych i polowych", "XVII Konferencja Naukowo-Techniczna "Jadwisin 2000" Beton i prefabrykacja, Popowo, kwiecień", 2000,395-402
 3. Plewako Z., "Obliczanie mostowych konstrukcji sprężonych cięgnami kompozytowymi", "Konferencja N-T "Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym", Łódź", 2000,127-134
 4. Rak J., Studziński A., "Ocena ilości wody z awaryjnych ujęć dla miasta Rzeszowa.", "IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja N-T, PZITS, 25-26.05 Kraków-Zakopane", 2000,183-189
 5. Jaremski J., "O konieczności zmiany traktowania nieczynnych składowisk, w których deponowano odpady przemysłowe.", "Jubileuszowa Sesja Naukowa GEOTECHNIKA W BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII ŚRODOWISKA poświęcona 47-leciu pracy naukowej i 70-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego./Politechnika Gdańska, Gdańsk", 2000,305-312
 6. Jaremski J., "O konieczności prowadzenia badań gruntów lessowych i lessopodobnych rejonu Rzeszowa.", "IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa", Olsztyn-Łańsk, 26-28 maja 2000 r. Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wydział Nauk Technicznych", 2000,201-210
 7. Siwowski T., Tężycki W., "Nowoczesne materiały i systemy naprawcze w remoncie mostu autostradowego przez rzekę Pad we Włoszech", "X Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwiec", 2000,232-237
 8. Górski J., "Nowe czynniki chłodnicze w obiegach urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła.", "III Konferencja Techniczna "Klimatyzacja i wentylacja XXI wieku" Sopot, 16-17 listopad,", 2000,1-13
 9. Wieczysty A., Iwanejko R., Rak J., "Nowa metoda określania technologicznej niezawodności stacji uzdatniania wody.", "IV Międzynarodowa Konferencja i XVI Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód" PZITS O/Wielkopolski, 11-13.09 Kraków.", 2000,973-980
 10. Kucharski B., "Niezawodność technologiczna gminnych oczyszczalni ścieków w aspekcie odprowadzania ścieków do odbiornika.", "IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja N-T, PZITS, 25-26.05 Kraków-Zakopane", 2000,123-131
 11. Górski J., Yantowski E., "New opportunities of a reduction the carbon dioxide emission from power plants.", "Compower 2000, Gdańsk, Poland, 23-24.11", 2000,159-168
 12. Sobala D., Zobel H., "New Look at the Temperatures and Thermal Movements of Bridges", "Bridge Engineering Conference, Adelajda, Australia, november", 2000,121-132
 13. Abramczyk J., "Necessity of utilisation of 3D objects virtual modeling tools in training of design-engineers", "PROCEEDINGS OF 3-RD SEMINAR "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHING CONTEMPORARY ENGINEER", 2000,6-9
 14. Rak J., Wieczysty A., "Nadzwyczajne zagrożenia środowiska na obszarach przygranicznych.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,363-370
 15. Opaliński S., Rabczak S., "Możliwości wykorzystania technologicznych zysków ciepła w zakładach przemysłowych do ogrzewania pomieszczeń.", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,263-272
 16. Kiełbasa Z., "Modelowanie komputerowe skręcanego arkusza blachy fałdowej", "Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", PRz, 26-27.05, Rzeszów", 2000,173-180
 17. Jaremski J., "Metodyka badań parametrów geotechnicznych zwietrzelin skał miękkich na podstawie badań zwietrzeliny margli opolskich", "Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego, Politechnika Warszawska,Warszawa 12 kwietnia", 2000,135-140
 18. Zacharowa J., Dziopak J., "Metod opriedielenija optimalnogo warianta kapitałowłażenij v kanalizacionnych sistemach.", "IV International Congres ECWATECH 2000, Moskva-Russia, 30-01.06.", 2000,660-661
 19. Januszewski B., "Mapping of M4 space figures vertical perspective", "PROCEEDINGS OF 3-RD SEMINAR "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHING CONTEMPORARY ENGINEERING"", 2000,47-52
 20. Kozłowski A., "Kształtowanie ram stalowych i zespolonych z węzłami podatnymi", "Węzły podatne w konstrukcjach metalowych i zespolonych, Warszawa", 2000,51-74
 21. Kuś S., Zalewski W., "Kształtowanie konstrukcji", "Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", PRz, 26-27.05, Rzeszów", 2000,11-26
 22. Stankiewicz B., "Komputerowy model doczołowego połączenia śrubowego belki ze słupem", "Węzły podatne w konstrukcjach metalowych i zespolonych, Warszawa", 2000,241-248
 23. Rybka A., "Kościoły: PW Najświętszego Serca Jezusa i Św. Michała Archanioła w Rzeszowie", "III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo sakralne i monumentalne '2000" Białystok, 11-12 maja", 2000,277-287
 24. Rybak-Wilusz E., Mitosek M., "Kawitacja wywołana uderzeniem hydraulicznym.", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,297-304
 25. Rybak-Wilusz E., Mitosek M., "Kawitacja w przewodach.", "VII Seminarium Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego 2000, Warszawa, czerwiec", 2000,153-159
 26. Michalak E., Tężycki W., "Innowacyjne systemy naprawcze w zrealizowanym remoncie konstrukcji żelbetowych zapory wodnej", "XII Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2000 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją", Warszawa - Zakopane, 17-20 maja", 2000,243-250
 27. Górski J., "Implikacje makro- i mikroskopowych sformułowań równań stanu.", "VIII Letnia Szkoła Termodynamiki, Politechnika Warszawska", 2000,101-114
 28. Yantowski E., Górski J., "Further elaboration of quasi-combined zero-emission power cycle.", "ECOS 2000, Universitet Twente, Nederland", 2000,1083-1092
 29. Bieniek Z., "Examples of the quasi-surface polyhedrons application in forming of the engineery geosims object", "PROCEEDINGS OF 3-RD SEMINAR "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHING CONTEMPORARY ENGINEERING"", 2000,13-15
 30. Janas L., Łakota W., "Eksperymentalna identyfikacja drgań konstrukcji mostowej dla potrzeb zmniejszenia emisji hałasu", "V Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 12-14.12.", 2000,236-243
 31. Piekarski M., "Engineering geometry and graphics but descriptive geometry - new designation or new quality?", "PROCEEDINGS OF 3-RD SEMINAR "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHING CONTEMPORARY ENGINEERING"", 2000,73-76
 32. Kucharski B., Kowalski J., Uberma A., "Efekty stosowania glinianu sodowego Na AIO2 w oczyszczaniu ścieków.", "IX Ogólnopolkie Seminarium, PZITS O/Kielce, Politechnika Warszawska, maj Kielce", 2000,111-119
 33. Górski J., Warchoł R., "Dwutlenek węgla w obiegach energetycznych i chłodniczych", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,77-86
 34. Dziopak J., "Coputer Simulation of Accumulation Process in Multichamber Stormwater Storage Reservoirs.", "NATO Advenced Research Workshop. St. Marienthal, Ostritz Germany, 08-12.11.", 2000,117-128
 35. Kucharski B., "Bezpieczeństwo odbiornika w aspekcie przeciążeń porcjowych oczyszczalni ścieków związkami biogennymi.", "V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, Politechnika Rzeszowska 25-26.09 Rzeszów", 2000,205-212
 36. Stankiewicz B., "Bearing Capacity of Bolted End-plate Beam Splices - Computer Analysis", "19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges", 2000,193-198
 37. Janas L., Łakota W., "Badania zjawisk wibroakustycznych w elementach mostu blachownicowego", "Akustyka Strukturalna i Mechanika w Ochronie Środowiska, Kraków-Zakopane", 2000,63-68
 38. Folta L., Jarominiak A., "Badania modelowe zastosowania geosyntetyków instalowanych bez rozkopywania gruntu do zapobiegania osuwiskom", "Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym", Zakopane , 13-14. kwietnia", 2000,187-195
 39. Kozłowski A., "Aspekty ekonomiczne stosowania węzłów półsztywnych w konstrukcjach stalowych", "XVI Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, 17-22.09, Wrocław-Krynica", 2000,247-254
 40. Gibczyńska T., "Analytical Evaluation of Rolling Bearings Life.", "II International Congress of Technical Diagnostics-Diagnostyka 2000, Politechnika Warszawska, Warszawa 19-22 .09.", 2000,119-120
 41. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Analiza zużycia wody do picia w mieście Rzeszowie.", "IV Międzynarodowa Konferencja i XVI Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód" PZITS O/Wielkopolski, 11-13.09 Kraków.", 2000,927-933
 42. Kozłowski A., Pisarek Z., "Analiza wpływu sprężania i rozmiarów łba śruby na nośność i sztywność połączeń doczołowych według Aneksu J Eurokodu No 3", "Sympozjum "Węzły podatne w konstrukcjach metalowych i zespolonych", Warszawa", 2000,183-190
 43. Stankiewicz B., "Analiza śrubowego doczołowego złącza belki dwuteowej metodą elementów skończonych", "XVI Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, 17-22.09, Wrocław-Krynica", 2000,295-302
 44. Jarominiak A., Folta L., Trojnar K., "Analiza przebiegu injekcji pod stopy pali mostu autostradowego przez Wisłę w Toruniu/Grabowcu", "Sesja Naukowa, Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska, Gdańsk 15.06.", 2000,369-375
 45. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Chmielarz B., "Analiza pracy systemu ostrzegawczego: stacja osłonowa - ujęcie wody dla miasta Rzeszowa.", "IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja N-T, PZITS, 25-26.05 Kraków-Zakopane", 2000,191-198
 46. Jaremski J., "Analiza niektórych problemów ochrony środowiska występujących na obszarze zbiornika wód podziemnych Prószków-Utrata", "INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "AKTUALNE PROBLEMY ROLNICZEJ TECHNOLOGII, BUDOWNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. /Opole-Turawa,9-10 Listopada", 2000,141-146
 47. Rybka A., Pełczyński J., "Analiza ekonomiczna inwestycji energooszczędnych w budownictwie", "IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa", Olsztyn-Łańsk, 26-28 maja 2000 r. Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wydział Nauk Technicznych", 2000,421-429
 48. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Typrowicz A., "Analiza awaryjności sieci gazowych na przykładzie wybranych miast.", "XII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. SolinaXII Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS 0/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, 28-30.09. Solina", 2000,329-340
 49. Dziopak J., Zacharowa J., "Analiz metodik opriedielenija ekonomiczeskogo uszczierba ot sbrosa stocznych wod v vodnyje obiekty.", "Konferncja n-t. Uniwersytetu Architektoniczno-Budowlanego St. Petersburg - Russia", 2000,20-22
 50. Niemczynowicz J., Dziopak J., "Alternatywne systemy odprowadzania i utylizacji ścieków w świetle doświadczeń w warunkach szwedzkich.", "Centrum Edukacji "ALIAS", Poznań 14-16 lutego", 2000,143-152

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności