Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2001)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bozhenko B., Burak J., Drobenko B., Kasperski Z., Kournyts`kyi T., "Stress opti-mization of comoound shells", "Second Conference on THIN-WALLED VESSELS", 2001,17-24
 2. Babiarz B., "Systemowe traktowanie zaopatrzenia w ciepło.", "Konferncja CASSOVIA THERM 2001, Uniwersytet Techniczny w Koszycach 6-7 luty", 2001,77-82
 3. Burak J., Kubik J., Czapla E., "ZESZYTY NAUKOWE", "Związki termodynamiczne w kontynualnych modelach układów ze zmienna masą", 2001,38-43
 4. Piątkowski G., Ziemiański L., "METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING", "Identification of yielding zone in rods by analysis of structural wave propagation and neural networks", 2001,1,199-202
 5. Miller B., Ziemiański L., "METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING", "Application of artificial neural networks in dynamic model updating procedure", 2001,1,143-148
 6. Granops M., Warchoł J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie masy KDF 85 do usuwania związków żelaza z wody", 2001,187,33,83-90
 7. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wytrzymałość niskocyklowa połaczeń spawanych ze spoinami czołowymi i pachwinowymi", 2001,187,33,31-39
 8. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wymiarowanie elementów żelbetowych metodą Monte Carlo", 2001,187,33,5-15
 9. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Styl modernistyczny w architekturze na przykładzie budownictwa mieszkaniowego", 2001,33,57-69
 10. Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ domieszki upłynniającej i redukcji W/C na wodoszczelność betonu", 2001,187,33,41-48
 11. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Postmodernizm i aspekty ekologiczne w polskiej architekturze obiektów mieszkaniowych", 2001,33,71-82
 12. Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Odwzorowania wiązkowe częściowo złożeniowe rzutowych przestrzeni wielowymiarowych", 2001,187,49-56
 13. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nośność graniczna połączeń ze spoinami czołowymi i pachwinowymi", 2001,187,33,17-29
 14. Buda-Ożóg L., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ", "Izolacyjność akustyczna obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej złożonego systemu elektrychno-hydraulicznego", 2001,1,1,161-168
 15. Stojek Z., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ", "Drgania makromodeli wielokondygnacyjnych ram połączonych elementami sprężystymi", 2001,1,261-268
 16. Tomaka W., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE AGH MECHANIKA", "Analiza obciążeń eksploatacyjnych konstrukcji mostowych", 2001,1,1,247-254
 17. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE", "Punkty wiążące w ujęciu niezawodności ciągów jednostronnie nawiązanych", 2001,127,35,65-75
 18. Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE", "Problemy oceny stałości punktów odniesienia w sieciach geodezyjnych do wyznaczania przemieszczeń", 2001,127,35,237-245
 19. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Zasady projektowania zbiorników retencyjnych w grawitacyjnych systemach kanalizacji.", 2001,IX,33-37
 20. Opaliński S., Tchórzewska-Cieślak B., "RYNEK INSTALACYJNY", "Kotłownie mieszkaniowe.", 2001,IX,2,6-7
 21. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Warunki stosowania zbiorników retencyjnych w grawitacyjnych systemach kanalizacji", 2001,IX,44-47
 22. Kaleta J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Fizyko-chemiczne metody usuwania fosforanów z roztworów wodnych", 2001,5,12,26-27
 23. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Granica jest jedna", 2001,LXXIII,5,24-25
 24. Konkol J., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Projektowanie betonów zwykłych metodą trzech równań", 2001,3,15-18
 25. Franczyk M., Konkol J., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Wielokryterialna optymalizacja statystyczna betonów wysokowartościowych", 2001,11,9-14
 26. Reichhart A., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Powłokowe formy architektoniczne z blach fałdowych", 2001,7/8,47-51
 27. akota W., "MASZINOZNAWSTWO", "Diagnostika balkowich konstrukcji na bazi zamirjanich dinamiczeskich parametriw", 2001,9,9-17
 28. Augustyn J., Giżejowski M., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Rozwój konstrukcji stalowych i osiągnięcia u schyłku XX wieku. Część 2: Układy konstrukcyjne, problematyka badań i projektowania.", 2001,8,46-51
 29. Augustyn J., Giżejowski M., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Rozwój konstrukcji stalowych i osiągnięcia u schyłku XX wieku. Część 1: Materiały, wyroby, sposoby łączenia i kształtowania węzłów.", 2001,7,29-34
 30. Konkol J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Zasięg prawdopodobnego klina odłamu", 2001,22,1,11-15
 31. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Platformy przybrzeżne inspiracją postępu w inżynierii mostowej", 2001,2,83-94
 32. Konkol J., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wpływ usytuowania koparki na stateczność wykopu otwartego", 2001,LVII,3,159-163
 33. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Perspektywy stosowania aluminium w budownictwie mostowym", 2001,LVII,9,502-506
 34. Rybak C., ., Sobala D., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O zastosowaniu stalowych wciskanych ścianek szczelnych", 2001,12,709-712
 35. Kuś S., Pyrak S., Reichhart A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O perspektywach rozwoju konstrukcji stalowych dużych rozpiętości i przestrzennych", 2001,LVII,9,492-497
 36. Lichołai L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O badaniach przepływu strumienia ciepła w pasywnych systemach ogrzewania słonecznego", 2001,LVII,1,54-55
 37. Gajdek J., "GEODETA", "O przewartościowanie przyzwyczajeń", 2001,70,3,32-33
 38. Kaleta J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Zastosowanie klinotylolitu do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych", 2001,LXXIV,12,436-438
 39. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Metoda wyznaczania niezawodności podsystemu dystrybucji gazu ziemnego dla jednostek osadniczych.", 2001,LXXV,12,419-421
 40. Niemczynowicz J., Dziopak J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Water Management in Recycling Societies. Part II. Sanitation, Management of Residuals and Bioconversion.", 2001,27,3/4,37-44
 41. Niemczynowicz J., Dziopak J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Water Management in Recycling Societies. Part I. Water and Stormwater in a City.", 2001,27,3--4,27-35
 42. Ziemiański L., Waszczyszyn Z., "COMPUTERS AND STRUCTURES", "Neural networks in mechanics of structures and materials-new result", 2001,79,2261-2276
 43. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Określenie warunków przepływu krytycznego pary przegrzanej R 22, R 134a, R 407C, R 410A i R 507A.", 2001,9,39-44
 44. Abramczyk J., "BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ", "O konieczności wykorzystania narzędzi służących do wirtualnego modelowania trójwymiarowych obiektów oraz ich użyteczności w procesie kształtowania inżyniera konstruktora", 2001,11,8-14
 45. Zamorska J., Hippe Z., "ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA", "Analiza wody: paradygmaty i kontrowersje z pozycji ochrony środowiska naturalnego", 2001,27,3,101-118
 46. Piekarski M., "BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ", "Geometria i grafika inżynierska a geometria wykreślna - nowa nazwa czy nowa jakość?", 2001,10,41-49
 47. Prokopska A., "ACTA POLYTECHNICA Journal of Advanced Engineering", "Application of Morphological Analysis Methodology in Architectural Design", 2001,41,1,46--54
 48. Lichołai L., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Heat Energy Balance Equations in Double-Pane Glazing System With Air Gap", 2001,XLVII,3,398-408
 49. Rak J., Wieczysty A., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Zasady określania niezawodności stacji uzdatniania wody.", 2001
 50. Miller B., Ziemiański L., "ELSEVIER", "Updating of a plane frame using neural networks", 2001,1,692-695

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności