Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2001)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Galina H., Lechowicz J., "MACROMOLECULAR SYMPOSIA", "Modeling of hyperbranched and network polymerization", 2001,174,307
 2. Duliban J., "MACROMOLECULAR MATERIALS ENGINEERING", "Novel Amine Modifiere for Unsaturated Polyester Resins", 2001,286,624-633
 3. Kalembkiewicz J., Soco E., Kopacz S., Korenman Y., "LABORATORIA - APARATURA - BADANIA", "Charakterystyka gleby i specjacja funkcjonalna chromu", 2001,6,22-26
 4. Dębska B., Guzowska-Świder B., "JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE", "The use of rule knowledgebase in predicting molecular fragments from 13C NMR spectra - pros and cons", 2001,565-566,377-382
 5. Prus W., Tyrpień K., Kaczmarski K., Kowalska T., Borys M., "JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES", "The role of the lateral analyte-analyte interactions in the process of TLC band formation.", 2001,24,10,1381-1396
 6. Kaczmarski K., Antos D., Sajonz H., Sajonz P., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Comparative modeling of breakthrough curves of bovine serum albumin in anion-exchange chromatography", 2001,925,1-17
 7. Bukowska A., Bukowski W., "JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY", "The effect of reaction product on the rate of addition of acetic to epichlorohydrin in the presence of chromium(III) acetate", 2001,76,9,966-970
 8. Kucharski M., Kijowska D., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Synthesis of Polyetherols from Melamine and Ethylene Carbonate", 2001,80,1776-1784
 9. Ryttel A., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Copolymers of Chosen Alkyl Methacrylates with N-Phenylmaleimide and N-(4-Halogenphenyl)maleimides: A UV-Aging Study", 2001,81,3244-3250
 10. Górna-Binkul A., Kaczmarski K., Buszewski B., "JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY", "Modelling of the Sorption and Dyfusion Processes of Volatile Organic Air Pollutants in Grape Fruits.", 2001,49,6,2889-2893
 11. Jeżowski J., Poplewski G., Słoma R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie symulowanego wyżarzania do optymalizacji aparatów i procesów .", 2001,22,3C,573-578
 12. Antos D., Seidel-Morgenstern A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie gradientu w procesie SMB.", 2001,22,3B,181-186
 13. Bochenek R., Jeżowski J., Słoma R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji systemów technologii chemicznej.", 2001,22,3B,247-252
 14. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Wpływ wilgotności otoczenia na siły adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych.", 2001,22,291-310
 15. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Siły adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych. Mechanizm oddziaływania i modelowania.", 2001,22,99-121
 16. Jeżowski J., Bochenek R., Słoma R., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Rozszerzona metoda optymalizacji według strategii adaptacyjnego przeszukiwania losowego.", 2001,22,3C,567-572
 17. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Porównanie i cena metod wyznaczania wilgotności krytycznej otoczenia dla materiałów rozdrobnionych", 2001,22,3D,1049-1054
 18. Jeżowski J., Castillo F., Shethna H., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Nowa metoda obliczania minimalnej powierzchni sieci wymienników ciepła w etapie pre-optymalizacji.", 2001,22,3C,579-584
 19. Zapała W., Petrus R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Modelowanie matematyczne sorpcji w analizie wpływu stężenia modyfikatora na przebieg chromatograficznego rozdziału mieszaniny izomerow chloronitrobenzenu.", 2001,22,3E,
 20. Szukiewicz M., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Model aproksymacyjny procesu dyfuzji z reakcją chemiczną-zastosowanie do modelu reaktora heterogenicznego.", 2001,22,3E,1363-1368
 21. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Konfiguracja kontaktu i krzywizny menisku w zagadnieniach adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych.", 2001,22,77-97
 22. Piątkowski W., Antos D., Kaczmarski K., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Dynamika chromatografii w rozdziale związków wielkocząsteczkowych.", 2001,22,3D,1109-1114
 23. Opaliński I., Chutkowski M., Petrus R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Badania mechanizmów adhezji w materiałach rozdrobnionych.", 2001,22,3D,1055-1060
 24. Kozioł J., "INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY", "Neural Network Modeling of Physical Properties of Chemical Compounds", 2001,84,117-126
 25. Nowak G., "INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY", "Common-Sense Reasoning Cast Over D-U Model in Simulation of Chemical Reactions", 2001,84,282-289
 26. Szukiewicz M., Petrus R., "HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRIAL CHEMISTRY", "Approximate models application for modelling of fixed bed reactors.", 2001,29,91-94
 27. Dębska B., Iwaszek G., "FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY", "Prediction of physical and chemical qualities of crude-oil using statistical time series analysis", 2001,369,704-708
 28. Król P., Pilch-Pitera B., "EUROPEAN POLYMER JOURNAL", "Study on the synthesis of urethane oligomers as intermediate products for the production of linear polyurethanes", 2001,37,251-266
 29. Łukasiewicz M., Ciunik Z., Mazurek J., Sobczak J., Staroń A., Wołowiec S., Ziółkowski J., "EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY", "X-ray Structure, Magnetic and Catalytic Properties of a Cyclic Trinuclear CoII/CoIII/CoIII Complex with a µ3-Hydroxy Anion", 2001,1575-1579
 30. Fic G., Nowak G., "COMPUTERS & CHEMISTRY", "Implementation of similarity model in the CSB system for chemical reaction predictions", 2001,25,177-186
 31. Sanecki P., "COMPUTERS & CHEMISTRY", "A numerical modelling of voltametric reduction of substituted iodobenzenes reaction series. A relationship between reductions in the consecutive - mode multistep system and a multicomponent system. Determination of the potential variation of the ...", 2001,25,521-539
 32. Jeżowski J., Shethna H., Castillo F., Jeżowska A., "CHEMICAL PAPERS - CHEMICKE ZVESTI", "Novel Optimization Approaches for Targeting Heat Exchanger Networks.", 2001,6,55,369-375
 33. Rota R., Antos D., Zanoelo E., Carra S., "COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY", "Experimental Study and Kinetic Modelling of Nitric Oxide Reduction with Ammonia.", 2001,163,25-47
 34. Antos D., Seidel-Morgenstern A., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Application of gradients in the simulated moving bed process.", 2001,56,6667-6682
 35. Kalembkiewicz J., Kopacz S., Soco E., "CHEMIA ANALITYCZNA", "Separation of Cr(VI) from Soil Extracts", 2001,46,369-376
 36. Kopacz M., Bujonek B., Nowak D., Kopacz S., "CHEMIA ANALITYCZNA", "Studies of the Equilibria of Complexes of Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III) and Er(III) with Quercetin-5'-sulfonic Acid in Aqueous Solutions", 2001,46,621-631
 37. Kozioł J., Varmuza K., "CHEMIA ANALITYCZNA", "A New Approarch to Applications of Pattern Recognition Methods in Analytical Chemistry. III. Search for Spectral-Structural Correlations in Mass Spectra of Organic Compounds", 2001,46,725,725-733
 38. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., "ATOMIC SPECTROSCOPY", "Optimization of Mineralization Procedures for the Determination of Mn in Soil Samples by FAAS", 2001,22,6,433-437
 39. Jeżowski J., Bochenek R., Jeżowska A., "APPLIED THERMAL ENGINEERING", "Loop breaking in heat exchanger networks by mathematical programming.", 2001,21,13-14,1429-1448
 40. Szukiewicz M., "AICHE JOURNAL", "Approximate Model for Diffusion and Reaction in a Porous Catalyst with Mass-Transfer Resistances.", 2001,47,9,2131-2135
 41. Cavazzini A., Kaczmarski K., Szabelski P., Zhou D., Liu X., Guiochon G., "ANALYTICAL CHEMISTRY", "Modeling of the separation of the enantiomers of 1-phenyl-1-propanol on cellulose tribenzoate.", 2001,35,5704-5715
 42. Heneczkowski M., Kopacz M., Nowak D., Kuźniar A., "ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA", "Infrared spectrum analysis of some flavonoids", 2001,58,6,415-420
 43. Kaczmarski K., Sajewicz M., Nędza J., Kowalska T., "ACTA CHROMATOGRAPHICA", "Investigation of adsorption isotherms for selected alcohols on chemically bonded stationary phases.", 2001,11,12-24
 44. Sanecki P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zmienność elektrochemicznego współczynnika przejścia ładunku w obrębie serii reakcyjnych modelowanie złożonych procesów elektrodowych", 2001,1-174
 45. Galina H., Oleksy M., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNOLOGII DREWNA", "Czwartorzędowe sole amoniowe w technologii wytwarzania i przetwórstwa nienasyconych żywic poliestrowych", 2001,133-146
 46. Petrus R., Warchoł J., "Zastosowanie klinoptylolitów do usuwania jonów ołowiu z roztworów wodnych", "II Ogólnopolska Konferencja N-T "Postęp w inżynierii środowiska", Polańczyk 20 - 22 .09", 2001,1,297-304
 47. Petrus R., Warchoł J., Koszelnik P., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Tanie sorbenty stosowane w procesie usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.", 2001,8,7,667-678
 48. Górka P., "Zastosowanie arytmetyki dokładnościowej w programie analizy obwodów elektrycznych", "VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk", 2001,45-48
 49. Hanus R., "Zastosowanie sygnałów losowych w badaniach właściwości dynamicznych przetworników", "VI Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice, 23-25.04 Poznań/Kiekrz, Komitet Elektrotechniki PAN, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej", 2001,677-682
 50. Kuryło K., "Zakłócenia w obwodach oświetleniowych pracujących w środowisku przemysłowym", "VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice" ZKwE'2001, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, Poznań/Kiekrz 23-25 kwietnia", 2001,577-580

poprzednia9101112131415nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności