Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2001)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pianowski L., Polański S., "WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA", "Rozwinięcia powierzchni w technice", 2001,1,1-411
 2. Woliński S., "INSTITUTE OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC", "Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Background, Exercises & Software", 2001
 3. Ziemiański L., "ELSEVIER", "Neural network modelling of an artificial boundary for infinite domains", 2001,2,1327-1332
 4. Czerwieniec E., "elazo i mangan w środowisku wód powierzchniowych - różnice i podobieństwa w procesach fizyko-chemicznych.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX", 2001,19 - 29
 5. Lichołai L., "ródła energii w przyszłościowych rozwiązaniach techniczno-energetycznych", "Problemy budownictwa wodnego i gospodarki wodno ściekowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia", 2001,198-201
 6. Jaremski J., Wilk K., "Zwiększenie Możliwości Wykorzystania Pali Rzeszowskich Do Posadowień Fundamentów Pośrednich", "VI Miżnarodna Naukowa Konferencija Aktualni Probljemi Budiwnictwa ta Inżenerji Dowkiłla Lwiw-Koszice-Rzeszów 12-15 września", 2001,35-41
 7. Burak J., Kubik J., Czapla E., "Związki termodynamiczne w kontynualnych modelach układów ze zmienna masą", "XL Sympozjum "Modelowanie w mechanice ", Kozłów", 2001,38-43
 8. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Zużycie wody do spożycia w mieście Rzeszowie z uwzględnieniem wysokości zabudowy", "VI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, "Lwów-Koszyce-Rzeszów" Politechnika Lwowska. Lwów 12-15 września.", 2001,6-13
 9. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "Zmiany stosunku N:P w ekosystemie zbiornika solińskiego.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX.", 2001,53 - 61
 10. Siwowski T., "Zastosowanie pomostów aluminiowych do modernizacji mostów.", "XI Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, czerwiec", 2001,163-170
 11. Puszkarewicz A., "Zastosowanie diatomitu pylistego do usuwania związków ropopochodnych z roztworów wodnych", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,37-42
 12. Niemiec W., "Zarządzanie środowiskiem w uzdrowiskach.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX.", 2001,305 - 313
 13. Zamorska J., Papciak D., "Zastosowanie biotechnologii w procesach uzdatniania wody", "II Ogólnopolska Konferencja N-T "Postęp w inżynierii środowiska", Polańczyk 20 -22.09", 2001,329-343
 14. Rak J., Kucharski B., "Wyznaczanie niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę z punktu widzenia technik informacyjno-kontrolujących.", "II Ogólnopolska Konferencja N-T z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko 21-23 listopada 2001 r.", 2001,331-336
 15. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Wyznaczanie niezawodności funkcjonowania układów technicznych na przykładzie pompowni.", "II Ogólnopolska Konferencja N-T z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko 21-23 listopada 2001 r.", 2001,321-330
 16. Starakiewicz A., Szalacha A., "Występowanie i zapobieganie grzybom pleśniowym na przegrodach budowlanych - rozważania na przykładzie lokalu mieszkalnego", "8 Konferencja Naukowo-Techniczna - Łódź 2001: Fizyka budowli w teorii i praktyce", 2001,555-562
 17. Opaliński S., Rabczak S., "Wykorzystanie zysków ciepła jawnego z urządzeń technologicznych.", "XIII Konferencja Ciepłowników "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina, 27 - 29 wrzesień", 2001,239 - 252
 18. Siwowski T., "Wykorzystanie stopów aluminium do modernizacji istniejących mostów.", "VI International Scientific Conference "Current Issues of Civil and Environmental Enginieering" , Lviv. September", 2001,245-252
 19. Proszak-Miąsik D., Szymański W., "Wybór temperatur obliczeniowych wody w instalacji centralnego ogrzewania.", "XIII Konferencja Ciepłowników "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina, 27 - 29 wrzesień", 2001,299-308
 20. Jarominiak A., "Współczesność i perspektywy stosowania geotekstyliów w budownictwie mostowym", "VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń 18-20 kwietnia", 2001,1-7
 21. Rak J., Babiarz B., "Wstęp do symulacyjnej metody wyznaczania wskaźników niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów komunalnych.", "II Ogólnopolska Konferencja N-T pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko 21-23 listopada 2001 r.", 2001,311-320
 22. Papciak D., "Wpływ obróbki chemicznej na pojemność jonowymienną klinoptylolitu", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,53-58
 23. Rybak-Wilusz E., "Warunki powstawania kawitacji w systemach ciepłowniczych i wodociągowych.", "XIII Konferencja Ciepłowników pt "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina 27-29 wrzesień", 2001,321-329
 24. Piątkowski G., Ziemiański L., "Wave propagation and neural networks as a tool for damage detection in rods", "European Conference on Computational Mechanics ECCM", 2001,392-393
 25. Kerste J., "Uszkodzenia konstrukcji dachów hal przemysłowych", "VI International Scientific Conf. "Current issues of Civil and Environmental Engineering". Lviv, September 12-15, 2001", 2001,47-52
 26. Kucharski B., "Warunki odprowadzania ścieków komunalych do odbiorników w świetle wymagań Unii Europejskiej", "Monografia cz. III. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Myczkowce 2001", Politechnika Rzeszowska. 19.10.2001 r.Rzeszów.", 2001,194-197
 27. Granops M., Puszkarewicz A., "Usuwanie związków ropopochodnych na złożach diatomitowych", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,43-47
 28. Warchoł J., "Usuwanie jonów metali ciężkich z zastosowaniem zeolitów naturalnych", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,90-95
 29. Miller B., Ziemiański L., "Updating of mathematical models using neural networks", "European Conference on Computational Mechanics ECCM", 2001,386-387
 30. Miller B., Ziemiański L., "Updating of numerical models by means of artifical neural networks", "VI konf. nauk. Lwów-Rzeszów-Koszyce", 2001,350-357
 31. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "Układy termiczno - tlenowe zbiornika solińskiego w 2000 roku.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX.", 2001,31 - 43
 32. Piekarski M., "The method of form finding of spheroidal grid structures from minimal number of different bar lengths", "Local Seminar OF IASS POLISH CHAPTER "LIGHTWEIGHT STRUCTURES in CIVIL ENGINEERING", Warsaw - Wroclaw, 7 December, 2001", 2001,36-39
 33. Bieniek Z., "The variants of method quasi+surface polyhedrons generation", "Seminarium "Geometria i komputer" Wisła 18th-20th of June 2001", 2001,10-12
 34. Opaliński S., "Techniczne i eksploatacyjne problemy kotłowni na zamienne paliwo stałe i gazowe w budownictwie jednorodzinnym.", "XIII Konferencja Ciepłowników pt. "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła",Politechnika Rzeszowska, PZITS - O/Rzeszów, MPEC - Rzeszów, Solina 27-29 wrzesień", 2001,229-238
 35. Plewako Z., "Sztywność belek sprężonych cięgnami kompozytowymi", "VI International Scientific Conf. "Current issues of Civil and Environmental Engineering". Lviv, September 12-15, 2001", 2001,62-71
 36. Bieniek Z., "Structural Qualities of Quasi-Spherical Polyhedra", "Local Seminar OF IASS POLISH CHAPTER "LIGHTWEIGHT STRUCTURES in CIVIL ENGINEERING", Warsaw - Wrocław, 7 December. 2001", 2001,9-12
 37. Jaremski J., "Some Criteria For Waste Depositing In Excavations", "8'th International IAEG Congress", 2001,4551-4556
 38. Bichajło L., "Skuteczność oznakowania miejsc niebezpiecznych jako "czarnych punktów" na przykładach województwa podkarpackiego", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,209-216
 39. Faryniak L., Lichołai L., Warzocha-Laska M., "Skuteczność cieplna warstwy termoizolacyjnej w przegrodzie przezroczystej", "8 Konferencja Naukowo-Techniczna - Łódź 2001: Fizyka budowli w teorii i praktyce", 2001,60-67
 40. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej - koncepcja dla zakładu gazowniczego w Rzeszowie.", "XIII Konferencja Ciepłowników "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina, 27 - 29 wrzesień", 2001,351-358
 41. Woliński S., Wróbel K., "Safety measures and probabilistic design methods for concrete structures.", "COST Project C12 "Improving building structural quality by new technologies"", 2001,
 42. Augustyn J., Giżejowski M., Kozłowski A., "Rozwój konstrukcji stalowych i osiągnięcia u schyłku XX wieku.", "X Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna "Konstrukcje Metalowe - Gdańsk 2001", Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN", 2001,83-114
 43. Wróbel K., Kubiszyn W., "Safety assessment of reinforced concrete elements designed according to Polish Codes, Eurocode 2 and American Code", "International Scientific Conference "Quality and Reliability in Building Industry", Levoca, 24-26 X", 2001,550-555
 44. Łakota W., Tomaka W., "Rozkład obciążeń eksploatacyjnych w stalowym moście kolejowym", "XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Opole-Krynica 16-21 września, "Problemy naukowo-badawcze budownictwa"", 2001,235-242
 45. Dziopak J., "Rola retencji zbiornikowej w gospodarce wodno-ściekowej terenów zurbanizowanych.", "Konferencja N-T nt. "Odwodnienia drogowe z uwzględnieniem powierzchni specyficznych" Centrum Edukacyjne "ALIAS, Poznań 07-09 marca 2001.", 2001,77-85
 46. Siwowski T., Szepietowski Z., "Remont i wzmocnienie mostu przez Wisłę w Annopolu.", "XI Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań , czerwiec", 2001,171-178
 47. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Wieczysty A., "Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.", "VIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna pt. "Rola i zadania administracji samorządowej w świetle zmian ustawodawstwa polskiego w dziedzinie ochrony środowiska.". Sytarostwo Powiatowe Bzrozów, 19-20.10.2001 r.", 2001,86-99
 48. Rybka A., Drozd B., "Projektowanie architektoniczne bryły domów jednorodzinnych wykorzystujących energię słoneczną", "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Current Issue of Civil and Environmental Engineering, Politechnika Lwowska, Lwów, 12-15 wrzesnia", 2001,497-502
 49. Bednarek A., Zalewski M., Błaszczyk M., Dąbrowska E., Czerwieniec E., Tomaszek J., "Przebieg procesu denitryfikacji w osadach dennych sulejowskiego zbiornika zaporowego - porownanie dwóch metod.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX", 2001,75 - 91
 50. Woliński S., Kowalczyk R., "Probabilistic Design of Concrete Elements Using Monte Carlo Method.", "International Conference : Safety, Risk and Reliability Trends in Engineering, Malta", 2001,841-842

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności