Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2001)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Woliński S., "Probabilistic design for durability of concrete structures using Monte Carlo simulation.", "COST Project C12 "Improving buildings structural quality by new technologies"", 2001,
 2. Konkol J., "Praktyczne zastosowanie techniki komputerowej do precyzyjnego pomiaru pola powierzchni", "VI Konferencja Naukowo Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska, Lwów 12-15 IX", 2001,326-336
 3. Dziopak J., "Praktyczne kierunki zagospodarowania wód opadowych w zlewniach zurbanizowanych.", "Monografia cz. III. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Myczkowce 2001" Rzeszów 19-.10.2001 r.", 2001,173-177
 4. Bukowska M., "Porównanie rzeczywistych i wskaźnikowych wielkości emisji zanieczyszczeń na przykładzie kotłów z rusztem mechanicznym.", "Konferncja CASSOVIA THERM 2001, Uniwersytet Techniczny w Koszycach 6-7 luty", 2001,138-145
 5. Tomaszek J., "Porównanie metody sekwencyjnych reaktorów porcjowanych z systemami wielofazowych reaktorów z osadem czynnym o przepływie ciągłym.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX.", 2001,181 - 190
 6. Szymański W., "Optymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego w instalacjach grzewczych.", "Konferncja CASSOVIA THERM 2001, Uniwersytet Techniczny w Koszycach 6-7 luty", 2001,69-76
 7. Kuś S., Pyrak S., Reichhart A., "Perspektywy rozwoju konstrukcji stalowych w XXI wieku.", "X Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna "Konstrukcje Metalowe - Gdańsk 2001", KILiW PAN", 2001,141-160
 8. Górski J., "One dimensional analysis of the flow of dense", "Konferncja CASSOVIA THERM 2001, Uniwersytet Techniczny w Koszycach 6-7 luty", 2001,126-137
 9. Kucharski B., Rak J., "Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem fosforu na przykładzie m. Rzeszowa", "X Ogólnopolskie Seminarium "Eksploatacja oczyszczalni ścieków" PZITS O/Kielce. Pol. Warszawska, Kielce maj 2001", 2001,49-66
 10. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Określenie wymaganej liczby brygad remontowych na podstawie częstości wystepowania awarii gazowych dla miasta Rzeszowa.", "Konferncja CASSOVIA THERM 2001, Uniwersytet Techniczny w Koszycach 6-7 luty", 2001,116-125
 11. Górski J., Rabczak S., "Określanie warunków przepływu krytycznego par czynników chłodniczych", "XXXIII Dni chłodnictwa Poznań 2001, nt.: Nowe rozwiązania w konstruowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, SIMP O/Poznań, SYSTHERM Sp. z o.o., Poznań 11-13 września", 2001,57-66
 12. Dziopak J., Zacharowa J., "Ocenka ekonomiczieskoj effektivnosti regulirujuszczich rieziervuarov s. ucziotom miesta ich raspołożenija v sistiemie vodootviedienija.", "58 Konferencja Naukowa Uniwersytetu Architektoniczno-Budowlanego w Sant Petersburgu. St. Peterrsburg - Russia, January 31 - February 2. 2001.", 2001,147-152
 13. Siwowski T., "Ocena współczesnych technologii wzmacniania mostów żelbetowych.", "VI International Scientific Conference "Current Issues of Civil and Environmental Enginieering", Lviv, 12-15 wrzesień", 2001,238-244
 14. Woliński S., "Ocena wpływu błędów ludzi na bezpieczeństwo konstrukcji", "VI Int. Scientific Conference on " Current Issues of Civil and Environmental Egineering, Lwów-Koszyce-Rzeszów, Lwów 12-15 września 2001", 2001,379-387
 15. Neverova-Dziopak E., Dziopak J., "Ocena stanu troficzności zbiorników wodnych z wykorzystaniem kryterium integralnego.", "VI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa . Lwów-Koszyce-Rzeszów. Politechnika lwowska. Lwów, 12-15.września 2001r.", 2001,86-89
 16. lęczka L., "Ocena niskocyklowej wytrzymałości połaczenia ze spoinami czołowymi i pachwinowymi.", "X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Konstrukcje Metalowe - Gdańsk 2001", KILiW PAN", 2001,75-82
 17. Woliński S., "Ocena niezawodności mimośrodowo ściskanych elementów żelbetowych metodą symulacji Monte Carlo", "XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Opole-Krynica 16-21 września, "Problemy naukowo-badawcze budownictwa"", 2001,139-146
 18. Koszelnik P., Tomaszek J., "Obciążenie rzeszowskiego zbiornika zaporowego biogenami - bilans masowy.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX.", 2001,45 - 52
 19. Dziopak J., Neverova-Dziopak E., "O efektywnych sposobach odprowadzania wód opadowych ze zlewni miejskich.", "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów-Koszyce-Rzeszów. Lwów 12-15 września 2001 r.", 2001,79-85
 20. Niemczynowicz J., Dziopak J., "Nowe elementy gospodarki wodno-ściekowej.", "VIII Miedzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie nt. "Rola i zadania samorządów w świetle zmian ustawodawstwa polskiego w dziedzinie ochrony środowiska" Starostwo Powiatowe Brzozów, 19-20 października 2001r.", 2001,70-79
 21. Kozłowski A., Pisarek Z., "Nośność jednostronnego montażowego węzła stalowego łączącego belkę do słabej osi słupa", "VI Int. Scientific Conf. "Current Issues of Civil and Environmental Engineering", Lviv September 12-15", 2001,147-155
 22. Studziński A., "Niezawodność zaopatrzenia Tarnobrzega w wodę.", "Monografia cz. III. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, "Myczkowce 2001", Rzeszów 19.10.", 2001,243-248
 23. Studziński A., Rak J., "Niezawodność podsystemu dostawy wody miasta Tarnobrzeg.", "II Ogólnopolska Konferencja N-T z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko 21-23 listopada 2001 r.", 2001,363-372
 24. Studziński A., "Niezawodność podsystemu dostawy wody dla Tarnobrzega w świetle danych eksploatacyjnych.", "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Lwów - Koszyce - Rzeszów", Politechnika Lwowska, Lwów 12-15 września..", 2001,233-238
 25. Horbaj P., Fruhauufova I., Szymański W., "Niekol'ko poznakov o geografickych informacnych systemoch a ich vyuziti.", "XIII Konferencja Ciepłowników "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina, 27 - 29 wrzesień", 2001,101-115
 26. Dziopak J., "Nev Generation of Multichamber Storage Reservoirs in the Sewage Systems; Statement of Dimentios", "4th International Conference on Innovative Technologies in Urban Drainage - NOVATECH 2001 Lyon-Viloleurbanne - France. June 25-27.2001", 2001,563-570
 27. Reichhart A., "Morfologia powłok z blach fałdowych", "X Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna "Konstrukcje Metalowe Gdańsk 2001", KILiW PAN", 2001,265-274
 28. Siwowski T., Sobala D., "Naprawa i modernizacja stalowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii CMK", "XI Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, czerwiec", 2001,185-192
 29. Niemiec W., Szymborski W., "Monitoring oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Krynicy, na środowisko.", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów - Polańczyk 20-22. IX.", 2001,127-135
 30. Kaleta J., "Modyfikowana glinka "Clarion" w usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych z roztworów wodnych", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,65-69
 31. Granops M., Piech A., "Modernizacja technologii uzdatniania wody w miejscowości Łąka", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,96-99
 32. lęczka L., "Modelowanie nośności granicznej połączeń spawanych", "II Konf. Naukowa "Badanie Nośności Granicznej Konstrukcji Stalowych", Wrocław-Szklarska Poręba, 18-20 pażdziernika 2001", 2001,185-192
 33. Tomaszek J., Koszelnik P., "Modeling of nitrogen retention in reservoirs", "9 th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Shiga Prefectural Government, International Lake Environment Committee, Otsu City, Japonia, 11-16 listopad", 2001,514-517
 34. Pełczyński J., Rybka A., "Moda a styl na przykładzie architektury energooszczędnej", "VI Sympozjum w Rybnej, 28-29 czerwca 2001, Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej", 2001,366--370
 35. Burak J., Kubik J., Czapla E., "Model termodynamiczny mikronaprężeń, dyfuzji i reakcji chemicznych w nasyconych ośrodkach porowatych", "Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i konstrukcji, Augustów 23-24 maja", 2001,101-108
 36. Sanecki J., Klewski A., Maj K., "Metody zarządzania danymi geodezyjnymi i kartograficznymi w dużych aglomeracjach miejskich", "VI międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy bydownictwa i Inżynierii ...Lwów 2001", 2001,511-521
 37. Konkol J., "Metoda optymalizacji jednoronych skarp przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego", "VI Konferencja Naukowo Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska, Lwów 12-15 IX", 2001,326-336
 38. Babiarz B., Rak J., "Metoda oceny niezawodności systemów zaopatrzenia w ciepło.", "II Ogólnopolska Konferencja N - T z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych". Zakopane - Kościelisko, 21-23 listopada 2001.", 2001,23-31
 39. Burak J., Zozulyak Y., "Mathematical models of dynamic processes in shells of rotation for the threedimensional approach", "Second Conference on Thin-Walled", 2001,37-47
 40. Kozłowski A., Pisarek Z., "Kształtowanie węzłów stalowych w konstrukcjach zespolonych.", "XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Opole-Krynica 16-21 września, "Problemy naukowo-badawcze budownictwa"", 2001,219-226
 41. Reichhart A., Garus J., Zimny M., "Kształtowanie konstrukcji powłokowych z blach fałdowych na przykładzie obiektu wystawowego", "VI Int. Scientific Conf. "Current Issues of Civil and Environmental Engineering", Lviv September 12-15", 2001,186-193
 42. Reichhart A., Kiełbasa Z., "Konstrukcja i obliczanie powłokowego dachu pawilonu handlowego", "VI International Scientific Conf. "Current issues of Civil and Environmental Engineering". Lviv, September 12-15, 2001", 2001,194-200
 43. Jaremski J., "Koncepcja traktowania składowisk odpadów zawierających metale ciężkie", "VI Miżnarodna Naukowa Konferencija Aktualni Problemi Budiwnictwa Ta Inżjenjerji Dowkiłla Lwiw-Koszice-Rzeszów 12-15 września 2001", 2001,138-142
 44. Papciak D., Zamorska J., "Klinoptylolit jako wypełnienie filtrów nitryfikacyjnych", "VI Międzynarodowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", 12 - 15 wrzesień", 2001,48-52
 45. Granops M., Kaleta J., "Jakość wody przeznaczonej do picia w świetle aktualnych unormowań prawnych", "Konferencja naukowo -szkoleniowa "Myczkowce 2001" "Problemy budownictwa wodnego i gospodarki wodno - ściekowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia"", 2001,186-193
 46. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Izolacyjność akustyczna obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej złożonego systemu elektrychno-hydraulicznego", "VI Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowska-Koszycka, Politechnika Lwowska, 12-15.09", 2001,239-244
 47. Plewako Z., "Influence of concrete ultimate state of bending", "II Int. Scientific Conf."Quality and Reliability in Building Industry", Levoca, October 24-26.", 2001,438-443
 48. Rybka A., "Houses snd Blocks of flats taking advantage of MBT and its economic and environmental aspects C12-WG3-01-07", "COST C12 Improving buildings structural quality by new technologies WG3-Urban Design Prague, 20 kwietnia", 2001,
 49. Kucharski B., "Gospodarowanie wodami w świetle nowej ustawy Prawo Wodne.", "VIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie. pt. Rola i zadania administracji samorządowej w świetle zmian ustawodawstwa polskiego w dziedzinie ochrony środowiska", 19-20.10.2001. Starostwo Powiatowe Brzozów.", 2001,59-65
 50. Woliński S., "Fuzzy Measures and Methods for the Assessment of Structural Safety", "II International Conference on "Quality and Reliability in Building Industry", Levoca 2001", 2001,554-549

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności