Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2002)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Koszelnik P., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Loading of the Rzeszów reservoir with biogenic elements - mass balance", 2002,28,99-106
 2. Czerwieniec E., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Iron and manganese in surface water environment - differences and similarity in physical and chemical cycles", 2002,28,1,71-79
 3. Bednarek A., Zalewski M., Błaszczyk M., Dąbrowska E., Czerwieniec E., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Denitrification rate in bottom sediments of Sulejów reservoir", 2002,28,63-69
 4. Grabas M., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Construction and fitting of the model of moving-bed biofilm reactors system", 2002,28,115-120
 5. Tomaszek J., Grabas M., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Characteristics of biofilm groving in moving-bed biofilm system", 2002,28,107-113
 6. Dziopak J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Analytical and numerical solution of equations of the methematical model of traditional reservoir.", 2002,28,3/4,109-120
 7. Bednarek A., Zalewski M., Błaszczyk M., Dąbrowska E., Czerwieniec E., Tomaszek J., "ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY", "Estimation of denitrification rate in diversified bottom sediments of the Sulejow reservoir", 2002,2,1/4,297-304
 8. Łakota W., Tomaka W., "DROGI I MOSTY", "Metoda oceny naprężeń w elementach stalowego mostu kratownicowego", 2002,3,37-59
 9. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "CIEPŁOWNICTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE", "Kogeneracyjne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem gazu ziemnego - koncepcja dla zakładu gazowniczego w Rzeszowie.", 2002,IX,1/2,20-22
 10. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Porównanie metod wymiarowania przewodów instalacji chłodniczych dla R 407C", 2002,6,8-12
 11. Górski J., Pisarev V., Kuznecova E., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Ochładzanie powietrza z regeneracyjnym odparowaniem pośrednim przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego", 2002,8,6-10
 12. Lichołai L., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Analysis of Temperature Distribution in Double Pane Glazing System with Air Gap", 2002,XLVIII,1,109-123
 13. Prokopska A., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Morfologia dzieła architektonicznego. Analiza metodologiczna wybranych morfologicznych układów środowisk naturalnego i architektonicznego.", 2002,1-132
 14. Reichhart A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kształtowanie geometryczne i konstrukcyjne powłok z blach fałdowych", 2002,1-170
 15. Yantowski E., Górski J., Smyth B., Elshof J., "ZEITMOP Cycle (Zero emission lon Transport Membrane Oxygen Power)", "ECOS 2002 Proceedings of the, 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Institute for energy Engineering Technische Universitat Berlin, Germany 3-5 July", 2002,1153-1160
 16. Łakomy J., Prokopski G., "Zbrojenie przeciwskurczowe zapraw cementowych", "The 7th International Scientific Conference (VII. Vedecka Konferencia s medzinarodnou ucastou] , Technical University of Kosice, Koszyce, 22-24 maj", 2002,195-198
 17. Łakota W., Ziemiański L., "Zastosowanie testów statycznych i dynamicznych do oceny węzłów podatnych", "XI Międzynarodowe Sympozjum Dynamiki Konstrukcji", 2002,387-396
 18. Lichołai L., "Zastosowanie pasywnych systemów ogrzewania słonecznego w budownictwie", "VIII Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii - 2002, 15-17.05", 2002,251-256
 19. Niemiec W., Zamorska J., "Zasady monitoringu powietrza na składowisku odpadów", "XII Międzynarodowa Konferencja "Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów", Wisła 26-28 luty", 2002,95-109
 20. Jaremski J., "Zabezpieczanie nieczynnych składowisk odpadów z wykorzystaniem bioremediacji", "VII Vedecka Konferencia s medzinarodnou uczastou Koszycko-Lwowsko-Rzeszowska Koszyce", 2002,101-104
 21. Najdecki H., Pianowski L., "Zagadnienie komputerowego wspomagania nauczania geodezji na kierunkach budownictwa i inżynierii środowiska", "XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji", 2002,45-51
 22. Rybka A., "Wytyczne Soboru Watykańskiego II w realizacjach obiektów sakralnych na Podkarpaciu", "IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Budownictwo sakralne i monumentalne, Białystok 9-10 maja", 2002,287-299
 23. Górski J., Rabczak S., "Wymiarowanie przewodów instalacji chłodniczych w klimatyzacji", "X International Conference, AIR CONDITIONING PROTECTION & DISTRICT HEATING 2002, Wrocław-Szklarska Poręba, 27-30 czerwca", 2002,207-209
 24. Kubiszyn W., "Wykorzystanie metody emisji akustycznej do oceny wytężenia belek żelbetowych", "Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Szczyrk 2002, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SITMP", 2002,197-202
 25. Rak J., Studziński A., "Wykorzystanie algebry zdarzeń do modelowania bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania stacji uzdatniania wody.", "VII Krajowa Konferencja, V Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód", Gdańsk-Poznań, Gdańsk 24-28.06.", 2002,1091-1110
 26. Rybka A., Ostafijczuk A., "Wybrane przykłady drewnianej architektury sakralnej wschodniego Podkarpacia", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Technicka univerzita v Kosiciach, Stavebna fakulta, 22-24 maja, Kosice", 2002,217-220
 27. Piech A., "Wpływ związków arsenu na zdrowie człowieka", "VII. vedecka konferenia s medzinaroudnou ucastou pri prlezitosti 25. vyrocia zalozenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach, 22-24 maja, Kosice", 2002,245-248
 28. Kubiszyn W., "Wpływ rodzaju betonu na parametry emisji akustycznej ściskanych próbek", "VII Vedacka konferencia s medzinarodnou ucastou, Technicka univerzita v Kosicach, Stavebna fakulta, 22-24 maja", 2002,183-186
 29. Bukowska M., "Wpływ sprawności kotła na emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery", "X International Conference, AIR CONDITIONING PROTECTION & DISTRICT HEATING 2002, Wrocław-Szklarska Poręba, 27-30 czerwca", 2002,123-128
 30. Proszak-Miąsik D., Szymański W., "Warunki wykorzystania biogazu wysypiskowego", "XIV Konferencja Ciepłowników pt. "Perspektywy rozwoju ciepłownictwa", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina 26-28 wrzesień", 2002,205-212
 31. Łakota W., Tomaka W., "Wpływ obciążenia losowego na rozkład sił wewnętrznych w elementach stalowego mostu kolejowego", "XLVIII Konferencja Naukowa "Krynica 2002" - Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Politechnika Opolska, 15-20.09", 2002,149-156
 32. Woliński S., "Unnonventional Safety Measures and Methods of Structural Design and Assessment", "The Second International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'02), 21-23 .08 Busan, Korea", 2002,CD ROM
 33. Górski J., Rabczak S., "Uproszczony sposób wyznaczania nieodwracalności sprężarkowego obiegu chłodniczego", "XIV Konferencja Ciepłowników pt. "Perspektywy rozwoju ciepłownictwa", Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina 26-28 wrzesień", 2002,105-114
 34. Górski J., Rabczak S., "Układy technologiczne instalacji chłodniczych w klimatyzacji.", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou pri prilezitosti 25. vyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalożenia Technickey univerzity v Kosiciach, 2-24 maja Kosice", 2002,65-68
 35. Ziemiański L., Nazarko P., "The use of neural networks in planning of experimental research on identification of defects in rods", "Procedings of The symposium on methods of Artifical intelilligence AI-METCH. Uniwersytet Śląski, 13-15 november, Gliwice,", 2002,315-318
 36. Mitosek M., Rybak-Wilusz E., Kodura A., "The unsteady cavitation in pipes.", "5 th International Conference on Hydro-Science and Engineering. Warsaw University of Technology, Politechnika Warszawska, 18-21 września", 2002,CD-ROM Advances -Vol. V p. 51. str. 8
 37. Sanecki J., Klewski A., Maj K., "The possibility of multispectral reconaissance of infrastructure", "VII Vedecka konferencia pri prileżitosti 25 vyroćia zalożenia Stavenej fakulty", 2002,281-287
 38. Gajdek J., i inni ., "Teraźniejszość i przyszłość map do celów projektowych", "XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji", 2002,67-71
 39. Sanecki J., i inni ., "System zarządzania zasobami infrastruktury dla potrzeb katastralnych", "XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji", 2002,199-207
 40. Woliński S., "Teaching reliability concepts in civil engineering using simulation techniques", "Euro-SiBRAM'2002 International Colloquium Prague - Czech Republic June 24-26,", 2002,61-62
 41. Rybka A., Pełczyński J., "Technika symulacji w projektowaniu budynków energooszczędnych", "IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa", Olsztyn-Łańsk, 26-28 maja 2000 r. Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wydział Nauk Technicznych", 2002,297-307
 42. Bieniek Z., "SYMMETRY OF QUASI-SPHERICAL POLYHEDRA AND SIMPLEXES IN TENSEGRITY SYSTEMS", "The Fifth International Conference on Space Structures, held at the University of Surrey, Guildford, UK on 19-21 August", 2002,107-115
 43. Rybka A., Pełczyński J., "Symulacja procesów cieplnych w budynku przy użyciu programu symulacyjnego BSim2000", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Technicka univerzita vKosicach, Stavebna fakulta, 22-24 Kosice", 2002,209-212
 44. Konkol J., "Stereologia w połączeniu z komputerową analizą obrazu w badaniach betonów", "The 7th International Scientific Conference (VII. Vedecka Konferencia s medzinarodnou ucastou] , Technical University of Kosice, Koszyce, 22-24 maj", 2002,165-172
 45. Konkol J., "Stereologia i automatyczna komputerowa analiza obrazu w badaniach betonów, część II- analiza obrazu", "The 7th International Scientific Conference (VII. Vedecka Konferencia s medzinarodnou ucastou] , Technical University of Kosice, Koszyce, 22-24 maj", 2002,159-165
 46. Konkol J., "Stereologia i automatyczna komputerowa analiza obrazu w badaniach betonów, część I - przekształcenie obrazu", "The 7th International Scientific Conference (VII. Vedecka Konferencia s medzinarodnou ucastou] , Technical University of Kosice, Koszyce, 22-24 maj", 2002,155-158
 47. Siwowski T., "Static and stress analysis of aluminium bridge deck", "VII Międzynarodowa Konferencja Koszycko-Lwowska, Koszyce 22-24 maj,", 2002,295-300
 48. Pianowski L., "Statystyczna ocena błędów pomiarów kontrolnych w budownictwie", "XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji", 2002,181-187
 49. Wieczysty A., Rak J., Lubowiecka T., "Stan aktualny i kierunki rozwoju w zakresie teorii i metod oceny niezawodności systemów wodociągowych w Polsce.", "VII Krajowa Konferencja, V Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód", Gdańsk-Poznań, Gdańsk 24-28.06.", 2002,143-172
 50. Wieczysty A., Lubowiecka T., Rak J., Kapcia J., "Stan aktualny w zakresie teorii i metod oceny niezawodności urządzeń i systemów kanalizacyjnych w Polsce", "I Kongres Inżynierii Środowiska. Referaty problemowe. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, wrzesień", 2002,229-236

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności