Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2003)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie biopreparatu do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych zasorbowanych na diatomitach", 2003,204,35,181-186
 2. Zamorska J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie biopreparatów w oczyszczaniu gruntów ze związków ropopochodnych", 2003,204,35,243-249
 3. Papciak D., Zamorska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wypełnienie biofiltru a efektywność procesu nitryfikacji", 2003,204,35,147-161
 4. Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wierzba energetyczna - odnawialne źródło energii.", 2003,35,197-202
 5. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ryzyko w systemie zaopatrzenia w gaz ziemny.", 2003,35,231-242
 6. Pisarev V., Górski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Regulacja stanu powietrza wilgotnego w obiektach muzealnych", 2003,35,161-167
 7. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przydatność diatomitów karpackich do oczyszczania zaolejonych ścieków", 2003,204,35,169-180
 8. Niemiec W., Wojtuń K., Wójcik B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Organizacja zbiórki i przerobu olejów przepracowanych w Rafinerii Nafty Jedlicze SA", 2003,204,35,123-146
 9. Kucharski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Możliwości zastosowania słonecznych suszarni osadów w warunkach krajowych.", 2003,35,115-122
 10. Granops M., Papciak D., Wójcik B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Możliwości usuwania azotanów z wód przeznaczonych do picia na przykładzie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Wielka koło Dębicy", 2003,204,35,75-82
 11. Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modele matematyczne akumulacji ścieków deszczowych. Cz. II. Fazy opróżniania zbiiornika dwukomorowego.", 2003,35,37-48
 12. Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modele matematyczne akumulacji ścieków deszczowych. Cz. I. Fazy napełniania zbiornika dwukomorowego.", 2003,35,27-36
 13. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Model wielokomorowego zbiornika grawitacyjno-pompowego z górną komorą akumulacyjną.", 2003,35,203-212
 14. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Jonitowe odkrzemianie wody kotłowej", 2003,204,35,107-114
 15. Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Model matematyczny akumulacji ścieków w dwukomorowym zbiorniku retencyjnym.", 2003,35,15-26
 16. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Fizyczno-chemiczne metody usuwania zwiazków biogennych z roztworów wodnych", 2003,204,35,97-106
 17. Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Experimental assessment of gas - leak in face joints and conducting experiment", 2003,35,91-96
 18. Puszkarewicz A., Kaleta J., Granops M., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Eksploatacja złóż jonitowych na przykładzie EC Załęże", 2003,204,35,187-196
 19. Dziopak J., Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Charakterystyka modelu hydraulicznego zbiornika grawitacyjno-pompowego z dolną komorą akumulacyjną podczas procesu napełniania.", 2003,35,63-74
 20. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza modernizacji i remontów dystrybucji sieci gazowej na przykładzie miasta Rzeszowa.", 2003,35,221-230
 21. Babiarz B., Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza awaryjności podsystemu dostawy ciepła miasta Warszawy", 2003,35,5-13
 22. Mitosek M., Rybak-Wilusz E., "ZESZYTY NAUKOWE", "Wpływ wstępnego odgazowania wody na zjawisko kawitacji wywołane uderzeniem hydraulicznym", 2003,45,1001-112
 23. Mitosek M., Rybak-Wilusz E., "ZESZYTY NAUKOWE", "Wpływ temperatury strumienia wody na zjawisko kawitacji nieustalonej w przewodzie", 2003,45,67-78
 24. Mitosek M., Rybak-Wilusz E., "ZESZYTY NAUKOWE", "Kawitacja lokalna w przewodach w warunkach nieustalonego przepływu wody", 2003,45,55-66
 25. Rak J., "WODOCIĄGI POLSKIE", "Awaryjność sieci wodociagowych w miastach polskich.", 2003,3(27),11-14
 26. Lichołai L., Szyszka J., "WARSTWY", "Charakterystyka cieplna budynków mieszkalnych. Komputerowe wspomaganie projektowania ocieplenia", 2003,11,2-3
 27. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Wielokomorowe zbiorniki retencyjne (cz. 2)", 2003,XI,5,43-47
 28. Proszak-Miąsik D., Szymański W., "RYNEK INSTALACYJNY", "Wykorzystanie biogazu wysypiskowego", 2003,3/4,53-55
 29. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Struktura spożiwanija prorodnogo gazu u Rzeszuwi", 2003,10,11-12
 30. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Wielokomorowe zbiorniki retencyjne (cz. 1) Odciążenie hydrauliczne kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej - metody wymiarowania", 2003,XI,1/2,86-90
 31. Kaleta J., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Diekarbonizacja wodi", 2003,7,11,16-18
 32. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Riziki pri ekspłuatacje sistiemi cistiemi wodopostaczannja", 2003,5/6,8-9; 14-15
 33. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "O optymalizacji pomiarów wysokościowych", 2003,LXXV,5,18-21
 34. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Osiem pytań do P. R. Wojtynka Dyr. Departamentu Geodezji...", 2003,LXXV,5,16-17
 35. Kulpiński J., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Zastosowanie mechaniki pękania do badania zaprawy cementowo-polimerowej - Część 1", 2003,11,33-35
 36. Kulpiński J., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Zastosowanie mechaniki pękania do badania zaprawy cementowo-polimerowej - Część 2", 2003,12,46-49
 37. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Właściwości wytrzymałościowe betonu wysokowartościowego w jego procesie dojrzewania", 2003,3,40-43
 38. Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Badanie własciwości mechanicznych drewna", 2003,7/8,19-21
 39. Kuś S., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Hala widowiskowo-sportowa Podpromie w Rzeszowie", 2003,7/8,46-48
 40. Koszelnik P., Tomaszek J., "PROGRESS IN WATER RESOURCES", "The influence of reservoir morphometry on nitrogen retention.", 2003,7,261-269
 41. Niemiec W., "PRACE GEOGRAFICZNE", "Environmental monitoring in the health resorts", 2003,111,327-340
 42. Rak J., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę.", 2003,2,33-36
 43. akota W., "MECHANIK", "Statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe na urządzeniach firmy IST", 2003,4,206-207
 44. akota W., "MASZINOZNAWSTWO", "Diagnostika balkowich zednań na osnowi staticznich i dinamicznich charakteristik", 2003,9,28-31
 45. Bródka J., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Zastosowanie kształtowników walcowanych na gorąco na konstrukcje stalowe wielokondygnacyjnych budynków", 2003,4,29-34
 46. Bródka J., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Zastosowanie kształtowników walcowanych do budynków wielokondygnacyjnych o konstrukcji zespolonej", 2003,6,27-32
 47. Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Projektowanie węzłów podatnych konstrukcji zespolonych według EC4", 2003,5,22-25
 48. lęczka L., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Projektowanie węzłów podatnych pod obciążeniem zmiennym", 2003,5,26-229
 49. Lichołai L., Szyszka J., "IZOLACJE", "Ekonomiczne zagadnienia docieplania budynków jednorodzinnych", 2003,11,22-24
 50. Januszek J., Pisarek Z., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Badania stalowego węzła z zastosowaniem kątowników łączących pasy belki", 2003,5,46-46

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności