Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2003)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Grabas M., "Zasady odprowadzania scieków do środowiska i doboru technologii ich oczyszczania w świetle prawa RP.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,173-182
 2. Piech A., Koszelnik P., "Występowanie związków arsenu w wodach województwa podkarpackiego ujmowanych do celów bytowo-gospodarczych.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,329-333
 3. Tomaszek J., "Wysokoefektywne usuwanie związków C, N i P w reaktorach SBR województwa podkarpackiego.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,167-172
 4. Kuś S., "Wymagania dotyczące projektowania konstrukcji sprężonych", "Komentarz Naukowy do PN-B-03264:2002 "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone", Instytut Techniki Budowlanej, grudzień 2003r.", 2003,191-208
 5. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Wybrane problemy ochrony środowiska w gazownictwie z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych.", "XV Konferencja Ciepłowników. nt. "Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, 16-18 października 2003, Solina.", 2003,261-270
 6. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Wybrane elementy balneologii i terapii zdrowotnej na polskim Podkarpaciu", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" 6-11.pażdziernika 2003 Lwów.", 2003,308-314
 7. Rak J., Kucharski B., "Wybrane elementy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę miasta.", "II Ogólnopolska Konferencja N-T "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody". Szczyrk 5-6 czerwca 2003.", 2003,253-262
 8. Michalak E., "Współczesne metody oceny stopnia skorodowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych.", "Nowe materiały i technologie w budownictwie komunikacyjnym, Brenna, 24-27 luty, Warsztaty naukowe organizowane przez IBDiM w Warszawi przy współpracy RMC Polska Cement.", 2003,141-144
 9. Bichajło L., "Wpływ rozwiązania pomostu na zachowania kierowców", "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów, XIII Seminarium , Poznań, 17-18 czerwca, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej", 2003,5-10
 10. Prokopski G., "Wpływ struktury na właściwości mechaniczne drewna", "V Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, Szklarska Poręba, 8-12 marca", 2003,17-27
 11. Koszelnik P., Tomaszek J., "Wpływ fosforu na retencję azotu w wybranych zbiornikach zaporowych Podkarpacia.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,243-251
 12. Rybak-Wilusz E., Mitosek M., "Wpływ parametrów strumienia wody na zjawisko kawitacji nieustalonej w przewodach.", "VIII Międzynarodowa konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska, Lwów, 6-11 października 2003", 2003,322-330
 13. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Woda w lecznictwie uzdrowiskowym na Podkarpaciu.", "II Ogólnopolska Konferencja N-T "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody". Szczyrk 5-6 czerwca 2003.", 2003,271-282
 14. Bichajło L., Sobala D., "Wnioski z oceny stanu technicznego kilku kładek stalowych o podobnej konstrukcji", "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów, XIII seminarium, Poznań, 17-18 czerwca, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej", 2003,11-16
 15. Michalak E., Tężycki W., "Właściwości dyfuzyjne - istotne cechy zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w mostach.", "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów , XIII seminarium, Poznań, 17-18.06.2003, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej", 2003,203--212
 16. Gajdek J., "Uzgadnianie obiektów budowlanych zaprojektowanych na mapach rastrowych", "Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych Rogów 10.2003 SGGW", 2003,67-79
 17. Puszkarewicz A., Kaleta J., "Uzdatnianie wody podziemnej o niskiej twardości", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. 6 -11 października 2003 Lwów", 2003,296-299
 18. Górski J., "Uproszczona ocena efektów "RETROGRADE" w obszarze kwasispinodali.", "VIII Międzynarodowa konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska, Lwów, 6-11 października", 2003,211-216
 19. Miller B., Ziemiański L., "Updating of portal frames FE models using neural networks", "15th International conference on computer methods in mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, czerwiec 3-6", 2003,255-256
 20. Tomaka W., Łakota W., "Trwałość stalowych konstrukcji mostowych szacowana z charakterystyk probabilistycznych.", "XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2003", 14-19 września", 2003,245-252
 21. Koszelnik P., Tomaszek J., "Udział różnych typów zlewni w zasilaniu zbiornika solińskiego pierwiastkami biogennymi.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,235-241
 22. Wróbel K., Kubiszyn W., "Trwałość cienkościennych elementów żelbetowych w budownictwie wielorodzinnym", "XXI Konf. Naukowa "Awarie Budowlane", KILiW PAN, Szczecin - Międzyzdroje 20-23 maja 2003r.,", 2003,795-802
 23. Kozłowski A., Joao F., Kowalczyk R., "The collapse of an overloaded steel roof", "XXI Konf. Naukowa "Awarie Budowlane", KILiW PAN, Szczecin - Międzyzdroje 20-23 maja 2003r.,", 2003,425-432
 24. Babiarz B., Rak J., "The Modelling of Operational Reliability in a Heat Supply System", "4th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENS, University of Mickolc, Hungary, 11-17 august", 2003,7-12
 25. Kaleta J., Puszkarewicz A., "Technologia uzdatniania wody wgłębnej", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. 6 -11 października 2003 Lwów", 2003,252-255
 26. Januszewski B., "SUBSPACE PROJECTIONS WITH BUNDLE DISPERSED CENTRES", "Proceedings of 4-th Seminar "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHNG CONTEMPORARY ENGINEER" Szczyrk 12-14.06.2003", 2003,34-35
 27. Wróbel K., Kubiszyn W., "Stan awaryjny podziemnego bunkra na węgiel", "XXI Konf. Naukowa "Awarie Budowlane", KILiW PAN, Szczecin - Międzyzdroje 20-23 maja 2003r.,", 2003,787-794
 28. Rybka A., "State of the art of multi-family houses in Poland", "Action 16: Improving the existing urban building envelope, Delft - Holandia, August 28-30", 2003,1-9
 29. Rak J., "Strategia planowania remontów sieci.", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" 6-11.pażdziernika 2003 Lwów.", 2003,300-307
 30. Jaremski J., "Some results of bioremediation in waste yards and their influence on the contaminated soils", "An International Conference on Problematis Soils: 29-30 July, 2003 - Nottingham, United Kingdom", 2003,291-294
 31. Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R., Bartoszek L., Tomaszek J., "Skład chemiczny osadów dennych zbiornika zaporowego w Rzeszowie.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,303-310
 32. Niemiec W., Wojtuń K., "Skażenie środowiska ropopochodnymi w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postęp w inżynierii środowiska", Politechnika Rzeszowska, Polańczyk", 2003,469-478
 33. Kozłowski A., "Simple formula for estimation of the initial stiffness and moment resistance of end-plate steel and composite joints", "IV Congresso Construcçao Metalica a Mista , organizator: Departamento de Engenharia Civil e Erquitectura, InstitutoSuperior Tecnica, Lisbon", 2003,687-696
 34. Pisarev V., Dowgaljuk W., "Schematy regulacji powietrza za pomocą regeneracyjnych chłodnic z odparowaniem.", "XV Konferencja Ciepłowników nt. Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych, Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, 16-18 październik 2003, Solina", 2003,165-174
 35. Wróbel K., "Safety margin in shear reinforced concrete beams with vertical and inclined stirrups", "III International Scientific Conference "Quality and Reliability in Building Industry", University of Kosice, October 22-24.", 2003,555-560
 36. Janas L., Łakota W., "Rozwiązania modernizacyjne dla ograniczenia hałasu w otoczeniu mostu stalowego.", "XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komiteteu Nauki PZITB "Krynica 2003", 14-19 września, Politechnika Warszawska", 2003,67-74
 37. Januszewski B., "RODZAJE PODPRZESTRZENIOWYCH RZUTOWAŃ O WIĄZKOWO ROZPROSZONYCH ŚRODKACH", "Miżnarodna Nauczno-Prakticzna Konferencja "Suczacni problemi geometricznogo modeliowannia" Nacjonalnyj Uniwersytet "Lwiwska Politechnika", Lwiw, 20-23 Żowtnia 2003", 2003,26-30
 38. Dziopak J., "Retencja wód opadowych.", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" 6-11.pażdziernika 2003 Lwów.", 2003,203-210
 39. Kalda G., Sipowicz W., "Radioekologia jak suczasna problema dowkilla.", "V Międzynarodowa Konferencja N-T AWIA-2003, 23-25.04.2003 Kijów.", 2003,47-50
 40. Dziopak J., "Przegląd systemowy stosowanych zbiornikó retencyjnych w kanalizacji.", "XII Konferencja N-T "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba 8-10 czerwca 2003 r.", 2003,39-45
 41. Rak J., Wieczysty A., "Przykłady awaryjnych zagrożeń systemów zaopatrzenia w wodę.", "XII Konferencja N-T "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba 8-10 czerwca 2003 r.", 2003,97-101
 42. Niemiec W., Wojtuń K., "Prównanie systemów zbiórki olejów przepracowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postęp w inżynierii środowiska", Politechnika Rzeszowska, Polańczyk", 2003,457-468
 43. Jaremski J., "Propozycja badań zmiany parametrów geotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawilgocenia w czasie", "VI Konferencja Naukowo-Techniczna Aktualne Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Olsztyn_Kortowo 2003", 2003,125-130
 44. Kucharski B., "Projektowanie energooszczędnego rozwiązania gospodarki osadowej na przykładzie rzeszowskiej oczyszczalni ścieków", "II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja N-T pt. "Nowe spojrzenie na osady ściekowe" 3-5 lutego 2003 Częstochowa.", 2003,210-222
 45. Kucharski B., Rak J., "Problemy techniczne oraz prawne i środowiskowe aspekty wykorzystania energii z odpadów na przykładzie projektu rozwiązań dla środowiska odpadów w Kozodrzy woj. podkarpackie.", "II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja N-T pt. "Nowe spojrzenie na osady ściekowe" 3-5 lutego 2003 Częstochowa.", 2003,578-592
 46. Rak J., Babiarz B., "Poważne awarie - aspekty prawne.", "XV Konferencja Ciepłowników. nt. "Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, 16-18 października 2003, Solina.", 2003,195-203
 47. Reichhart A., "Powłoki prostoliniowe z arkuszy blach fałdowych o zmiennej postaci geometrycznej", "XLIX Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 14-19 września", 2003,229-236
 48. Michalak E., Tężycki W., "Postęp karbonatyzacji - ważny parametr techniczny zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w hydrotechnice.", "X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce 16-18 czerwca", 2003,297-306
 49. Pisarev V., Kilian T., "Porównanie systemów klimatyzacji z klimakonwektorami wentylatorowymi", "XV Konferencja Ciepłowników nt. Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych, Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, 16-18 październik 2003, Solina", 2003,175-183
 50. Górski J., Rabczak S., "Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego", "II Ogólnopolska Konferencja Techniczna nt. Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju, wydawnictwo Euro-Media sp. z o.o., miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja, Warszawa 28-29 października", 2003,75-84

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności