Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2003)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kozłowski A., "Parametric study of the moment resistance, stiffness and rotation capacity of composite joint", "2a Conferencia de Engenharia: ENGENHARIA´2003 - Inovaçao e Desenvolvimento, Universidade da Beira Interior, Covilha", 2003,145-153
 2. Górski J., Rabczak S., "Określanie strat ciśnienia w wyniku tarcia w przewodach ssawnych układu chłoniczego", "XV Konferencja Ciepłowników nt. Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych, Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, 16-18 październik 2003, Solina", 2003,73-84
 3. Woliński S., "On the use of simulation methods for probabilistic structural design and assessment", "VIII International Scientific Conference "Current Issues of Civil and Environmental Engineering", Lviv Polytechnic National University, October 6-11.", 2003,126-132
 4. Niemiec W., Kilian T., "Odpady rzeźne i ich utylizacja", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,379-388
 5. Dziopak J., Neverova-Dziopak E., "Nowe spojrzenie na problemy gospodarki wodno-ściekowej.", "XII Konferencja N-T "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba 8-10 czerwca 2003 r.", 2003,34-40
 6. Wróbel K., "Ocena niezawodności belek żelbetowych ścinanych zbrojonych strzemionami pionowymi i ukośnymi", "XLIX Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 14-19 września", 2003,103-110
 7. Woliński S., "Notional and actual probabilities of failure for concrete structures", "III International Scientific Conference "Quality and Reliability in Building Industry", University of Kosice, October 22-24.", 2003,549-554
 8. Sobala D., Zobel H., "Naturalne oddziaływania termiczne w mostach", "XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB-Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Krynica , 14-19 września", 2003,143-152
 9. Ziemiański L., Miller B., Borowiec A., "Neural network modelling of nonreflecting boundaryconditions for time dependent wave propagation", "15th International conference on computer methods in mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, czerwiec 3-6", 2003,369-370
 10. Woliński S., "Niezawodność elementów żelbetowych projektowanych metodą S-T", "XLIX Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 14-19 września", 2003,95-102
 11. Rybka A., "Multi-family buildings erected in great slab technology as the subject of study in Frame Program 6", "Action 16: Improving the existing urban building envelope, Holandia-Delft, August 28-30", 2003,1-4
 12. Kucharski B., Rak J., "Możliwości poprawy efektywności i niezawodności technologii usuwania związków biogennych w oczyszczalnich pracujących w systemie Bardenpho.", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" 6-11.pażdziernika 2003 Lwów.", 2003,262-267
 13. Kozłowski A., Pisarek Z., "Modyfikacja modelu węzła podatnego pracującego w płaszczyźnie mniejszej sztywności słupa", "XLIX Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 14-19 września", 2003,189-196
 14. Kłos M., "Modelowanie procesów dynamicznych prętów zakrzywionych w ruchu lokalnie obrotowym", "XLII Sympozjum PTMTS Modelowanie w mechanice 10-14 luty Wisła", 2003,216-220
 15. Kiełbasa Z., "Moduły sprężystości skręconego arkusza blachy fałdowej", "XLIX Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 14-19 września", 2003,181-188
 16. Dziopak J., Słyś D., "Modele hydrauliczne zbiorników grawitacyjno-pompowych w kanalizacji.", "XII Konferencja N-T "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba 8-10 czerwca 2003 r.", 2003,59-64
 17. Tomaszek J., "Mikrobiologiczne i biochemiczne aspekty biologicznego usuwania fosforu ze ścieków.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,155-166
 18. Janas L., "Metody analizy zjawisk wibroakustycznych w mostach blachownicowych", "II sympozjum "Badania i diagnostyka mostów", Opole, 9-11 kwietnia , Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.", 2003,199-204
 19. Rybka A., "Large-panel dwelling building, current state - ways of construction and architectural modifications", "COST Action C12, Improvement of buildings' structural quality by new technologies, Lisbon, 19 and 20 April", 2003,207-216
 20. Kozłowski A., Kowalczyk R., "Macierzowa analiza konstrukcji ramowych z węzłami podatnymi", "VIII International Scientific Conference "Current Issues of Civil and Environmental Engineering", Lviv Polytechnic National University, October 6-11.", 2003,75-81
 21. Papciak D., "Korozyjność wody", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. 6 -11 października 2003 Lwów", 2003,272-279
 22. Bieniek Z., "KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI PNEUMATYCZNYCH W OPARCIU O WIELOŚCIANY QUASI-SFERYCZNE", "Konferencja Naukowo-Techniczna "AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA" Olsztyn-Kortowo 2003", 2003,35-40
 23. Lichołai L., Starakiewicz A., Szalacha A., Warzocha-Laska M., "Kondensacja pary wodnej na przegrodach budowlanych - diagnostyka, likwidacja i zapobieganie", "9 Konferencja Naukowo - Techniczna, Łódź 2003, Fizyka budowli w teorii i praktyce, 10.06-13.06", 2003,436-444
 24. Gruca-Rokosz R., Bartoszek L., Tomaszek J., "Koncentracja metali ciężkich w osadach dennych zbiornika solińskiego.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,311-319
 25. Pisarev V., Górski J., "Klimatyzacja komór hiperbarycznych do przechowywania produktów rolnych z obejściem komory nawilżania i nawilżaniem powietrza.", "VIII Międzynarodowa konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska, Lwów, 6-11 października", 2003,285-288
 26. Bajorek G., Kapelko A., "Jakość betonów cementowych modyfikowanych superplastyfikatorem nowej generacji", "VIII International Scientific Conference "Current Issues of Civil and Environmental Engineering", Lviv Polytechnic National University, October 6-11.", 2003,53-59
 27. Kalda G., Rak J., "Izmenenie fizyko-mechanicznych swojstw i struktury metałłow pri freting-ustałosti.", "Miedzynarodowy Kongres "Mech-Tribo-Trans", Mechanika i tribologia transportnych system. 10-13.09.2003 Rostow-na-Donie", 2003,394-397
 28. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Intensywność uszkodzeń sieci wodociągowych w miastach województwa podkarpackiego", "XII Konferencja N-T "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba 8-10 czerwca 2003 r.", 2003,123-129
 29. Kubiszyn W., "Influence of concrete type on the acoustic emission of plain concrete elements", "III International Scientific Conference "Quality and Reliability in Building Industry", University of Kosice, October 22-24.", 2003,341-346
 30. akota W., "IDENTIFYING THE FORCES IN THREADED JOINTS", "6-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv, 21-23 kwietnia 2003r. Ministerstwo Nauki Ukrainy.", 2003,18-19
 31. Niemiec W., Kilian T., "Gospodarka osadami w oczyszczalni typu Lemna.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,65-74
 32. Abramczyk J., "GEOMETRIC OPTIMALIZATION OF MODELS FOR CORRUGATED BUILDING SHELLS", "Konferencja Naukowo-Techniczna "AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA" Olsztyn-Kortowo 2003", 2003,15-24
 33. Abramczyk J., "GEOMETRIC PROPERTIES OF PATCHES OF RIGHT RULED PARABOLOID HELPFUL FOR SHAPING BUILDING SHELLS", "LIGHTWEIGHT STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING - Local Seminar of IASS Polish CHapter, Warsaw-Rzeszów, 5 December, 2003", 2003,7-12
 34. Bieniek Z., "GEOMETRY OF INFLATABLE STRUCTURES BASED ON QUASI-SURFACE POLYHEDRA", "TEXTILE COMPOSITIES AND INFLATABLE STRUCTURES - 2003 International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) Gran Capitan s/n, 08034 Barcelona, Spain - June 2003", 2003,232-237
 35. Czerwieniec E., "Fosfor w środowisku wód powierzchniowych - wymiana między wodą a osadami dennymi.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,321-327
 36. Bartoszek L., Gruca-Rokosz R., Koszelnik P., Tomaszek J., "Fosfor w ekosystemie zbiornika solińskiego.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,253-264
 37. Bieniek Z., "EXAMPLES OF TENSEGRITY STRUCTURES COMPOSED OF THE POLYHEDRAL TENSEGRITY EXTENDERS", "LIGHTWEIGHT STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING - Local Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw-Rzeszów, 5 December, 2003", 2003,13-15
 38. Grabas M., Niemiec W., Dąbal L., "Efektywność oczyszczalni stawowych typu Lemna w warunkach polskich.", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,183-189
 39. Papciak D., Kaleta J., "Eliminacja związków azotowych z wód wgłębnych", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. 6 -11 października 2003 Lwów", 2003,279-284
 40. Jaremski J., "Determination of swelling in marl eluvia and illite clays", "An International Conference on Problematis Soils: 29-30 July, 2003 - Nottingham, United Kingdom", 2003,283-290
 41. Piątkowski G., Ziemiański L., "Detection of the void and additional mass in cantilever plates by using the neural networks", "15th International conference on computer methods in mechanics CMM-2003, Gliwice-Wisła, czerwiec 3-6", 2003,287-288
 42. Kaleta J., "Dekarbonizacja wody", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. 6 -11 października 2003 Lwów", 2003,245-251
 43. Tomaszek J., "Człowiek i ekosystemy wodne.", "III Konferencja Naukowo - Techniczna: "Postęp w Inżynierii Środowiska" Rzeszów - Polańczyk 25-27 IX 2003", 2003,9-16
 44. Michalak E., Tężycki W., "Czy poprawne wykonanie naprawy gwarantuje poprawę ochrony antykorozyjnej zbrojenia?", "X Jubileuszowa Konferencja technicznej Kontroli Zapór , Kielce, 16-18 czerwca, Polski Komitet Wielkich Zapór Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej", 2003,287-295
 45. Abramczyk J., "CURVES ON ONE SPHERE - SELECT PROBLEMS OF ANALYTICAL GEOMETRY AND THEIR UTILIZATION IN NUMERICAL DETERMINATION OF THE CURVES", "Proceedingd of 4 -th Seminar "GEOMETRY AND GRAPHICS IN TEACHING CONTEMPORARY ENGINEER" Szczyrk 12-14.06.2003", 2003,7-8
 46. Słyś D., "Charakterystyka procesu napełniania i opróżniania wielokomorowych zbiorników grawitacyjno-pompowych.", "VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" 6-11.pażdziernika 2003 Lwów.", 2003,2330-337
 47. Prokopski G., "Badanie właściwości betonów żwirowych w trakcie 90 dniowego dojrzewania", "IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Materiałowe w Inżynierii Lądowej" MATBUD 2003, Kraków 25-27 czerwca", 2003,330-337
 48. Siwowski T., "Badania pomostu aluminiowego pod obciążeniem statycznym", "XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa, Warszawa - Krynica 14-19 września", 2003,125-132
 49. Woliński S., Kerste J., "Awaria żelbetowych trybun stadionu sportowego", "XXI Konf. Naukowa "Awarie Budowlane", KILiW PAN, Szczecin - Międzyzdroje 20-23 maja 2003r.,", 2003,737-744
 50. Kozłowski A., Mesquita A., Silva L., "Avaliaçao do comportamento tridimensional de ligaçoes metalicas viga-pilar entre secçoes I e secçoes tubulares", "IV Congresso de Construçao Metálica e Mista, organizator: Departamento de Engenharia Civil e Erquitectura, InstitutoSuperior Tecnica, Lisboa", 2003,707-717

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności