Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Jaremski J., Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania parametrów gruntowych pyłów rzeszowskich przy pomocy aparatu GDS Instruments LTD.", 2004,36,37-46
 2. Kozłowski A., Ślęczka L., Wojnar A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania nośności i sztywności połączeń w regałach magazynowych", 2004,37,189-196
 3. Jaremski J., Wilk K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza wpływu zmian zawilgocenia gruntów madowych wywołanych stanami powodziowymi na parametry geotechniczne", 2004,36,47-53
 4. Starakiewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Azbest w budynkach - problem do mądrego rozwiązania", 2004,208,36,151-158
 5. Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza rozkładu naprężeń w trzonie komina obciążonego nierównomiernym parciem wiatru", 2004,37,439-446
 6. Bichajło L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Alternatywa dla wiaduktów nad liniami kolejowymi", 2004,36,19-26
 7. Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza błędów pomiarów odkształceń wież telekomunikacyjnych", 2004,211,37,295-303
 8. Skrzypczak I., Wilczak M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ", "Metody statystycznej kontroli jakości betonu na podstawie badań wytrzymałości na ściskanie", 2004,1,1,473-478
 9. Niemiec W., Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KROŚNIE", "Plany gospodarki odpadami jako istotne elementy w zarządzaniu środowiskiem w gminach", 2004,10,205-212
 10. Starakiewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE", "Termorenowacja przegród zewnętrznych - błędy projektowe i wykonawcze oraz skutki eksploatacyjne w:", 2004,395-399
 11. Górski J., Warchoł R., "ZESZYTY NAUKOWE", "Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie CO2 jako czynnika chłodniczego", 2004,38,5-14
 12. Rybak-Wilusz E., Mitosek M., "ZESZYTY NAUKOWE", "Przyrosty ciśnienia kawitacyjnego w funkcji temperatury strumienia wody", 2004,38,137-148
 13. Starakiewicz A., "WIADOMOŚCI", "Projektowanie biernych systemów słonecznych, cz.2. Przegrody kolektorowo-akumulacyjne.", 2004,1,22-25
 14. Starakiewicz A., "WIADOMOŚCI", "Projektowanie biernych systemów słonecznych, cz.3. Przegrody przezroczyste.", 2004,5,25-27
 15. Lichołai L., Miąsik P., "WARSTWY", "Efektywne projektowanie konstrukcji wiązarów dachowych", 2004,2,44-46
 16. Papciak D., Kaleta J., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Wydalenia społuk azotu z pidziemnych wod", 2004,11,52-53
 17. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Odprowadzanie wód opadowych z dużego terenu", 2004,50-55
 18. Puszkarewicz A., Kaleta J., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Ocziszczenja nidzemnoi wodi z nsikoju twierdistju", 2004,9,66-67
 19. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Sytuowanie obiektów budowlanych na mapach rastrowych", 2004,LXXVI,3,13-18
 20. Rak J., Kalda G., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Ergonomicznij analiz roboti opieratora sistiemi wodopostaczannja.", 2004,3,9-13
 21. Bajorek G., Kapelko A., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Ochrona betonu dojrzewającego w warunkach zimowych przez zastosowanie domieszek chemicznych", 2004,12,22-26
 22. Jarominiak A., "MATERIAŁY BUDOWLANE", "Wpływ robót fundamentowych na cechy gruntów i wynikające z tego zasady postępowania.", 2004,10,47-51
 23. Woliński S., "MATERIAŁY BUDOWLANE", "Jakość betonu w świetle badań statystycznych", 2004,12,1227-1229
 24. Piątkowski G., Ziemiański L., "LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE", "The solution of an inverse problem in plates by means of artificial neural networks", 2004,3070,1087-1092
 25. Ziemiański L., Miller B., Piątkowski G., "JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS", "Application of neurocomputing in the parametric identification using dynamic responses of structural elements-selected problems", 2004,42,3,667-693
 26. lęczka L., "JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH", "Low cycle fatigue strength assessment of butt and fillet weld connections", 2004,60,701-712
 27. Gąska P., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Badania laboratoryjne parametrów wytrzymałościowych gruntów zwietrzelinowych z terenu Podkarpacia", 2004,25,4,204-207
 28. Konkol J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Stateczność wykopów nieobudowanych w gruntach pylastych", 2004,25,2,101-103
 29. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Zwiększanie nośności pali wielkośrednicowych i słupów szczelinowych", 2004,6,290-299
 30. Trojnar K., Bichajło L., Folta L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O projekcie zastosowania pionowych pasm gosyntetyków do stablizacji nasypu drogowego", 2004,7,383-386
 31. Sobala D., Zobel H., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Naturalne oddziaływanie termiczne na obiekty mostowe w polskich warunkach klimatycznych.", 2004,9,497-501
 32. Kuś S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Cięgna sprężające mostów podwieszonych. Wymagania techniczne fib", 2004,10,531-534
 33. Rak J., "INSTAL", "Metody matrycowe oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę", 2004,3,42-45
 34. Tchórzewska-Cieślak B., Kucharski B., "INSTAL", "Komputerowe systemy nadzoru i sterowania wybranych elementów systemu zaopatrzenia w wodę", 2004,12,54-57
 35. Rak J., Cieślak R., "INSTAL", "Elementy zdalnego zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę.", 2004,11,21-25
 36. Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Wybrane problemy zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa.", 2004,LXXVII,2,53-57
 37. Kaleta J., Puszkarewicz A., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Określenie zdolności sorpcyjnych wybranych minerałów w odniesieniu do substancji ropopochodnych", 2004,LXXVII,9,307-310
 38. Waszczyszyn Z., Ziemiański L., "FORTSCHRITT-BERICHTE VDI", "Implicit modelling and neural identification in structural engineering", 2004,4,199,136-145
 39. Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R., Bartoszek L., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "The chemical composition of bottom sediment in Rzeszów Reservoir.", 2004,30,4,37-43
 40. Koszelnik P., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Share of different types of catchments in the Solina reservoir loadings with biogenic elements.", 2004,30,4,65-72
 41. Tomaszek J., Czerwieniec E., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Release of gases from bottom sediment of Rzeszów Reservoir, Poland.", 2004,30,4,189-196
 42. Koszelnik P., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Relationship between dynamics of phosphorus and nitrogen retention in some dam reservoirs from Podkarpacie (SE Poland).", 2004,30,4,73-80
 43. Bartoszek L., Gruca-Rokosz R., Koszelnik P., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Phosphorus in the Solina Reservoir ecosystem.", 2004,30,4,13-21
 44. Tomaszek J., Ważny A., Furmański G., Gacoń M., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Integrated removal of carbon, nitrogen, and phosphorus at modernized wastewater treatment plant in Kobylec.", 2004,30,4,143-154
 45. Gruca-Rokosz R., Bartoszek L., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Heavy metals in the bottom sediments of Solina Reservoir.", 2004,30,4,45-50
 46. Puszkarewicz A., Kaleta J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Experience in removing petroleum derivatives from aqueous solutions onto adsorpitve diatomite and clinoptilolite beds", 2004,30,3,23-33
 47. Rak J., "EKOTECHNIKA", "Metoda trójwarstwowej matrycy ryzyka dla bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę.", 2004,2,8-10
 48. Yantowski E., Górski J., Smyth B., Elshof J., "ENERGY", "Zero-emission fuel-fired power plants with ion transport membrane", 2004,29,2077-2088
 49. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "EKOTECHNIKA", "Metoda oceny ryzyka funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę.", 2004,4(32),8-11
 50. Gajdek J., "DROGOWNICTWO", "Mapy rastrowe i hybrydowe w projektowaniu obiektów budowlanych", 2004,2,66-71

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności