Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Prokopski G., "DROGI I MOSTY", "Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości betonów", 2004,4,45-56
 2. Sobala D., Zobel H., Kruk M., "DROGI I MOSTY", "ożyskowanie mostów zakrzywionych w skosie", 2004,4,57-90
 3. Sobala D., Zobel H., Kruk M., "DROGI I MOSTY", "ożyskowanie mostów zakrzywionych w planie.", 2004,4,91-116
 4. Janas L., Łakota W., "CZASOPISMO TECHNICZE", "Zastosowanie funkcji koherencji do identyfikacji źródeł dźwięku w konstrukcji wiaduktu", 2004,131-140
 5. Rak J., Zamorska J., "CZASOPISMO TECHNICZE", "Zagrożenia terrorystyczne z użyciem środków chemicznych i biologicznych.", 2004,8-Ś,165-173
 6. Piątkowski G., Ziemiański L., "CZASOPISMO TECHNICZE", "Identyfikacja lokalnej zmiany masy w płycie wspornikowej z wykorzystaniem parametrów dynamicznych", 2004,5,287-292
 7. Konkol J., Prokopski G., "COMPUTERS AND CONCRETE", "Analysis of the fracture surface morphology of concrete by the method of vertical sections", 2004,1,4,389-400
 8. Babiarz B., Rak J., "CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA", "Uogólniony wskaźnik niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło", 2004,4,2-5
 9. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego", 2004,3,36-42
 10. Pisarev V., Górski J., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Klimatyzacja komór hiperbarycznych do przechowywania produktów rolnych z obejściem komory nawilżania", 2004,5,19-21
 11. Bródka J., Barszcz A., Giżejowski M., Kozłowski A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Sztywność i nośność stalowych ram przechyłowych o węzłach podatnych", 2004,1-402
 12. Dziopak J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji.", 2004,1-354
 13. Rak J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę", 2004,1-113
 14. Dziopak J., Słyś D., "Zbiorniki grawitacyjno-pompowe do odciążania hydraulicznego oczyszczalni ścieków.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,333-341
 15. Kaleta J., Piech A., "Zastosowanie złoża Crystal- Right - 100 w uzdatnianiu wód podziemnych", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań, 5 -8 wrzesień", 2004,631-638
 16. Górski J., "Zawory sprężarek chłodniczych - konstrukcja, eksploatacja", "III Ogólnopolska Konferencja Techniczna nt. Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju, Warszawa 26 - 27 października", 2004,24 - 31
 17. Kucharski B., "Zastosowanie ultradzwiękowej dezintegracji osadu czynnego nadmiernego.", "XIV Konferencja N-T "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej" Politechnika Częstochowska, Częstochowa 27-28 września", 2004,248-257
 18. Jaremski J., Gryz G., "Zastosowanie popiołów lotnych z Elektrociepłowni Rzeszów do poprawy właściwości geotechnicznych gruntów lessowych", "Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesor Krystyny M. Skarżyńskiej "Zastosowanie odpadów przemysłowych i geosyntetyków w budownictwie ziemnym", Kraków, 28 września", 2004,139-148
 19. Siwowski T., "Zastosowanie lekkich dźwigarów zespolonych w budownictwie mostowym", "L Jubileuszowa Konferencja Naukowa KIL iW PAN i KN PZiTB "Krynica 2004", Warszawa - Krynica, wrzesień", 2004,299-306
 20. Rak J., Wieczysty A., "Zastosowanie metody Bayesa w ocenie niezawodności podsystemu dystrybucji wody.", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań 2004.", 2004,631-642
 21. Rak J., Kucharski B., "Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych.", "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, WBiIS Politechniki Koszalińskiej, Koszalin - Łazy 7-9.06.", 2004,268-279
 22. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Zagrożenia i skutki ulatniania się gazu ziemnego.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - NiezawodnoSC - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,413-420
 23. Siwowski T., "Wykorzystanie stopów aluminium do budowy kładek dla pieszych.", "V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości", Wrocław, grudzień; Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławj, Gener. Dyr. Dróg Kraj. i Autostrad, Związek Mos", 2004,366-375
 24. Gajdek J., i inni ., "Wymiarowanie budynków na mapach do celów projektowych", "Geodezja - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce Warszawa 2004", 2004,57-67
 25. Warchoł J., Proć A., Prokop W., "Wprowadzenie do modelowania procesów wymiany jonowej", "III Sympozjum Koła Naukowego "EKOFILIA" - Międzynarodowa Konferencja "Nauka i Technika w Ochronie Środowiska" Cieplice, 22-23 styczeń", 2004,147-153
 26. Jaremski J., Czudec G., "Wpływ zmian parametrów wytrzymałościowych zwietrzeliny fliszu karpackiego na powstawanie osuwisk ze szczególnym uwzględnieniem osuwiska w Tyrawie Wołoskiej", "XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Zakopane 14-19 marca 2004", 2004,381-389
 27. Pełczyński J., "Wpływ układu funkcjonalno-konstrukcyjnego budynku biurowego na zużycie energii dla celów ogrzewania", "VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię" ENERGODOM 2004, Kraków-Zakopane, 11-13 października", 2004,183-191
 28. Kaleta J., Chmielarz B., Grabarz E., "Wpływ wstępnego ozonowania na jakość wody w SUW Zwięczyca", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań, 5- 8 wrzesień", 2004,619-630
 29. Szyszka J., Starakiewicz A., Lichołai L., "Wpływ transparentnego dachu na temperaturę pomieszczenia", "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię - ENERGODOM' 2004, organizator Politechnika Krakowska, Kraków - Zakopane,11-13 października 2004 r.", 2004,339-346
 30. Słyś D., "Wpływ komory przepływowej na funkcjonowanie wielokomorowych zbiorników w systemach kanalizacji grawitacyjnej.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,369-380
 31. Trojnar K., "Wpływ cech podłoża płyty na przemieszczenia fundamentu płytowo-palowego obciążonego poziomo", "II Problemowa Konferencja Geotechniki "Współpraca budowli z podłożem gruntowym" Komitet Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Politechnika Białostocka, Białowieża , 17-18 czerwiec", 2004,243-252
 32. Bajorek G., Kerste J., Plewako Z., "Wpływ czasu i dwukrotnej zmiany lokalizacji na stan techniczny zabytkowego drewnianego kościółka w Wietrznie", "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowtch, Wrocław - Zamek Kliczków, PZITB Oddział Wrocławski, 9-11 grudnia 2004,", 2004,59-66
 33. Bichajło L., "Własności użytkowe mostów w ocenie badanych kierowców.", "II Sympozjum Naukowo-Techniczne "Diagnostyka i badania mostów" , Opole 9-11 kwietnia, Politechnika Opolska Wydział Budownictwa , Zakład Konstrukcji Mostowych", 2004,129-134
 34. Wróbel K., Kubiszyn W., "Using comfort improvement of large panel apartment buildings taking as an example two buildings located on housing development in Rzeszow", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Geteborg, 14-16 October 2004,", 2004,1-9
 35. Papciak D., "Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie biofiltracji.", "VI International Scientific and Technical Conference "Water supply and water quality", Poznań 5-8 wrzesień", 2004, 721-728,
 36. Bieniek Z., "THE NEW GEOMETRICAL CONCEPTION OF TENSEGRITY EXTENDER", "IASS 2004 SYMPOSIUM MONTPELLIER "SHELL AND SPATIAL STRUCTURES FROM MODELS TO REALIZATION" September 20-24, 2004, Montpellier, France", 2004,392-393
 37. Rybka A., "The needs table-questionaire. About problems -needes-solutions", "COST C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", 15-16 October, Szwecja", 2004,1-4
 38. Jaremski J., "The influence of changes of weathering water content on the formation of landslides in the Carpathian Flysch", "9th Australia New Zeland Conference on Geomechanics, Auckland - February 2004", 2004,419-425
 39. Bieniek Z., "THE DOME-SHAPED POLYHEDRA WITH RHOMBIC FACES", "Local Seminar OF IASS POLISH CHAPTER "LIGHTWEIGHT STRUCTURES in CIVIL ENGINEERING" Warsaw-Częstochowa, 3 December, 2004", 2004,33-36
 40. Rybak-Wilusz E., Mitosek M., "The experimentally test of the localcavitation in the pipes", "XIV medzinarodna vedecka konferencja nt. Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin, Zilinska Univerziyta, Zilina 28.04 - 30.04", 2004,127 - 132
 41. Rybka A., "The future of existing buildings. Example of modernization of existing multi-storey, family large panel building", "COST PROJECT C12 "Improving buildings' structural quality by new technologies" , 9-11 September, Biel - Szwajcaria", 2004,1-6
 42. Puszkarewicz A., Kaleta J., "Technological tests of selected underground waters in Podkarpackie Province", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań, 5-8 wrzesień", 2004,737-746
 43. Rybka A., Ostafijczuk A., "Tendencje w kształtowaniu współczesnej bryły sacrum", "V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo sakralne i monumentalne '2004", 6-7 maja", 2004,323-330
 44. Bieniek Z., "THE CUBIC CRYSTAL LATTICE AND QUASI-SPHERICAL POLYHEDRA", "Proceedings of VIIIth Seminar "GEOMETRY aND COMPUTER" Ustroń 15-17 June 2004", 2004,6-7
 45. Kozłowski A., Rybka A., Plewako Z., "Technical state of the envelopes in industrially constructed residential building in Poland", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Berlin, May 2004", 2004,1-8
 46. Łakota W., Tomaka W., "Szacowanie trwałości zmęczeniowej obiektów mostowych", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września", 2004,63-70
 47. Woliński S., Skrzypczak I., "Statystyczne kryteria zgodności wytrzymałości betonu o normalnym i logarytmiczno-normalnym rozkładzie wytrzymałości", "Konferencja Lwowsko-Rzeszowsko-Koszycka", 2004,363-373
 48. Jarominiak A., "Studnie fundamentowe", "II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów", 15-17 października, Politechnika Rzeszowska - Katedra Mostów.", 2004,62-70
 49. Jarominiak A., "State od the art budowy mostów łukowych na świecie", "II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne 15-17 października, Politechnika Rzeszowska - Katedra Mostów.", 2004,252-268
 50. Kozłowski A., Plewako Z., Rybka A., "State of the art of current non-traditional dwelling buildings in Poland", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Berlin, May 2004", 2004,1-15

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności