Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kozłowski A., Kowalczyk R., Fonseca J., "Stability analysis of a steel roof truss", "8th Int. Conf. "Modern Building Materials, Structures and Techniques", IABSE Lithuanian Group, Vilnius, May 19-22,", 2004,251-252
 2. Jaremski J., "Some aspects of landslide in the Carpathian flysch area", "International Conference on Soil Nailing and Stability of Soil and Rock Engineering, Hohai University, Nanjing, China 21-22 września", 2004,105-112
 3. Bajorek G., Kapelko A., "Skuteczność domieszek w ochronie betonu dojrzewającego w warunkach zimowych", "XIX Konferencja Naukowo-Techniczna "Jadwisin 2004", Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Serock 26-28 maja 2004 r.", 2004,153-160
 4. Wróbel K., "Safety margin assessment of concrete and reinforced concrete elements in bending based on test results", "Proceedings of the Int. Conf. "Lifle Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures", Brno, November 9-11, Brno University of Technology", 2004,411-415
 5. Skrzypczak I., Woliński S., "Ryzyko związane ze stosowaniem statycznych kryteriów zgodności wytrzymałości betonu", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września", 2004,173-181
 6. Abramczyk J., "RULED SURFACES OF ANY TYPES AS THE MODELS FOR CORRUGATED BUILDING SHELLS", "IASS 2004 SYMPOSIUM MONTPELLIER "SHELL AND SPATIAL STRUCTURES FROM MODELS TO REALIZATION" September 20-24, 2004, Montpellier, France", 2004,280-281
 7. Abramczyk J., "RULED SURFACES AS THE MODELS OF THE DEFORMED PROFILED METAL SHEETS OF BUILDING SHELLS", "9th International Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "CURRENT ISSUES OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" Rzeszów, 3-4 September 2004, Part 1 - Civil Engineering", 2004,11-18
 8. Bukowska M., "Relation beetwen emission pollutants and munucipal heating plants efficience", "XIV medzinarodna vedecka konferencja nt. Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin, Zilinska Univerziyta, Zilina 28.04 - 30.04", 2004,175 - 181
 9. Pisarev V., Dowgaljuk W., Bredis N., "Przechowywanie pamiątek historii i kultury przy ciśnieniach mniejszych od atmosferycznego", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,291-296
 10. Sobala D., "Przepusty i mosty z blach falistych", "II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów", 15-17 października, Krasiczyn Politechnika Rzeszowska - Katedra Mostów", 2004,136-151
 11. Siwowski T., Sobala D., "Przebudowa mostu drogowego przez Wisłokę w Przecławiu", "XIV Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacnianiai przebudowy mostów", Poznań, 8-9 czerwiec; Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski", 2004,249-257
 12. Tomaka W., Łakota W., "Prognozowanie rozkładów naprężeń konstrukcji mostowej przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo" PRz, Rzeszów, 3-4 września", 2004,415-422
 13. Bichajło L., "Problemy projektowania objazdów mostów czasowo wyłączonych z eksploatacji", "XI seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań 8-9 czerwiec, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski", 2004,21-26
 14. Rak J., Studziński A., "Profilaktyka obiektów systemu zaopatrzenia w wodę w świetle teorii niezawodności", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,329-336
 15. Reichhart A., "Principles of designing shells of profiled steel sheets", "Lightweight structures in Civil Engineering - Locla Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw-Częstochowa, 3 December 2004,", 2004,200-205
 16. Kucharski B., Rak J., "Problemy biologicznej defosfatacji w aspekcie zmian wymagań prawnych.", "XIV Konferencja N-T "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej" Politechnika Częstochowska, Częstochowa 27-28 września", 2004,225-236
 17. Rak J., Kucharski B., "Pojęcie gwarancji w systemie zaopatrzenia w wodę.", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań czerwiec 2004.", 2004,643-654
 18. Pisarev V., Górski J., Bosak Ł., "Pozyskiwanie wody w sorpcyjnych systemach osuszania powietrza", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,297-304
 19. Kucharski B., "Oczyszczanie ścieków oraz gospodarka osadami ściekowymi na terenach gmin turystycznych.", "I Konferencja N-T w ramach programu "Błękitny San" pt. "Ochrona wód Sanu i jegop dorzecza" Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 6-7 marca 2004 r.", 2004,152-161
 20. Woliński S., "Ocena wpływu nadzoru na niezawodność elementów z betonu", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września 2004 r.", 2004,99-106
 21. Kozłowski A., "Obliczanie słupów ściskanych mimośrodowo wg EC3", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września", 2004,253-260
 22. Rak J., "Nowoczesne technologie ochrony środowiska.", "I Konferencja N-T w ramach programu "Błękitny San" pt. "Ochrona wód Sanu i jegop dorzecza" Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 6-7 marca 2004 r.", 2004,18-32
 23. Studziński A., "Niezawodność i bezpieczeństwo podsystemu dostawy wody w Tarnobrzegu", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,375-380
 24. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Niezawodność bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w gaz ziemny.", "XIII Międzynarodowa Konferencja N-T "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych" Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Rynia, 18-20 października", 2004,307-316
 25. Dziopak J., Słyś D., "New constructions of pump - gravitational storage reservoirs in the sevage systems.", "VII International Conference end Exhibition "Aquaterra" St. Peterssburg 15-17 June 2004.", 2004,59-62
 26. Rybka A., "Modernization of existing multi-storey family large panel building", "COST Project C12 "Improving buildings' structural quality by new technologies", Rzeszów, 23-24 kwietnia", 2004,1-12
 27. lęczka L., "Modelowanie trwałości zmęczeniowej fragmentu połączenia śrubowego", "Konferencja Naukowa "Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych", Kraków 22-23 kwietnia 2004 r., Politechnika Krakowska", 2004,275-282
 28. Słyś D., "Modelowanie hydrauliczne i matematyczne retencyjnych zbiorników grawitacyjno-pomowych.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - NiezawodnoSC - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,361-368
 29. Dziopak J., "Model działania zespolonego zbiornika wielokomorowego w procesie jego napełniania.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociagowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,318-330
 30. Dziopak J., "Model działania zbiornika retencyjnego z rurą dławicową w procesie napełniania.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,83-92
 31. Rak J., "Metoda identyfikacji struktur niezawodnościowych systemów komunalnych przez automat testujący.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,319-328
 32. Siwowski T., "Małe mosty ze stopów aluminium", "V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości", Wrocław, grudzień,; org: Instytut Inżynierii Lądowej Politech. Wrocław., Gener. Dyr. Dróg Publ. i Autostrad, Związek", 2004,358-365
 33. Rak J., "Metoda analizy barier zabezpieczeń do oceny ryzyka skażenia wody w podsystemie dystrybucji.", "XIII Międzynarodowa Konferencja N-T "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych" Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Rynia, 18-20 października 2004 r.", 2004,279-288
 34. Górski J., "Kryteria doboru czynnika do urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła", "XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane - Kościelisko 2-4 czerwca", 2004,175-184
 35. Reichhart A., "Konstrukcje stalowe dziś i jutro - przykłady kształtowania w nowych realizacjach", "XIX ogólnopolska Konferencja "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 25-28 Lutego 2004", PZITB", 2004,515-575
 36. Bajorek G., Kiernia M., "Kompleksowa kontrola procesu wytwarzania betonu towarowego oraz problemy związane z zapewnieniem jakości w świetle wymogów regulaminu znaku jakości SPBT "Dobry Beton"", "Konferencja "Dni Betonu", Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Wisła 11-13 pażdziernika 2004 r.", 2004,185-193
 37. Pisarev V., Kłosowicz W., "Klimatyzacja dwuprzewodowa z centralną obróbką oraz podgrzewaniem i chłodzeniem przewodowym powietrza w lecie", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,305 - 310
 38. Janas L., Łakota W., "Identyfikacja drgań elementów wiaduktu stalowego w celu ograniczenia hałasu.", "XIV Seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań -8-9 czerwiec, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski", 2004,117-124
 39. Januszewski B., "EXAMPLES OF GRAPHICAL REPRESENTATIONS REALIZED BY SUBSPACE PROJECTIONS WITH BUNDLE DISPERSED CENTRES", "Proceedings of VIIIth Seminar "GEOMETRY AND COMPUTER" Ustroń 15-17 June 2004", 2004,29-30
 40. Górski J., "Examination of characteristic points and curves in the dense gas area", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,93 - 100
 41. Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "Dysymilacyjne drogi redukcji azotanów w osadach dennych wybranych zbiorników zaporowych.", "V Konferencja Naukowo-Techniczna: "Ochrona i Rekultywacja Jezior", 11-13 maja 2004, Grudziądz.", 2004,223-232
 42. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Dynamiczna metoda oceny stanu belek żelbetowych", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska" PRz, Rzeszów, 3-4 września", 2004,33-40
 43. Bieniek Z., "DOME-SHAPED POLYHEDRA WITH RHOMBIC FACES AND TENSEGRITY EXTENDERS", "Local Seminar OF IASS POLISH CHAPTER "LIGHTWEIGHT STRUCTURES Iin CIVIL ENGINEERING" Warsaw-Częstochowa, 3 December, 2004", 2004,37-42
 44. Michalak E., Tężycki W., "Długoterminowe badania korozji zbrojenia w zarysowanych belkach żelbetowych naprawionych metodą iniekcji", "XIV seminarium Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań 8-9 czerwiec, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej , Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wie;lkopolski", 2004,179-186
 45. Zamorska J., Papciak D., "Diatomit jako wypełnienie filtru nitryfikacyjnego", "VI International Scientific and Technical Conference "Water supply and water quality", Poznań, 5-8 wrzesień", 2004,889-902
 46. Górski J., Rabczak S., "Critical flow function in an isentropic sonic flow of ozone-friendly refrigersants", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,101-107
 47. Kucharski B., "Dezodoryzacja w pompowniach kanalizacyjnych.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,206-212
 48. Koszelnik P., Tomaszek J., Sokół Z., Kryczka R., "Charakterystyka zbiornika zaporowego w Rzeszowie po trzydziestu latach eksploatacji.", "V Konferencja Naukowo-Techniczna: "Ochrona i Rekultywacja Jezior", 11-13 maja 2004, Grudziądz.", 2004,111-120
 49. Proszak-Miąsik D., Wójcik W., "Charakterystyka kompozytowego czujnika wilgotności na bazie PVA i Cu", "VIII Konferencja Naukowa nt. Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 27 - 30 czerwca", 2004,161 - 164
 50. Dziopak J., "Charakterystyczne fazy opróżniania zespolonego zbiornika wielokomorowego.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,343-356

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności