Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Jarominiak A., Trojnar K., "Bezpieczeństwo obiektów mostowych w aspekcie podpór", "Krajowa Narada Mostowa, generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Kielce", 2004,1-7
 2. Studziński A., "Bezpieczeństwo podsystemu dostawy wód podziemnych.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,369-374
 3. Jaremski J., "Badania parametrów geotechnicznych gruntów lessowych rejonu Rzeszowa", "Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcja - Budownictwo "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa", PRz, 3-4 września, Rzeszów", 2004,51-56
 4. Siwowski T., Łakota W., "Badania panelu pomostu aluminiowego pod obciążeniem dynamicznym", "Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB"Krynica 2004", Warszawa - Krynica 12-17 września", 2004,87-94
 5. Trojnar K., "Badania modelowe współpracy z podłożem fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo", "Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN , Komitet Nauki PZITB, 12-17 września , Krynica", 2004,265-272
 6. Trojnar K., "Badania modelowe nośności osiowej ścianek szczelnych", "II Problemowa Konferencja Geotechniki "Współpraca budowli z podłożem gruntowym", Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Politechnika Białostocka, Białowieża, 17-18 czerwiec", 2004,189-198
 7. Studziński A., Rak J., "Aplikacja metody krytyczności i oddziaływania uszkodzeń do oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę.", "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, WBiIS Politechniki Koszalińskiej, Koszalin - Łazy 7-9.06.", 2004,387-394
 8. Kalda G., Nester A., Sokolan K., "Analysis of solutions polluting water from etching printed circuit boards.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,159-164
 9. Gąska P., "Analiza stateczności pewnego osuwiska drogowego metodą wsteczną", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, PRz, 3-4 września, Rzeszów", 2004,87-92
 10. Kozłowski A., "Analiza parametryczna nośności i sztywności pewnego typu węzła zespolonego", "Konferencja Naukowa "Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych", Kraków 22-23 kwietnia 2004 r., Politechnika Krakowska", 2004,155-162
 11. Rak J., Tułacz E., "Analiza opinii sondażu użytkowników wodociagów publicznych na temat przerw w dostawie wody", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,337-348
 12. Babiarz B., Szymański W., "Analiza funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło przy zmiennych warunkach zewnętrznych", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,11-16
 13. Niemiec W., "Agroturystyka i uzdrowiska", "Konferencja Naukowo-Techniczna "Sanitacja Wsi" ,Warszawa, 24 listopad", 2004,1-8
 14. Tchórzewska-Cieślak B., Typrowicz A., "Analiza awarii związanych z ulatnianiem się gazu ziemnego.", "I Ogólnopolska Konferencja N-T "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska" KMPSP w Koszalinie WBiIS Politechniki Koszlaińskiej, 7-9.06.2004 r.Koszalin-Łazy.", 2004,423-432
 15. Szalacha A., Starakiewicz A., Lichołai L., "Analiza cieplno-wilgotnościowa przegrody zewnętrznej krytej pływalni", "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię - ENERGODOM' 2004 Politechnika Krakowska, Kraków - Zakopane,11-13 października 2004 r.", 2004,167-174
 16. Kozłowski A., Plewako Z., Rybka A., "Actual Needs of the Modernization of the Large-Panel Buildings in Poland", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Berlin, May 2004", 2004,1-9
 17. Kubiszyn W., "Acoustic emission measurements to assess the shear strength of refinforced concrete beams", "Proceedings of the Int. Conf. "Lifle Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures", Brno, November 9-11, Brno University of Technology", 2004,283-288
 18. Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł., "Zastosowanie sygnału emisji akustycznej do wykrywania przypaleń w procesie szlifowania kół zębatych.", "XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września", 2004,189-194
 19. Orłowicz A., Mróz M., Trytek A., "Zastosowanie techniki szybkiej krystalizacji do poprawy odporności na zużycie ścierne odlewów ze stopu C355", "6. medzinarodna vedecka konferencia TRANSFER - Vyuzivanie novych Poznatkov v Strojarskej Praxi 15.09.-17.09. Trencin. Trencianska univerzita. Fakulta specialnej techniky.", 2004,343-348
 20. Bieniasz W., Śliwa R., Kwolek A., Lesiak A., "Zastosowanie nowej metody i urządzenia w diagnostyce i rehabilitacji ręki", "VII Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, Boguchwała k. Rzeszowa, 24-25 września", 2004,27-30
 21. Jaworski J., Kluz R., "Zapewnienie jakościowego wykonania narzędzia ze stali szybkotnącej", "IV Konferencja Naukowo Techniczna - Systemy Projektowania procesów i wyposażenia technologicznego , Politechnika Krakowska, 5-6 październik, Kraków", 2004,73-79
 22. Bieniasz W., Śliwa R., Kwolek A., Lesiak A., "Wykorzystanie nowej metody i urządzenia do diagnostyki dysfunkcji ręki", "V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Rzeszów, 1-4.09.2004,", 2004,42
 23. Kuszewski H., Lejda K., "Wybrane aspekty zasilania silników wysokoprężnych biopaliwami", "VII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Współczesne technologie w motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego", Słupsk,14 maj", 2004,251-258
 24. Kuszewski H., "Wybrane elementy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych.", "II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym", Rzeszów, 10-11 grudzień", 2004,175-180
 25. Sęp J., Kucaba-Piętal A., Cwanek J., "Wstępne obliczenia wpływu geometrii rysy na przepływ w stawie biodrowym", "Mechanika w medycynie- PRz WBMiL, Rzeszów, 24-25 września", 2004,211-216
 26. Klepacki Z., "Wpływ wyboru postaci kryteriów projektowych na charakterystyki użytkowe samolotu", "IV Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Politechnika Śląska,19-20 listopada, Katowice-Ustroń", 2004,312-320
 27. Tomczyk A., "Wstępne badania w locie systemu pośredniego sterowania samolotem", "VI Konferencja "Metody i Technika Badań Statków Powietrznych w Locie", Mrągowo, 15-18.06.2004", 2004,431-436
 28. Ustrzycki A., "Wpływ ściśliwości paliwa na dokładność modelu matematycznego układu wtryskowego z rozdzielaczową pompą wtryskową.", "SAKON'04 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, 29.09-02.10", 2004,319-326
 29. Michalski J., "Wpływ oznakowania drogi i jej widoczności oraz oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego.", "II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym", Rzeszów, 10-11 grudzień", 2004,235-244
 30. Dzierwa A., "Wpływ pneumokulowania na wytrzymałość zmęczeniową elementów z powłokami chromowymi", "Mechanics 2004, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz, 25-26 czerwiec Rzeszów", 2004,69-73
 31. Michalski J., "Wpływ kąta śladów obróbki struktury skrzyżowanej na parametry stereometrii powierzchni.", "SAKON'04 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, 29.09-02.10", 2004,221-232
 32. Akopjan R., Lejda K., "To the question of an estimation of the units longevity of the vehicles's carrier system.", "MASZINOSTROJENIE I TIECHNOSFERA XXI WIEKA, Sevastopol, 13-18.09", 2004,275-280
 33. Shevelya V., Oleksandrenko W., Kalda G., "Vlijanije friettinga na mikroplactichnoct i korrozionnoje rastrieckivanije konstrukcionnyh matierialov", "Maszinostrojenije i Tehnofera XXI vieka. 13-18 sientiabria 2004 Sevastopolie. Ukraina", 2004,230-233
 34. Kucaba-Piętal A., Walenta Z., Peradzyński Z., "Water flows in copper and quartz nanochanels", "XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 15-21 August 2004", 2004,32 stresz. +CD ms4s 10971
 35. Knap T., "The wind power station for annualyears speeds of wind vsr<4m/s", "Environmental effects on buldings and people Kraków, Lublin, Susiec 16-18 06 2004", 2004,73-76
 36. Miechowicz S., Sobolak M., "The efficiency of utilization of Siemens sensation 10 CT scanner for Reverse Engineering.", "1st International Conference Rapid Production 2004, 29.09-1.10.04 Wrocław", 2004,233-238
 37. Pawlus P., "The analysis of surface topography peak parameters.", "VI th International Scientific Conference " Coordinate measuring technique", Uniwersytet w Bielsku - Białej, 6-7 kwiecień Bielsko Biała", 2004,229-236
 38. Miechowicz S., Sobolak M., "The adjustment and calibration of SLA250 Rapid Prototyping Machine", "1st International Conference Rapid Production 2004, 29.09-1.10.04 Wrocław", 2004,229-232
 39. Rejman E., "The analysis of decompositions of forces and stress in the cycloidal gears.", "The Fourth Internatinal Scientific Conference MECHANICS 2004, Zhytomir-Rzeszów - June 25-26.2004", 2004,314-318
 40. Brusow W., "Systemy dynamiczne - projektowanie i optymalizacja w ujęciu wielozadaniowym", "IV Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Politechnika Śląska,19-20 listopada, Katowice-Ustroń", 2004,302-311
 41. Woś P., Ustrzycki A., "Sterowanie procesem zasilania jako metoda poprawy bezpieczeństwa ekologicznego pojazdów napędzanych silnikami wysokoprężnymi.", "II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym", Rzeszów, 10-11 grudzień", 2004,399-406
 42. Trojnacki M., "Synteza ruchu kończyn dwunożnego robota kroczącego", "XIX Konferencja Naukowo - Dydaktyczna, Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH oraz Polski Komitet teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy PAN, Kraków, Październik", 2004,163 - 168
 43. Hendzel Z., Żylski W., Burghardt A., "Sterowanie odruchowe minirobota kołowego", "XIX Konferencja Naukowo - Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, oraz Polski Komitet teorii Maszyn i Mechanizm ow przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Kraków, październik", 2004,127 - 132
 44. Michalski J., "Stereometria i mikrogeometria powierzchni głów sztucznych stawów biodrowych.", "VII Seminarium Naukowe nt. "Mechanika w medycynie", Rzeszów, 24-25 wrzesień", 2004,309-316
 45. Burghardt A., Hendzel Z., "Sterowanie behawioralne minirobota kołowego", "VIII Krajowa Konferencja Robotyki, Zakład Podstawy Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Polanica Zdrój, czerwiec", 2004,231 - 232
 46. Akopjan R., Lejda K., Dubianski A., "Specificity of safe use of motor transport in interrelations of economic structures of Ukraine with foreign partners", "II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym", Rzeszów, 10-11 grudzień", 2004,9-21
 47. Orłowicz A., Mróz M., Tupaj M., "Sprawność cieplna i sprawność topienia procesu nadtapiania odlewów ze stopu C355", "6. medzinarodna vedecka konferencia TRANSFER - Vyuzivanie novych Poznatkov v Strojarskej Praxi 15.09.-17.09. Trencin. Trencianska univerzita. Fakulta specialnej techniky.", 2004,349-354
 48. Stachowicz F., "Some modern methods of reuse, recovery and recycling of metals from end of life vehicles", "11 Międzynarodowa naukowo-techniczna konferencja 13-18 wrzesień Sewastopol, Ministerstwo Obrazowanija i Nauki Ukrainy", 2004,223-230
 49. Dubianski A., Akopjan R., "Some results of a research of the vibroprotection system's "seat - man" of the vehicles.", "SAKON'04 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, 29.09-02.10", 2004,71-83
 50. Rejman E., Sobolak M., "Some aspeccts of accuracy and quality of the model surfaces produced in the stereolitography process.", "IV International Congress Mechanical Engineering Technologies'04, 23-25.09.04 Varna - Bulgaria", 2004,152-155

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności