Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ", "Markowskie modele niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę.", 2005,22,717-728
 2. Kadaj R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Układy współrzędnychi transformacje w systemach informacji przestrzennej", 2005,1,1,177-184
 3. Trojnar K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena współpracy z podłożem modeli fundamentów obciążonych dużymi siłami poziomymi", 2005,39,17-27
 4. Zygmunt J., Łakomy J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Skład i podstawowe właściwości zapraw zwykłych z cementów portlandzkich", 2005,221,39,85-93
 5. Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Rodzaje podprzestrzeniowych rzutowań o wiązkowo rozproszonych środkach", 2005,39,29-37
 6. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Polityka przestrzenna jednostek terytorialnych", 2005,39,67-74
 7. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Dwie najwcześniejsze murowane budowle monumentalne na wzgórzu zamkowym w Przemyślu", 2005,39,53-65
 8. Franczyk M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza związku mikrostruktury z właściwościami BWW", 2005,221,39,5-15
 9. Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania wpływu kruszywa grubego na właściwości wytrzymałościowe betonu zwykłego i wysokowartościowego", 2005,221,39,39-51
 10. Ostafijczuk A., Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza możliwości modernizacji wielkopłytowych budynków mieszkalnych", 2005,39,75-84
 11. Rak J., "WODOCIĄGI - KANALIZACJA", "Zasady badań marketingowych związanych z zaopatrzeniem w wodę.", 2005,5(14),13-16
 12. Kalda G., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE KIJEWO-MOGIELANSKA AKADEMIA", "Ekologicznij monitoring zachidnoukrainskich mineralnich wod.", 2005,41,28,36-40
 13. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "WODOCIĄGI - KANALIZACJA", "Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę.", 2005,40494,18-20
 14. Skrzypczak I., Woliński S., "WIADOMOŚCI", "Ryzyko związane ze stosowaniem kryteriów zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie", 2005,9,176,15-18
 15. Fechan A., Maier G., Miller B., "STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING", "Identification of elastic stiffness and local stresses in concrete dams by in situ tests and neural networks", 2005,1,3,165-180
 16. Kaleta J., Puszkarewicz A., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Tiechnołogia ocziszczennia nidzjemnych wod", 2005,1,30-32
 17. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Piatiparametriczna matricja ocinkii riziku funkcionuwannja sistemi wodopostaczannja.", 2005,3,12-14
 18. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Problemy wymiarowania i wytyczania projektowanych budynków", 2005,LXXVII,5,18-23
 19. Słyś D., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Free-flow-and-pressure rainwater tranks for hydraulic emptying of sewerage system", 2005,3,9-11
 20. Prokopski G., Surmacz T., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Wpływ domieszek polimerowych najnowszej generacji na właściwości betonów na kruszywie wapiennym", 2005,12,45-51
 21. Dziopak J., Słyś D., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zbiorniki retencyjne wód opadowych.", 2005,4,28-33
 22. Kucharski B., Rak J., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Ultradzwiękowa dezintegracja osadu nadmiernego w praktyce", 2005,3,70-74
 23. Jarominiak A., "MATERIAŁY BUDOWLANE", "Niepowodzenia fundamentowania budowli", 2005,9,78-82
 24. Słyś D., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Kanalizacyjne zbiorniki retencyjne o ograniczonych powierzchniach zabudowy.", 2005,3,37-40
 25. Kozłowski A., Ślęczka L., Wojnar A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "O konstrukcji i połączeniach regałów magazynowych", 2005,4,26-29
 26. Gąska P., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Dostosowywanie parametrów modeli MES osuwisk drogowych w celu uzyskania kształtu osuwisk obserwowanych w naturze", 2005,26,2,74-76
 27. Kaleta J., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA", "Substancje powierzchniowo czynne w środowisku wodnym", 2005,8,1,99-115
 28. Kuś S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Z doświadczeń projektowania i realizacji Medina Riadij - wielkiego ośrodka sportowego w Syrii", 2005,10,527-531
 29. Kuś S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Trwałość konstrukcji sprężonych - aktualne poglądy", 2005,3,147-153
 30. Trojnar K., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wykorzystanie analizy geotechnicznej i badań polowych w diagnostyce starych podpór mostowych.", 2005,5,269-272
 31. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Recenzja książki prof. Józefa Głomba "Bohaterowie świata podzielonego", Gliwice 2004,", 2005,4,231-232
 32. Siwowski T., Żółtowski P., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Model numeryczny panelu pomostu aluminiowego i jego weryfikacja doświadczalna", 2005,1,23-26
 33. Rak J., Cieślak R., "INSTAL", "Sterowniki programowalne i ich zastosowanie w inżynierii komunalnej.", 2005,5,22-26
 34. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "INSTAL", "Zasady ochrony i porządku na terenie zakładu wodociagowego.", 2005,10,65-68
 35. Rak J., "INSTAL", "Ryzyko w ujęciu Dyrektywy Seveso II", 2005,2,38-41
 36. Rybak-Wilusz E., Pisarev V., "INSTAL", "Pneumatyczne rozpylanie farby ogrzewanym powietrzem", 2005,10,54-57
 37. Kaleta J., Puszkarewicz A., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Uzdatnianie wód wgłębnych o zróżnicowanej twardości", 2005,LXXVIII,6,20-23
 38. Kaleta J., Papciak D., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Technologie uzdatniania wybranych wód wgłębnych z ponadnormatywną zawartością azotanów", 2005,LXXVIII,5,23-26
 39. Rak J., Babiarz B., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "O podstawowych uwarunkowaniach analiz i ocen ryzyka.", 2005,LXXVIII,11,42-45
 40. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Modelowanie awarii typu efekt domina.", 2005,LXXVIII,11,49-51
 41. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Metoda analizy ryzyka przyczyn i skutków niedotrzymania jakości wód mineralnych.", 2005,LXXVIII,11,46-48
 42. Babiarz B., Szymański W., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w ciepło w zmiennych warunkach zewnętrznych w aspekcie niezawodności.", 2005,LXXVIII,11,59-61
 43. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę.", 2005,LXXVIII,2,6-9
 44. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "EKOTECHNIKA", "Zintegrowane ryzyko awarii sieci wodociągowej w procesie projektowania wykonawstwa i eksploatacji.", 2005,2(34),13-16
 45. Słyś D., "EKOTECHNIKA", "Wykorzystanie wód opadowych w małych instalacjach sanitarnych.", 2005,1,14-17
 46. Słyś D., "EKOTECHNIKA", "Grawitacyjno-pompowe zbiorniki retencyjne w kanalizacji", 2005,2(34),28-31
 47. Kaleta J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Fenole w środowisku wodnym", 2005,XIII,1,3-11
 48. Kaleta J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w środowisku wodnym,", 2005,XIII,3,109-118
 49. Janas L., Łakota W., "DROGI I MOSTY", "Analiza możliwości ograniczenia hałasu w otoczeniu wiaduktu i linii kolejowej", 2005,2,71-90
 50. Siwowski T., "DROGI I MOSTY", "Drogowe mosty aluminiowe - wczoraj , dziś i jutro", 2005,1,39-74

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności