Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Prokopski G., Konkol J., "COMPUTERS AND CONCRETE", "The fractal analysis of the fracture surface of concretes made from different coarse aggregates", 2005,2,3,239-248
 2. Borowiec A., Ziemiański L., "COMPUTATIONAL FLUID AND SOLID MECHANICS", "Identification of stiffness reduction in beams using parameter-dependent frequency changes and neural networks", 2005,1,1,97-100
 3. Górski J., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Zawory sprężarek chłodniczych - konstrukcja i eksploatacja", 2005,3,54-59
 4. Janas L., "AUTOSTRADY", "Mosty łukowe", 2005,4,16-19
 5. Siwowski T., "AVTOSZLJACHOVIK UKRAJNI", "Mosti z aluminiewich spławiw", 2005,8,186-191
 6. Górski J., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Technika inwerterowa w systemach zaopatrzenia w ciepło i chłód", 2005,5,40-45
 7. Trojnar K., "AUTOSTRADY", "Fundamenty głębokie", 2005,3,31-34
 8. Łakota W., Siwowski T., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Numerical and experimental dynamic analysis of aluminium bridge deck panel", 2005,LI,4,587-607
 9. Kaleta J., Puszkarewicz A., "ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA", "Evaluation of usability clinoptylolite and diatomite for sorption of oil contaminants from water solutions", 2005,31,1,107-113
 10. Kostecka J., Zamorska J., Pączka G., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Życie biologiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją odpadami ściekowymi Cz.II Mikroorganizmy glebowe [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W. N", 2005,1,1,111-120
 11. Kostecka J., Zamorska J., Pączka G., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Życie biologiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją odpadami ściekowymi Cz.I Makro - i mezofauna glebowa [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, ", 2005,1,1,101-110
 12. Kaniuczak J., Niemiec W., Właśniewski S., Zamorska J., Jasiński T., Hajduk E., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane właściwości osadów ściekowych zastosowanych do aglomeracji odłogu piaszczystego [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W. Niemca)", 2005,1,1,63-76
 13. Kaniuczak J., Hajduk E., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane właściwości fizykoczhemiczne i chemiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją osadami ściekowymi [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W", 2005,1,1,79-100
 14. Kaniuczak J., Kostecka J., Niemiec W., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane aspekty ochrony środowiska w Polsce w kontekście gospodarki odpadami organicznymi i zrównowazonego rozwoju [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kostecki", 2005,1,1,9-16
 15. Jasiński T., Niemiec W., Kaniuczak J., Błażej J., Puchalski G., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wartość energetyczna jednorocznych pędów wierzby energetycznej uprawianej na aglomerowanej glebie piaszczystej [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej,", 2005,1,1,191-200
 16. Niemiec W., Jasiński T., Kaniuczak J., Zamorska J., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Technologia aglomeracji odłogu piaszczystego przy użyciu osadów ściekowych [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W .Niemca)", 2005,1,1,129-154
 17. Kaniuczak J., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., Hajduk E., Puchalski G., Właśniewski S., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Produkcyjność biomasy wierzby energetycznej uprawianej w cyklu 1-rocznym na aglomerowanej glebie piaszczystej [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W.", 2005,1,1,171-178
 18. Słyś D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ", "Nowoczesne rozwiązania zbiorników do obciążania hydraulicznego oczyszczalni ścieków.", 2005,44,315-322
 19. Waszczyszyn Z., Ziemiański L., "SPRINGER -WIEN-NEW YORK", "Neural Networks in the Identification Analysis of Structural Mechanics Problems w Parameter identification of materials and structures", 2005,265-340
 20. Tomaszek J., "SPRINGER, NEW YORK, USA", ""Comparison between sequencing bath and continuous flow activated sludge systems" w "Chemistry for the protection of the environment", pod redakcją: R. Mournighan, M. R. Dudzińska, J. Barich, M. A. Gonzalez, R. K. Black.", 2005,59,275-285
 21. Tomaszek J., "SPRINGER, NEW YORK, USA", ""Automated analysis of stable isotopes of H, C, N, O and S by isotope ratio mass spectrometry" w "Chemistry for the protection of the environment", pod redakcją: R. Mournighan, M. R. Dudzińska, J. Barich, M. A. Gonzalez, R. K. Black.", 2005,59,151-168
 22. Granops M., Kaleta J., "SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO", "Woda, uzdatnianie i odnowa", 2005,1-227
 23. Rak J., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę.", 2005,28,1-215
 24. Jaremski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The Influence of Physical and Chemical Processes Occuring in the Weathered Opole Marls on the Geotechnical Parameters", 2005,1-97
 25. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2005,1-178
 26. Janas L., Jarominiak A., Michalak E., "STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ RZESZÓW", "Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich", 2005,1-105
 27. Łakota W., Buda-Ożóg L., "Zmienność charakterystyk dynamicznych belek żelbetowych jako wyznacznik zarysowania i zniszczenia", "VII Sympozjum z cyklu Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie pt. "Kształtowanie Konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach fałdowych", Rzeszów 3-4 lutego 2005, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej", 2005,171-178
 28. Bieniek Z., "ZŁOŻONE WIELOŚCIANY QUASI-POWIERZCHNIOWE", "VII Sympozjum z cyklu Nowe osiągniecia nauki i techniki w budownictwie "Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach fałdowych" Rzeszów, 3-4 lutego 2005", 2005,159-169
 29. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Zarządzanie ryzykiem w firmie wodociagowej.", "Miedzynarodowa Konferencja N-T nt. "Problemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w warunkach gospodarki rynkowej i wymogów Unii Europejskiej" AQUA S.A. Bielsko Biała. Szczyrk 5-7 października 2005 r.", 2005,143-154
 30. Dziopak J., "Założenia do modelowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji.", "IX Konferencja N-T "Infrastruktura podziemna miast" Politechnika Wrocławska, Wrocław 24-25 listopada 2005 r.", 2005,81-91
 31. Pianowski L., "Zagadnienia kompatybilności systemów informacji przestrzennej", "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna org. Katedra Geodezji PRz, Polańczyk 28-30.09.05", 2005,169-181
 32. Górski J., "Wykorzystanie techniki inwerterowej w systemach zaopatrzenia w ciepło i chłód.", "XVI Konferencja Ciepłowników. nt. "Ograniczanie zużycia energii w systemach grzewczych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Podkarpacki, MPEC Rzeszów, 3-5 marca 2005, Bystre.", 2005,99-106
 33. Papciak D., "Wpływ rodzaju wypełnienia na czas wpracowania filtrów nitryfikacyjnych", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,221-228
 34. Rak J., "Wskazania, odczyty i rozliczenia za zuzytą wodę.", "II Konferencja N-T "Błękitny San" "Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 21-23 kwietnia 2005 r.", 2005,175-188
 35. Starakiewicz A., Lichołai L., "Wpływ parametrów konstrukcyjnych przegród przezroczystych na ich izolacyjność cieplną", ""Fizyka budowli w teorii i praktyce", Politechnika Łódzka, ośrodek SŁOK k. Bełchatowa, 21-24.06", 2005,169-176
 36. Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "Wody mineralne występujące na zachodniej Ukrainie.", "III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r.", 2005,357-366
 37. Piekarski M., "WŁAŚCIWOŚCI SFEROIDALNYCH STRUKTUR PRĘTOWYCH O MINIMALNEJ LICZBIE RÓŻNYCH DŁUGOŚCI PRĘTÓW", "VII Sympozjum z cyklu NOWE OSIĄGNIĘCIA NAUKI I TECHNIKI W BUDOWNICTWIE "Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach fałdowych" Rzeszów, 3-4 lutego 2005", 2005,285-290
 38. Kaleta J., Puszkarewicz A., "Uzdatnianie wód podziemnych kwaśnych i miękkich", "Sympozjum "Hydroprezentacje VIII", NOT Katowice, Ustroń 31.05-02.06", 2005,319-326
 39. Abramczyk J., "WŁAŚCIWOŚCI BLACHY FAŁDOWEJ WYKORZYSTYWANE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH", "VII Sympozjum z cyklu Nowe Osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie "Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach faldowych", PRz, Rzeszów, 3-4 luty", 2005,115-124
 40. Kaleta J., "Uzdatnianie wody po procesie odwróconej osmozy", "sympozjum "Hydroprezentacje VIII", NOT Katowice, Ustroń 31.05-02.06", 2005,227-240
 41. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D., "Usuwanie żelaza, manganu i związków azotowych z wód wgłębnych", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,187-194
 42. Rybka A., "Using MBT in transformation of multi-family prefabricated buildings", "COST C12 "Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies" , COST Action C12, 20-22 January, Innsbruck, Austria", 2005,409-416
 43. Puszkarewicz A., "Usuwanie zwązków ropopochodnych z roztworów wodnych w procesie koagulacji", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,271-278
 44. Rak J., Wieczysty A., "Ujęcia zatokowe ze zbiornikiem wody surowej - analiza niezawodnościowa.", "III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r.", 2005,299-308
 45. Woliński S., "Tolerable Risk in Civil Engineering", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical University of Kosice, 11-13 September", 2005,45-45 CD
 46. Warchoł J., "The research of ion exchange process", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,25-35
 47. Ziemiański L., "The use of neural networks in the parametric identification using dynamic responses-selected problems", "International Symposium on Neural Networks and Computing in Structural Engineering, Kraków 30 .06 -2 07", 2005,27-28
 48. Jaremski J., "The Proposal of Supplementary Investigations in Determination of Causes of Frost Heaves and Breaches Occuring the Roads of the Podkarpacie Region", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical Univ. Kosice, 11-13 Sept., Kosice", 2005,67-72
 49. Rybka A., Kozłowski A., Plewako Z., "The Polish Urban Building Envelopes. Problems and needs of the modernization of the Polish large-panel buildings.", "COST Action C16 "Improvement of urban building envelopes", Madera 4-5 November, Portugalia", 2005,1-8
 50. Piątkowski G., Ziemiański L., "The identification of the hole in plate using the changes of eigenfrequencies caused by the additional mass", "CMM-2005 Computer methods in Mechanics, Częstochowa, 21-24.06", 2005,265-266

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności