Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Miller B., Ziemiański L., "The identification of the load causing partial yielding in a beam on the basis of the dynamic characteristics", "CMM-2005 Computer methods in Mechanics, Częstochowa, 21-24.06", 2005,339--340
 2. Bajorek G., "The Effect of Cement Additive Cooperation in Self Compacting Concrete", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical University of Kosice, 11-13 September", 2005,CD
 3. Rak J., Studziński A., "The Chosen Problems of Rzeszów Water Supply System Exploitation", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,328-335
 4. Piątkowski G., Ziemiański L., "The detection and localization of an attached mass in plates", "Proceedings of the Third European Conference on STRUCTURAL CONTROL, Vienna, Austria", 2005,107-110
 5. Jaremski J., "The Analysis of Possibilities of Underground Waters Use for Water-Supply Needs of the Rzeszów Region", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical Univ. Kosice, 11-13 Sept., Kosice", 2005,264-267
 6. Miller B., Ziemiański L., "The application of eigenvalues and eigenforms in the assessment of the yielding state of a beam", "International Symposium on Neural Networks and Computing in Structural Engineering, Kraków 30 .06 -2 07", 2005,71-72
 7. Zientek D., i inni ., "Technologia generowania map pochodnych, w różnych skalach, na podstawie numerycznej mapy podstawowej", "VIII Dni Miernictwa Górniczego I Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń 15-17 czerwca 2005r.,Politechnika Śląska", 2005,465-474
 8. Kalda G., Tchórzewska-Cieślak B., "The Analysis of Eksposure of Environment to Radiaton.", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,274-279
 9. Kuś S., "Szybkie metody sprawdzania sił wewnętrznych w konstrukcji", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,129-148
 10. Słyś D., "Symulacja numeryczna działania zbiornika grawitacyjno-pompowego.", "XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN.Białowieża 06-07.06.2005 r.", 2005,299-308
 11. Kucharski B., Rak J., "Studies of Excess Sludge Disintegration Influenceon Biogas Production.", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,302-307
 12. Kozłowski A., "Structural system optimisation", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,45-50
 13. Woliński S., "Strut and tie design assisted by testing", "5th International Conference AMCM-2005, Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Politechnika Śląska, Gliwice-Ustroń, June 2005", 2005,141-142 CD
 14. Plewako Z., "Stiffness of beams prestressed with FRP tendons", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, Insbruck 20-22 January", 2005,457-462
 15. Plewako Z., "Stiffness of beams prestressed with FRP tendons", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,213-218
 16. Gajdek J., Zientek D., "Statystyka wdrożeń systemów map numerycznych", "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna organizator : 28-30 09.05 Katedra Geodezji PRz ,Polańczyk", 2005,45-55
 17. Tomaszek J., Koszelnik P., Bartoszek L., "Stężenie związków biogennych w dopływach zbiornika myczkowieckiego", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,787-795
 18. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Ryzyko awarii systemu zaopatrzenia w wodę.", "VIII Sympozjum N-T WOD-KAN-EKO 2005 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Kraków, 26-28 października 2005 r.", 2005,71-79
 19. Kozłowski A., "Shakedown of beams with semi-rigid joints", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,249-253
 20. Kuś S., Plewako Z., "Stal sprężająca jako wyznacznik trwałości konstrukcji sprężonych", "XXII Konferencja Awarie Budowlane, KILiW PAN, Szczecin-Międzyzdroje,17-20.05 2005", 2005,95-106
 21. Wróbel K., Kubiszyn W., "Retrofitting of RC structures taking as an example multi apartment gallery-access block of flats building", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,57-64
 22. Dziopak J., Słyś D., "Rozwiązania inzynierskie ograniczające ładunek zanieczyszczeń z kanalizacji.", "IX Konferencja N-T "Infrastruktura podziemna miast" Politechnika Wocławska, Wrocław 24-25 listopada 2005 r.", 2005,92-101
 23. Koszelnik P., Tomaszek J., "Retencja azotu w zbiorniku solińskim", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,543-551
 24. Kozłowski A., Ślęczka L., "Renovation and modernization of historical buildings - structural problems", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,35-44
 25. Siwowski T., "Przykłady zastosowań betonów niekonwencjonalnych w polskim mostownictwie.", "The proceedings of the International Conference Bridges, Kielce, 10-11 maj, organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów", 2005,49-59
 26. Janas L., "Przeglądy i ocena stanu technicznego istniejących obiektów mostowych.", "Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SITK Oddział w Rzeszowie i Katedra Mostów Politechniki Rzeszowskiej "DROGI i MOSTY SAMORZADOWE ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE", Rzeszów - Iwonicz Zdrój, 23-25 września", 2005,100-113
 27. Łakomy J., Kuś S., "Properties of Cement Mortars with Polypropylene, Glass and Basalt Fibers", "10th Scientific Conference Rzeszow-Lviv-Kosice, Technical University of Kosice, Koszyce 11-13 wrzesinia.", 2005,131-136
 28. Kadaj R., "Problematyka przekształceń zasobów geodezyjnych i kartograficznych do układu 2000", "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna org. Katedra Geodezji PRz, Polańczyk 28-30.09.05", 2005,67-77
 29. Woliński S., "Probabilistic design and evaluation of composite-timber-concrete floor", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,467-472
 30. Warchoł J., i inni ., "Powierzchniowo modyfikowane zeolity naturalne - otrzymywanie i zastosowanie", "XXV Międzynarodowe sympozjum AQUA 2005 Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, Płock 9-10 czerwca", 2005,59-63
 31. Rybka A., Ostafijczuk A., "Prefabrication and Standarization in Residential Architecture in Poland (Podkarpacie) - Nowadays Problems", "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering, 10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice - Slovakia 11-13 September", 2005,163-168
 32. Kozłowski A., Kowalczyk R., "Porównanie rozwiązań układu konstrukcyjnego hali stalowej", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,235-244
 33. Tchórzewska-Cieślak B., "Podstawy niezawodności systemów balneotechnicznych.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,529-540
 34. Górski J., Rabczak S., "Optymalizacja parametrów pracy sprężarkowego układu chłodniczego z czynnikiem R 407C.", "XVI Konferencja Ciepłowników. nt. "Ograniczanie zużycia energii w systemach grzewczych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Podkarpacki, MPEC Rzeszów, 3-5 marca 2005, Bystre.", 2005,107 - 116
 35. Dziopak J., "Oddziaływanie zbiorników na retencję kanałową i wymiarowanie sieci kanalizacyjnej.", "XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet Inżynierii Środowiska PAN.Białowieża 06-07.06.2005 r.", 2005,415-430
 36. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Ocena stanu technicznego belek żelbetowych i wzmocnionych tasmami z włókna weglowego na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych", "51 Konferencja Naukowa Komitetu Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2005" Gdańsk-Krynica 12-17 września 2005r.", 2005,33-40
 37. Siwowski T., Sobala D., Żółtowski K., "Ocena nośności uszkodzonego kratownicowego dźwigara mostu kolejowego.", "XXII Konferencja Naukowo techniczna "Awarie budowlane 2005", Szczecin Międzyzdroje, 17-20 maj, organizator:Komitet Inzynierii Lądowej i Wodnej Pan, Komitet Nauki PZiTB, Instytut Techniki Budowlanej, Wydział Budown. i Architektury Politech. Szczecińs", 2005,511-520
 38. Kaleta J., "Ocena przydatności wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,179-187
 39. Górski J., Rabczak S., "Ocena sprawności egzergetycznej obiegu ziębniczego dla wybranych czynników chłodniczych", "XXXVII Dni Chłodnictwa Poznań 2005, nt.: Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, SIMP O/Poznań, SYSTHERM Sp. z o.o., Poznań 23 -24 listopada", 2005,95 - 106
 40. Rak J., "Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania SZW metodą grafów ryzyka.", "XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN.Białowieża 06-07.06.2005 r.", 2005,237-246
 41. Górski J., "O zachowaniu się gazów - krzywe idealne", "XIX Zjazd Termodynamików, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Politechnika Gdańska, Gdańsk - Sopot, 05 - 08 września", 2005,187-188
 42. lęczka L., "O problemach analizy i utrzymania wieżomasztów telefonii komórkowej", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,65-76
 43. Kuś S., Zalewski W., "O roli naprężeń głównych w kształtowaniu belek o zmiennej wysokości", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,73-90
 44. Jaremski J., "O niektórych aspektach budowy wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych na obszarze Bieszczad", "Konferencja Naukowa "Cywilizacja i Żywioły - wczoraj, dziś, jutro", Warszawa 17-18 listopada, 2005", 2005,
 45. Woliński S., "Nośność konstrukcji z materiałów i elementów o losowych właściwościach", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,343-354
 46. Zamorska J., "Możliwości zastosowania biopraparatów w higienizacji osadów ściekowych", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,1351-1357
 47. Piątkowski G., Ziemiański L., "Neural processing of experimental data in the problem of detection of concentrated mass at vibrating plate", "International Symposium on Neural Networks and Computing in Structural Engineering, Kraków 30 .06 -2 07", 2005,79-80
 48. Woliński S., "New technique of improving the cracking resistance of concrete walls in early age", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,717-724
 49. Rak J., Studziński A., "Model niezawodności i bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,485-492
 50. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Modele niezawodności bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem procesów Markowa.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,519-528

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności