Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bieniek Z., "WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE", "Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: CZĘŚĆ II. Przegląd zasad, pojęć i definicji", 2006,107-116
 2. Bieniek Z., "WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE", "Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: CZEŚĆ IV. Układy o nieciągłej sieci cięgień", 2006,128-135
 3. Kuś S., "DOLNOŚLĄSKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE", "Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2", 2006,1-976
 4. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Szybkość denitryfikacji w osadach dennych solińskiego zbiornika zaporowego" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,403-412
 5. Czerwieniec E., Tomaszek J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Stabilne izotopy tlenu i azotu w identyfikacji azotanów. Techniki pomiarowe" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,393-402
 6. Grabas M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Problemy oczyszczalni hydrofitowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Kaszycach" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,189-195
 7. Bartoszek L., Tomaszek J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Dystrybucja fosforu w osadach dennych zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,337-346
 8. Koszelnik P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Opad atmosferyczny jako źródło ładunków azotu i fosforu zasilajacych zbiornik zaporowy w Rzeszowie" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006
 9. Tomaszek J., Masłoń A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Deamonifikacja wód osadowych w systemach z biofilmem" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,273-281
 10. Bieniek Z., "WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE", "Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: CZĘŚĆ I. Projektowanie konstrukcji lekkiej", 2006,99-106
 11. Tomaszek J., Masłoń A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Bioaugmentacja bakterii nitryfikacyjnych w procesach InNitri i BABE" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,263-271
 12. Grabas M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Analiza procesu nitryfikacji w układzie kaskadowym ze złożem ruchomym" w "Postęp w Inżynierii Środowiska".", 2006,189-196
 13. Ziemiański L., Waszczyszyn Z., "SPRINGER", "Neural Networks: New Results and Prospects of Applications in Structural Engineering, in "Computational Mechanics.Solids,Stuctures and Coupled Problems in Engineering"", 2006,555-574
 14. Gosztyła M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przemiany idei i metod konserwatorskich w latach 1863-2003 na przykładzie zabytków architektury województwa podkarpackiego", 2006,1-405
 15. Papciak D., Kiedryńska L., Granops M., "WYDAWNICTWO SGGW", "Chemia sanitarna", 2006
 16. Tomaszek J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", ""Azot i fosfor w środowisku i technologiach środowiskowych"", 2006,1-321
 17. Niemiec W., Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Wstępna inwentaryzacja powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń gleb w wybranych rejonach gminy Trzebownisko", 2006,8,161-163
 18. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie metoda analizy obrazu do oceny struktury porów w materiałach budowlanych", 2006,nr 229,40,271-276
 19. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena fraktalna struktury porów w materiałach budowlanych", 2006,nr 229,40,263-270
 20. Górski J., Rabczak S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena sprawności egzergetycznej wybranych czynników chłodniczych pod kątem zastosowania w pompach ciepła", 2006,229,40,173-184
 21. Pisarev V., Adamczyk M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Klimatyzatory przenośne współpracujące z urządzeniami chłodniczymi z odparowaniem pośrednim", 2006,229,40,385-392
 22. Lichołai L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Energy savings in buildings with thermally active south walls", 2006,1,229,295-304
 23. Pisarev V., Rybak-Wilusz E., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Energooszczędne układy przygotowania powietrza w systemie pneumatycznego powlekania", 2006,229,40,393-402
 24. Starakiewicz A., Lichołai L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Efektywność cieplna stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych", 2006,1,229,477-486
 25. Szyszka J., Miąsik P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Dobór kąta nachylenia płaskiego kolektora słonecznego w budynku jednorodzinnym", 2006,1,229,505-510
 26. Proszak-Miąsik D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Charakterystyka trójelektrodowego kompozytowego czujnika wilgotności", 2006,233,29,223-230
 27. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Wiarygodna liczba linii profilowych powierzchni przełomów betonowych do oceny ich chropowatości.", 2006,7,47-58
 28. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Ryzyko w projektowaniu konstrukcji z betonu", 2006,3,52,55-61
 29. Buda-Ożóg L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Eksperyment fizyczny i numeryczny w analizie dynamicznej belek żelbetowych", 2006,59,89-96
 30. Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Badania doświadczalne próbek modelujących części rozciągane połączenia kołnierzowego", 2006,58,199-206
 31. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Wpływ wędrującej warstwy sztywnej w masywie lessowym podkarpacia na parametry podłoża", 2006,1,28,127-136
 32. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Prognozowanie stateczności stoku przeciętego drogą oraz kształtu zbocza po osunięciu", 2006,2,28,103-111
 33. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "O możliwościach zastosowania pali rzeszowskich w gruntach spoistych i skałach miękkich", 2006,2,28,349-355
 34. Jaremski J., Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "O możliwościach wykorzystania sondy PZO-1 w badaniu laboratoryjnym gruntów organicznych", 2006,1,28,137-145
 35. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Cerkiew drewniana w Radrużu", 2006,30,395-402
 36. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Badania laboratoryjne wytrzymałości na ścinanie bezpośrednie utworów pokrywowych z poligonu na skarpie w Zabratówce, województwo podkarpackie", 2006,1,28,79-87
 37. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE KIJEWO-MOGIELANSKA AKADEMIA", "Rysk kak miera bezopasnosti okrużajusczej sredy.", 2006,53,40,8-12
 38. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE KIJEWO-MOGIELANSKA AKADEMIA", "Ekologiczny stan dżereł mineralnych wód Chmelnitczyny", 2006,53,40,20-26
 39. Siwowski T., "STRUCTURAL ENGINIEERING INTERNATIONAL", "Aluminium bridges - Past, Present and Future", 2006,16,4,285-293
 40. Siwowski T., "STRUCTURAL ENGINIEERING INTERNATIONAL", "Test and Finite Element Analysis of an "Aluminium- Lighweight Concrete" composite girder.", 2006,16,4,319-325
 41. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Zabrudniennja wodi i wodoprowidnij mierieżi.", 2006,3,36-39
 42. Rak J., Studziński A., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Rizik awarij sistiemi wodonostaczanja.", 2006,9,13-16
 43. Słyś D., "PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie wód opadowych w instalacji sanitarnej budynków mieszkalnych.", 2006,XV,1(33),192-201
 44. Szyszka J., Starakiewicz A., "IZOLACJE", "Problem zawilgocenia stropodachu krytej pływani", 2006,1,54-55
 45. Prokopska A., "JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE", "The methodological significance of sketchbook drawings in the architectural process of Le Corbusier", 2006,11,2,48-56
 46. Rak J., "INSTAL", "Metodologia wyznaczania czasu trwania gwarancji w branży wodociągowej.", 2006,11,57-60
 47. Rak J., "INSTAL", "Przegląd metod oceny ryzyka zwiazanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych.", 2006,6,54-56
 48. Słyś D., "INSTAL", "Efekt ekonomiczny zastosowania instalacji do wykorzystania wód opadowych w budownictwie jednorodzinnym.", 2006,6,66-69
 49. Sobala D., "GEOINŻYNIERIA - DROGI , MOSTY, TUNELE", "Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych", 2006,1,26-29
 50. Niemiec W., Zamorska J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Zarys technologii zagospodarowania niebezpiecznych odpadów organicznych", 2006,1,84,224-228

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności