Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Puszkarewicz A., Kaleta J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Wysokoefektywne uzdatnianie wód podziemnych z zastosowaniem mas katalitycznych", 2006,XIV,1,23-29
 2. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Zastosowanie CO2 w chłodnictwie - zalety i wady", 2006,10,41-44
 3. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Porównanie sprawności egzergetycznej czynników chłodniczych", 2006,3,72-78
 4. Bajorek G., "BUDOWNICTWO,TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA", "Pielęgnacja betonu", 2006,3,48-50
 5. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Pomosty drogowe cz. I", 2006,30-38
 6. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Pomosty drogowe cz. II", 2006,67-72
 7. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie - cz.III", 2006,5,142-147
 8. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie -cz.I", 2006,3,14-15
 9. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie - cz. IV", 2006,6,74-77
 10. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie - cz. II", 2006,4,74-78
 11. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Analiza kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie", 2006,59,1,197-205
 12. Gosztyła M., Trojnar B., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE", "Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, cz.2", 2006,20,13-16
 13. Gosztyła M., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE", "Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla", 2006,19,15-18
 14. Konkol J., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Optymalizacja wielokryterialna składu betonów zwykłych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i strukturalnych", 2006,2,23-28
 15. Buda-Ożóg L., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Ocena stanu technicznego belek żelbetowych i wzmocnionych taśmami z włókna węglowego na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych", 2006,4,32-35
 16. Słyś D., "PROBLEMY EKOLOGII", "Problem infiltracji wód gruntowych do systemów kanalizacyjnych", 2006,X,6,326-328
 17. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Uwarunkowania podejmowania ryzyka na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę.", 2006,2,57-60
 18. Prokopski G., "OCHRONA PRZED KOROZJĄ", "Właściwości betonów wysokowartościowych bez dodatku pyłu krzemionkowego", 2006,5s/A,125-130
 19. Starakiewicz A., Lichołai L., Szyszka J., "MATERIAŁY BUDOWLANE", "Zapotrzebowanie budynków na energię cieplną w zmiennych warunkach klimatycznych", 2006,3,69-71
 20. Woliński S., Skrzypczak I., "MATERIAŁY BUDOWLANE", "Kryteria statystyczne zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie", 2006,2,402,20-25
 21. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "JOURNAL OF KONBIN", "Review of matrix methods for risk assessment in water supply system.", 2006,1,1,67-76
 22. Konkol J., Prokopski G., "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA", "Liczba linii profilowych niezbędna do oceny chropowatości przełomów betonowych", 2006,XXVII,4(152),835-839
 23. Woliński S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Analiza ryzyka a niezawodność konstrukcji budowlanych", 2006,LXIII,5,270-274
 24. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Wody mineralne i lecznicze w uzdrowiskach Podkarpacia.", 2006,11,57-59
 25. Słyś D., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Uproszczona metoda wymiarowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji.", 2006,LXXX,9,13-15
 26. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Standaryzacja ilościowa w metodzie drzewa zdarzeń", 2006,LXXIX,6,16-19
 27. Rak J., Niedbała A., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Rola rzeki San w krajobrazie Podkarpacia.", 2006,11,39-41
 28. Słyś D., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Programy symulacyjne w projektowaniu zbiorników grawitacyjno-pompowych w kanalizacji.", 2006,LXXX,4,6-10
 29. Kucharski B., Rak J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "O gwarancji wody do spożycia.", 2006,LXXIX,1,6-11
 30. Kaleta J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Oczyszczanie wód podziemnych z zastosowaniem modyfikowanego zeolitu naturalnego", 2006,LXXX,4,15-17
 31. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Metoda zintegrowanej oceny ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody.", 2006,LXXIX,1,11-15
 32. Waszczyszyn Z., Słoński M., "FOUNDATIONS OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING", "Bayesian neural networks for prediction of response spectra", 2006,7,244-361
 33. Słyś D., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Simulation model of gravitation-pump storage reservoir.", 2006,32,2,139-146
 34. Dziopak J., Słyś D., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Physical and mathematical model of grawitation-pumpreservoir in sewage system.", 2006,32,2,127-137
 35. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Five-parametric matrix to estimate the risk connected with water supply system operation.", 2006,2,37-46
 36. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "CZASOPISMO TECHNICZNE, SERIA: ŚRODOWISKO", "Rozwinięcie metod oceny ryzyka SZW za pomocą grafów.", 2006,2,179-188
 37. Miller B., Ziemiański L., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "The identification of the load causing partial yielding on the basis of the dynamic characteristics", 2006,13,4,627-631
 38. Waszczyszyn Z., Ziemiański L., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Neurocumputing in the analysis of selected inverse problems of mechanics of structures and materials", 2006,13,1,125-159
 39. Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Artificial neural networks in civil and structural engineering: Ten years of research in Poland", 2006,13,4,489-512
 40. Słyś D., Dziopak J., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Simulation of through-flow chamber operation in storage reservoirs", 2006,13,10,1143-1155
 41. Słyś D., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Hydrological factors of drainage area in simulation model of gravitational pump reservoirs", 2006,13,11,1287-1298
 42. Dziopak J., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Selection of optimal variant of storage reservoir within sewage system", 2006,13,11,1269-1286
 43. Bukowska M., Szymański W., "ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA – ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION", "Monitoring emisji w zakładach termicznej utylizacji odpadów", 2006,3,91-98
 44. Babiarz B., "INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING", "An introduction to the assessment of reliability of the heat supply systems", 2006,83,4,230-235
 45. Fechan A., Maier G., Miller B., "INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE", "Health assessment of concrete dams by overall inverse analyses and neural networks", 2006,137,151-172
 46. Kaleta J., "CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING", "Removal of phenol from aqueous solution by adsorption", 2006,33,5,546-551
 47. Starakiewicz A., Lichołai L., Szyszka J., Miąsik P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania akumulacyjnej przegrody transparentnej", 2006,1,229,487-492
 48. Kaleta J., "Zastosowanie modyfikowanego klinoptylolitu do oczyszczania wód podziemnych", "XIX Krajowa Konferencja VII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Poznań-Zakopane", 2006,517-525
 49. Kalda G., "Znaczienija witrowoj energij dlja risziennaja energieticznich probliem cogodienia.", "Miżnarodna Konfieriencija "Pierspiektiwi finansywannja ga energozbiepieżiennaja iz zarubiżnich fondiw.", 2006,82-86
 50. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Zasady postępowania w wypadku skażenia wody wodociagowej", "XIX Krajowa Konferencja VII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Poznań-Zakopane", 2006,565-574

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności