Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Skrzypczak I., "KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN", "Weryfikacja jakości betonu metodami logiki rozmytej", 2007,3,483-490
 2. Woliński S., "POLSKA AKADEMIA NAUK - KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ", "Metody oceny wartości oddziaływań spowodowanych przez zdarzenia katastrofalne", 2007,51-58
 3. Skrzypczak I., "NACJONALNIJ UNIVERSITET "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "Rozkład prawdopodobieństwa wytrzymałości na ściskanie betonu klasy b20", 2007,1,538-543
 4. Ziemiański L., Miller B., Piątkowski G., "IDEA GROUP PUBLISHING", "Intelligent Computational Paradigms In Erthquaqe Engineering tytuł rozdziału: Application of Neurocomputing to Parametric Identification Using Dynamic Responses", 2007,1,362-392
 5. Bobusia B., Gosztyła M., "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU", "Plany Twierdzy Przemyśl", 2007,168
 6. Wróbel K., Kubiszyn W., "IOS PRESS", "Balconies, loggias and different thin-walled units in large panel buildings in: "Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes - Structures"", 2007,179-186
 7. Dziopak J., Słyś D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych w kanalizacji", 2007,1-207
 8. Prokopski G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mechanika pękania betonów cementowych", 2007,173
 9. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Czynniki ryzyka w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę.", 2007,1-192
 10. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Wybrane uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodno-ściek", 2007,9,79-85
 11. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Niebezpieczne zanieczyszczenia organiczne w środowisku wodnym", 2007,9,31-41
 12. Piotrowska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Wybrane problemy materiałowe występujące w obiektach forttyfikacyjnych Twierdzy Przemyśl", 2007,112,251-258
 13. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Wpływ illitu na parametry geotechniczne niektórych skał i gruntów spoistych.", 2007,111,177-183
 14. Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie metody Monte Carlo do prognozowania awarii sieci wodociągowych. .", 2007,42,171.-181
 15. Jaremski J., Czudec G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Występowanie warstwy sztywnej w wyjątkowych warunkach geologicznych", 2007,41,23-32
 16. Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie diatomitów karpackich modyfikowanych powierzchniowo do usuwania arsenu z roztworów wodnych", 2007,241(43),49-56
 17. Bartoszek L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wydzielanie fosforu z osadów dennych", 2007,42,5-19
 18. Lichołai L., Starakiewicz A., Dębska B., Krasoń J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ technologicznych czynników eksploatacyjnych na stan wewnętrznej powierzchni murowanej w kominie przemysłowym", 2007,242,44,17-22
 19. Gosztyła M., Lichołai L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Techniki realizacyjne obiektów budowlanych Twierdzy Przemyśl", 2007,46,43-60
 20. Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ odczynu na proces sorpcji arsenu na diatomitach modyfikowanych powierzchniowo", 2007,241(43),41-48
 21. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "redniowieczne zamki ziemi przemyskiej i sanockiej", 2007,44,49-68
 22. Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Systematyka stanów i cech związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę.", 2007,43,107-114
 23. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "System informacji o terenie a uzgodnianie zaprojektowanych obiektów budowlanych", 2007,1,1,43-49
 24. Kadaj R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Sieci wektorowe GPS z obserwacjami klasycznymi w aspekcie modernizacji panstwowych osnów geodezyjnych", 2007,1,1,171-178
 25. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rozwój myśli urbanistycznej - dwie Karty Ateńskie", 2007,236,41,81-91
 26. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu jako przykład kościoła centralnego z dookolnym ambitem", 2007,44,35-47
 27. Łakomy J., Zygmunt J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projektowanie betonów zwykłych metodą trzech równań z kruszywa dwuskładnikowego", 2007,41,45-52
 28. Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Procesy korozyjne w instalacjach miedzianych a jakość wody.", 2007,46,71-84
 29. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Proces sorpcji w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych", 2007,241(43),17-30
 30. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Proces koagulacji w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych", 2007,240,41-52
 31. Najdecki H., Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Problem poprawek odwzorowawczych w opracowaniach projektowych i realizacyjnych", 2007,1,1,93-103
 32. Hala B., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Podstawy obliczania przelewów międzykomorowych wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych", 2007,46,7-19
 33. Skrzypczak I., Klich R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Określenie dokładności wyznaczania współczynnika dynamicznego podczas próbnych obciążeń mostów", 2007,242,44,69-81
 34. Niemiec W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Odpady w gospodarstwie agroturystycznym", 2007,241(43),31-40
 35. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Oddziaływanie związków chromu na biotyczną część środowiska", 2007,46,117-124
 36. Gryz G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena miarodajnego przepływu wody przy odbudowie mostu po powodzi", 2007,1,44,5-15
 37. Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O przestrzeniowych rzutowaniach ze środków rozproszonych na utworach stopnia drugiego", 2007,41,5-11
 38. Piątkowski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nieniszczące badania konstrukcji: lokalizacja dodatkowej masy w układzie drgającej płyty", 2007,243,45,135-144
 39. Miller B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nieniszczące badania konstrukcji: dostrajanie modelu oraz identyfikacja obciążenia powodującego częściowe uplastycznienie", 2007,243,45,125-134
 40. Jurek M., Nazarko P., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nieniszczące badania konstrukcji i wykrywanie zmian w elementach konstrukcji z wykorzystaniem zjawisk sprężystych", 2007,243,45,67-87
 41. Kłos M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Neuronowa analiza zagadnień symulacji częstości drgań własnych i identyfikacji parametrów geometrycznych łuków płaskich", 2007,243,45,103-112
 42. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Monitoring tensometryczny obwałowań modernizowanego składowiska odpadów komunalnych w Krośnie", 2007,46,37-44
 43. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Modeling of the steel structures of the roof the example civil building", 2007,46,137-141
 44. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika typu GPD w fazach III wariantu opróżniania", 2007,42,159-169
 45. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika typu GPD w fazach II wariantu opróżniania", 2007,42,149-158
 46. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika typu GPD w fazach I wariantu opróżniania", 2007,42,137-148
 47. Skrzypczak I., Zientek D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Metodyka wykorzystnia sieci neuronowych do oceny deformacji powierzchni na terenach górniczych", 2007,1,1,143-151
 48. Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Metoda trójwarstwowej matrycy ryzyka.", 2007,43,77-86
 49. Waszczyszyn Z., Słoński M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Maksimum całkowitej wiarygodności zamiast walidacji krzyżowej w projektowaniu sztucznych sieci neuronowych", 2007,243,45,173-185
 50. Papciak D., Zamorska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Korozja mikrobiologiczna w budynkach powodowana przez grzyby", 2007,46,85-97

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności