Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Jonitowa demineralizacja wody", 2007,240,89-98
 2. Prokopska A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Jednośc formy i konstrukcji w architekturze mostów Santiago Calatravy", 2007,242,44,23-34
 3. Borowiec A., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja zmian sztywności we wsporniku na podstawie zmian parametrów modelu modalnego", 2007,243,45,25-35
 4. Ślęczka D., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Dynamiczna odpowiedż masztu na nagłe zerwanie odciągu", 2007,243,45,145-155
 5. Kalda G., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Bilogirky brine spring, its physicall, chemical and bacteriological characteristics and sanitary protection.", 2007,42,31-40
 6. Gryz G., Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych z Elektrociepłowni Rzeszów do poprawy właściwości geotechnicznych gruntów pylastych", 2007,41,33-43
 7. Zamorska J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania mikrobiologiczne odporności materiałów silikonowych stosowanych w budownictwie", 2007,46,160-172
 8. Kaleta J., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Radymno", 2007,240,53-62
 9. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza zużycia wody przez mieszkańców Dębicy.", 2007,42,113-122
 10. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza porównawcza terenów wodonośnych aglomeracji miasta Wrocławia i zbiorników wód podziemnych miasta Rzeszowa", 2007,41,13-22
 11. Rak J., Tułacz E., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza opinii konsumentów wody do spożycia korzystających z wodociagu publicznego na terenie województwa podkarpackiego.", 2007,42,123-136
 12. Prokopska A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza metodologiczna wybranych brył architektonicznych", 2007,236,41,53-69
 13. Prokopska A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza metodologiczna wybranych działań projektowych w procesie architektonicznym", 2007,236,41,71-79
 14. Buda-Ożóg L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza i pomiar sygnału w wybranych badaniach doświadczalnych", 2007,243,45,37-46
 15. Dźwierzyńska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O bezpośredniej konstrukcji rozwinięć panoram walcowych przestrzeni E3", 2007,46,21-35
 16. Pisarev V., Sałaciński B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zmiana stanu powietrza w pomieszczeniach z klimatyzatorami autonomicznymi", 2007,241,43,67-75
 17. Rak J., Cieślak R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykrywanie nieszczelności rurociagów preizolowanych z wykorzystaniem metody rezystancyjnej i impulsowej.", 2007,42,21-30
 18. Pisarev V., Mamroł A., Pasierb A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Współczesne kierunki rozwoju i modernizacji wentylacji pomieszczeń", 2007,240,42,81-88
 19. Pisarev V., Sałaciński B., Drewniak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie procesów uzdatniania powietrza w systemach klimatyzacji hal basenowych z wykorzystaniem osuszaczy autonomicznych", 2007,246,46,101-115
 20. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Probabilistyczna ocena trwałości elementów żelbetowych", 2007,45,187-197
 21. Pisarev V., Kozubal S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Klimatyzacja centralna ze stropami chłodzącymi", 2007,241,43,57-66
 22. Pisarev V., Sałaciński B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena możliwości wykorzystania betonowych akumulatorów energii niskotemperaturowej w układach z pompami ciepła", 2007,241,43,97-106
 23. Pisarev V., Kozubal S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Klimatyzacja centralna z konwekcyjnymi belkami chłodzącymi", 2007,240,42,73-80
 24. Pisarev V., Husak P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Klimatyzacja centralna z klimakonwektorami wentylatorowymi, uzdatniającymi mieszaninę powietrza świeżego w ilości dostatecznej do usunięcia wilgoci i powietrza recyrkulacyjnego w okresie letnim.", 2007,241,43,5-16
 25. Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Współczesne betony cementowe", 2007,8,33-48
 26. Pisarev V., Sałaciński B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Betonowe akumulatory energii niskoteperaturowej w systemach zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową", 2007,241,43,87-96
 27. Prokopska A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Architektoniczny proces projektowy opisany grafem decyzyjnym", 2007,8,49-57
 28. Jaremski J., Wilk K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Wykorzystanie badań presjometrycznych do określenia parametrów geotechnicznych zwietrzelin skał miękkich i gruntów fluwioglacjalnych", 2007,600,385-390
 29. Reichhart A., Sobolewski H., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Wybrane aspekty kształtowania przekrycia powłokowego na przykładzie obiektu sakralnego", 2007,600,530-537
 30. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Wpływ parametrów fraktograficznych i porowatości na odporność na pękanie betonów bazaltowych", 2007,600,445-450
 31. Babiarz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Wpływ metodyki obliczeń zapotrzebowania na ciepło do wentylacji na ogólne zapotrzebowanie ciepła budynku", 2007,600,349-356
 32. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Przyczyny powstawania niszczących odkształceń podłoża obiektów stacji paliw w Radymnie", 2007,600,380-385
 33. Konkol J., Tomasik A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Porowatość betonu wyznaczona metodami stereologicznymi oraz jej wpływ na właściwości mechaniczne betonu", 2007,600,456-462
 34. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Ocena zgodności właściwości betonu", 2007,600,572-578
 35. Plewako Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Large panel housing building in Europe problems and soulutions", 2007,600,518-524
 36. Pisarek Z., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Analysis of the steel joint with four bolts in the row", 2007,600,502-509
 37. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ", "Analiza korelacji między parametrami morfologii powierzchni przełomów betonów", 2007,600,450-456
 38. Prokopska A., "SYSTEMS", "Creativity Method applied in Architectural Spatial (cubic) Forms - Case of the Sydney Opera House of Utzon", 2007,12,3,60-66
 39. Prokopska A., "SYSTEMS", "Creativity Method applied in Architectural Spatial (cubic) Forms - Case of the Ronchamp Chapel of Le Corbusier", 2007,12,3,49-57
 40. Tchórzewska-Cieślak B., "RISK, RELIABILITY AND SOCIETAL SAFETY", "Method of assessing of risk of failure in water supply system.", 2007,2,1535-1539
 41. Kalda G., Tchórzewska-Cieślak B., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Widy niekonwiencijunich drzieriel energii.", 2007,60,83-86
 42. Rak J., Kalda G., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Innowaszczini metody wykoristanija widnowliuwalnich drzieriel enierii. sonjaczna ienierija.", 2007,60,29-32
 43. Jurek M., Nazarko P., "JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA", "Wykorzystanie fal sprężystych w monitorowaniu stanu konstrukcji", 2007,1,1,35-42
 44. Kalda G., Rak J., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Altiernatiwnii drzieriela energii - majbuttne rozwitki ekonomiki.", 2007,60,78-82
 45. Gosztyła M., "JAROSŁAWSKIE STUDIA SPOŁECZNE", "Obiekty zabytkowe w zabudowie przestrzennej Jarosławia i problemy konserwatorskie", 2007,2,35-41
 46. Rak J., "INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH", "Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę.", 2007,2/4,159-166
 47. Górski J., "ENERGIA I BUDYNEK", "Termografia - podstawy i metody", 2007,2,20-25
 48. Masłoń A., "FORUM EKSPLOATATORA", "Ocena pracy miejskiej oczyszcalni scieków w Dąbrowie Tarnowskiej z uzasadnieniem jej modernizacji", 2007,32,5,37-39
 49. Grabas M., "ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA", "cieki w energetyce", 2007,5,54-58
 50. Niemiec W., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Nowe maszyny do utylizacji osadów sciekowych i innych odpadów organicznych w uprawach roślin energetycznych", 2007,XV,5(90),168-172

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności