Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "MARINE AND FRESHWATER RESEARCH", "The siginficance of denitrification in relation to external loading and nitrogen retention in a mountain reservoir", 2007,58,9,818-826
 2. Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY", "Rates of dissimilatory nitrate reduction to ammonium in two Polish reservoirs: impacts of temperature, organic matter content, and nitrate concentaration", 2007,28,771-778
 3. Tomaszek J., Grabas M., "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY", "Carbon and nitrogen removal in a biofilm reactors systems with raw wastewater stream distribution", 2007,28,555-563
 4. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "The effect of abiotic factors on denitrification rates in sediment of Solina Reservoit, Poland", 2007,33,2,131-140
 5. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Removal of iron, manganese and nitrogen compounds from underground water with diverse physical and chemical composition", 2007,33,3,5-13
 6. Czerwieniec E., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Stable isotopes of oxygen and nitrogen in nitrate identyfication. Measuring techniques", 2007,33,2,97-106
 7. Bartoszek L., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Phosphorus distribution in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce Reservoirs", 2007,33,2,25-33
 8. Masłoń A., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Deamonification process of sludge digester liquors in biofilm systems", 2007,33,2,175-182
 9. Koszelnik P., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Atmospheric deposition as a source of nitrogen and phosphorus loads into the Rzeszów reservoir, SE Poland", 2007,33,2,157-164
 10. Grabas M., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Analysis of the nitrification process in a cascade system with moving bed biofilm", 2007,33,2,117-129
 11. Efstathiades C., Baniotopoulos C., Nazarko P., Ziemiański L., Stavroulaksis G., "ENGINEERING STRUCTURES", "Application of neural networks for the structural health monitoring in curtain-wall systems", 2007,29,12,3475-3484
 12. Ziemiański L., "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w mechanice konstrukcji", "I Kongres Mechaniki Polskiej", 2007,172
 13. Prokopska A., Piotrowska J., "Wybrane problemy rewitalizacji Fortów Twierdzy Przemyśl", "XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka budowli w teorii i praktyce", Łódź 2007", 2007,235-238
 14. Wróbel K., Kubiszyn W., "Zagrożenia trwałości i bezpieczeństwa obiektów eksploatowanych ponad trzydzieści lat bez remontów na przykładzie galeriowca w Rzeszowie", "XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane", Szczecin - Międzyzdroje 23-26 maja 2007", 2007,795-802
 15. Konkol J., Prokopski G., "Zastosowanie stereologii do oceny porowatości betonu", "XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka budowli w teorii i praktyce", Łódź 2007", 2007,137-140
 16. Rak J., "Wybrane problemy bezpieczeństwa systemów poboru i dystrybucji wody.", "Międzynarodowa Konferencja N-T "Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacy", 2007,21-32
 17. Skrzypczak I., "Weryfikacja jakości betonu metodami logiki rozmytej", "Problemy naukowo- badawcze budownictwa, Białystok - Krynica 16-21 września 2007r", 2007,483-490
 18. Jaremski J., Straż G., "Wstępne badania parametrów wytrzymałościowych torfu z rejonu Mielca z wykorzystaniem sondy PZO-1", "GEOLOGOS III Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, Puszczykowo 31.05-1.06.2007", 2007,201-209
 19. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "The siginficance of denitrification in relation to external loading and nitrogen retention in a mountain reservoir", "Water Rocks! ASLO 2007 Aquatic Science Meeting", 2007,Abstrakt
 20. Bieniek Z., "THE TETRAHEDRON AS THE BASIC FORM OF TENSEGRITY MODULE FOR DEPLOYABLE TENSEGRITY STRUCTURES", "XIII LSCE 2007. Warsaw 7 December 2007", 2007,21-26
 21. Słyś D., Dziopak J., "Układy hydrauliczne zbiorników grawitacyjno-pompowych w kanalizacji", "VI Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN 07", 2007,173-182
 22. Piekarski M., "USING THE RCAD PROGRAM IN SHAPING THE COMPETENCE OF STUDENTS OF CIVIL ENGINEERING FACULTY IN THE SCOPE OF THE TECHNICAL DRAWING", "5 th Conference "GEOMETRY AND GRAPHICS". USTROŃ, 25-27 June 2007", 2007,105-107
 23. Siwowski T., "The lighweight aluminium panel for bridge redecking.", "International Conference "Bridge Design, Construction and Maintenance", Beijing, China, 17-18 September 2007", 2007,378-387
 24. Podulka S., "THE ANALYSIS OF CALCULATIONS OF LOAD-CARRYING CAPACITY FOR NAILS PER SINGLE SHEAR PLANE IN CONNECTIONS OF TIMBER ELEMENTS", "XIII LSCE 2007. Warsaw 7 December 2007", 2007,65-70
 25. Woliński S., "The first degree in civil engineering in Rzeszow University of Technology", "EUCET III: European Civil Engineering Education and Training. Santander, Spain, March 15-17", 2007,
 26. Bajorek G., Kiernia M., "The investigation of special properties of lightweight concrete", "VIII Vedecka Konferencja Stavebnej Fakulty TU v Kosicach, 28-30 maja", 2007,11-16
 27. Siwowski T., "Structural joints in aluminium bridges - a review.", "First International Conference and Exhibition "Joining of aluminium structures", Moscow, Russia, 3-5 December 2007", 2007,tekst na CD -18 stron, str 9 (abstract)
 28. Piekarski M., "SPHEROID POLYHEDRA HAVING TRIANGULAR FACES AND TWO OR THREE VARIOUS LENGTHS OF EDGES", "5 th Conference "GEOMETRY AND GRAPHICS". USTROŃ, 25-27 June 2007", 2007,110-111
 29. Kozłowski A., Ślęczka L., "Stan awaryjny konstrukcji dachowej z ryglami o falistym środniku", "XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane", Szczecin - Międzyzdroje 23-26 maja 2007", 2007,623-630
 30. Piekarski M., "SPHEROID GEODESIC DOMES", "Shell and Spatial Structures - IASS 2007. 3-6 December 2007 - Venice - Italy", 2007,281-282
 31. Górski J., "Skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu w systemach ciepłowniczych w okresie letnim", "X Koferencja Ekonomiczno - Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni", 2007,83-91
 32. Bieniek Z., "SAMODZIELNIE SZTYWNE STRUKTURY PRĘTOWO-CIĘGNOWE JAKO ZESPOŁY CZWOROŚCIENNYCH MODUŁÓW "TENSEGRITY"", "XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2007, "EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO" Zakopane, 10-", 2007,46-52
 33. Janas L., "Przyczyny występowania hałasu w otoczeniu wybranych mostów kolejowych i propozycje jego ograniczenia", "XIV Konferencja Naukowo- Techniczna "Drogi Kolejowe 2007", Poznań -Rosnówko ,19-20 październik 2007", 2007,103-112
 34. Dziopak J., "Postęp w metodologii wymiarowania wielokomorowych zbiorników retecyjnych w kanalizacji", "VI Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN 07", 2007,
 35. Rak J., "Praktyczne zastosowanie metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę.", "IV Konferencja N-T "Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia"", 2007,67-80
 36. Kozłowski A., Plewako Z., "Preliminary Life Cycle Inventory analysis of light-gauge steel frame sytem", "Sustainability of Constructions '07- Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Lisbon 13-15 September 2007", 2007,2.77-2.83
 37. Bajorek G., "Pielęgnacja betonu", "Cement Ożarów, Starachowice 2007", 2007,
 38. Konkol J., "Planowanie i analiza wyników badań laboratoryjnych betonów o zróżnicowanej strukturze", "Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych", 2007,85-96
 39. Kozłowski A., Pisarek Z., "Optimization of the steel-concrete composite joint", "VIII Vedecka Konferencja Stavebnej Fakulty TU v Kosicach, 28-30 maja", 2007,139-144
 40. Górski J., Rabczak S., "Określenie charakterystycznych współczynników w obszarze pary przegrzanej czynnika R410A", "XXXIX Dni Chłodnictwa, Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 14-15 listopada 2007", 2007,137-147
 41. Stankiewicz B., Fonseca J., Kowalczyk R., "Nonlinear lateral buckling analysis of continuous I-beam in a footbridge", "The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computations, 10-12 September 2007, Cape Town, South Africa", 2007,395-396
 42. Rak J., "O ochronie przed ryzykiem w turystyce.", "IV Konferencja N-T "Błękitny San" Nozdrzec 2007", 2007,65-75
 43. Buda-Ożóg L., "Ocena uszkodzenia elementów belkowych na podstawie zmiany parametrów modalnych z zastosowaniem sieci neuronowych", "VIII Konferencja doktorantów Wydziału Budownictwa", 2007,35-42
 44. Kłos M., "Neural simulation of dynamic parameters and identification of shape parameters for the plane curved bars eigen problem", "17th International Conference on Computer Methods in Mechanics, june19-22, Łódź-Spała", 2007,201-202
 45. Koszelnik P., Tomaszek J., "Nitrogen retention in the Solina reservoir in: "Environmental Engineering".", "", 2007,393-397
 46. Borowiec A., Ziemiański L., "Neural network identification of damage in beams based on frequency changes caused by an additional mass", "17th International Conference on Computer Methods in Mechanics, june19-22, Łódź-Spała", 2007,35-36
 47. Pisarev V., Sałaciński B., "Metoda wyznaczania rozkładu promieniowania słonecznego oddziaływującego na betonowe akumulatory ciepła", "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ", 2007,215-218
 48. Jurek M., Nazarko P., "Monitorowanie stanu konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych oraz sztucznych sieci neuronowych", "Seminarium naukowe: Stan obecny i perspektywy rozwoju mechaniki i budowymaszyn, Chełm 19 III", 2007,107-121
 49. Siwowski T., Zimierowicz A., "Koncepcja architektoniczno- konstrukcyjna kładki przez Wisłe w Krakowie łączącej Kazimierz i Podgórze", "Konferencja naukowo-techniczna pn. "Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania", Wrocław, 2-3 grudz", 2007,271-278
 50. Siwowski T., Maziarz P., "Koncepcja architektoniczna - konstrukcyjna kładki przez Wisłę w Krakowie łączącej Kazimierz i Ludwinów", "Konferencja naukowo-techniczna pn. "Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania", Wrocław, 2-3 grudz", 2007,279-285

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności