Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Program do określania charakterystyk cieplnych cienkowarstwowych konstrukcji betonowych", 2008,255,49,109-118
 2. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Potrzeby i problemy wynikające z istniejącego stanu technicznego prefabrykowanych budynków wielorodzinnych i przemian społeczno-gospodarczych w Polsce", 2008,48,45-54
 3. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Porównanie metod uwzględniania warstwowości podłoża gruntowego w analizie stateczności skarp", 2008,255,49,29-37
 4. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Porównanie komputerowo symulowanego i rzeczywistego trybu pracy cienkowarstwowego betonowego akumulatora ciepła", 2008,255,49,99-108
 5. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena trwałości zmęczeniowej za pomocą procedur zmęczenia niskocyklowego", 2008,50,251-260
 6. Borowiec A., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena stanu konstrukcji belkowych na podstawie zmiany parametrów modalnych wywołanych dodatkową masą", 2008,74,9-16
 7. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nowożytne zamki basztowo-bastejowe i bastionowe ziemi przemyskiej i sanockiej", 2008,49,59-98
 8. Pisarek Z., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nośność i sztywność połączeń śrubowych z nakładkami z kątowników", 2008,50,219-228
 9. Stankiewicz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Komputerowy model śrubowego doczołowego połączenia konstrukcji wsporczej turbiny wiatrowej", 2008,50,229-240
 10. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Charakterystyka możliwości modernizacyjnych budownictwa wielorodzinnego opartego nawybranych technologiach uprzemyslowionych stosowanych w latach1957-1980", 2008,48,39-43
 11. Waszczyszyn Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Bayesowskie sieci neuronowe w analizie problemów regresji", 2008,74,441-452
 12. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Baseny kąpielowe - rozwiązania technologiczne obiegu wody basenowej", 2008,48,254,19-28
 13. Zygmunt J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania właściwości betonu z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie (fizykomechanicznie) krzemionkowego popiołu lotnego", 2008,255,49,129-142
 14. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania nieustalonego przewodzenia ciepła w cienkowarstwowym betonowym akumulatorze energii przy jednoczesnym oddziaływaniu promieniowania słonecznego i konwekcyjnej wymianie ciepła", 2008,254,48,55-68
 15. Klich R., Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania doświadczalne węzłów narożnych ram wykonanych z profili cienkościennych", 2008,256,50,121-129
 16. Pełczyński J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza częstotliwościowa wymuszeń termicznych w budynkach", 2008,49,39-58
 17. Jurek M., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja uszkodzeń w paśmie aluminium z wykorzystaniem miękkich metod obliczeniowych", 2008,74,127-134
 18. Miller B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja obciążenia powodującego uplastycznienie ramy z zastosowaniem boyesowskich sieci neuronowych", 2008,74,257-262
 19. Dźwierzyńska J., "THE JOURNAL BIULETYN OF POLISH SOCIETY FOR GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS", "The use of two projective partly composed representation for constructing conical panorams", 2008,18,5-10
 20. Gajdek J., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Proces on-line w wytyczaniu projektów obiektów budowlanych", 2008,5,40-43
 21. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Obsługa montażu budynków w aspekcie procesu on-line", 2008,7,9-12
 22. Franczyk M., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Optymalizacja składu betonów wysokowartościowych", 2008,2,26-30
 23. Rak J., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Postępowanie przy skażeniu wody wodociągowej.", 2008,5,20-25
 24. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES", "Carbon and nitrogen and their elemental and isotopic ratios in the bottom sediment of the Solina-Myczkowce complex of reservoirs", 2008,37,3,71-78
 25. Tchórzewska-Cieślak B., "JOURNAL OF KONBIN", "Risk in water supply system erisis management.", 2008,2,2(5),175-190
 26. Rak J., "JOURNAL OF KONBIN", "Methods of reliability index determinatin concerning municipal water quality.", 2008,2,2(5),157-174
 27. Jurek M., Nazarko P., Ziemiański L., "JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA", "Laboratoryjne testy wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych", 2008,
 28. Szyszka J., Starakiewicz A., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Wybrane aspekty doboru okien w budynkach.", 2008,11/12,41-45
 29. Szyszka J., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Kierunki rozwoju technologii energooszczędnych ścian zewnętrznych budynków.", 2008,1,76-79
 30. Miąsik P., Lichołai L., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Analiza funkcjonowania cieplnego wybranych fragmentów zewnętrznej przegrody budowlanej.", 2008,2,68-70
 31. Jaremski J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Nowe podejście do składowisk odpadów komunalnych", 2008,2-8,86-90
 32. Konkol J., Prokopski G., "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA", "The use of stereology for the fractal analysis of air porosity of concrete", 2008,4,231-234
 33. Masłoń A., Tomaszek J., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA / ENGINEERING AND PROTECTION OF ENVIRONMENT", "Innowacyjne rozwiazania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków", 2008,11,4,431-453
 34. Kozłowski A., Pisarek Z., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie zakładkowych połączeń śrubowych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2008,9,496-500
 35. Giżejowski M., Barszcz A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie stężeń stalowych układów konstrukcyjnych według PN-EN 1993-1-1", 2008,11,614-621
 36. Kozłowski A., Ślęczka L., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie połączeń spawanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2008,3,119-125
 37. Giżejowski M., Król P., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie elementów rozciąganych i ściskanych osiowo według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-5", 2008,3,126-134
 38. Giżejowski M., Kubiszyn W., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie elementów zginanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-5", 2008,3,134-145
 39. Kozłowski A., Stankiewicz B., Wojnar A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Obliczanie elementów zginanych i ściskanych według PN-EN 1993-1-1", 2008,9,477-484
 40. Trojnar K., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Badania i ocena zarysowanych podpór mostowych", 2008,1,53-56
 41. Ślęczka D., Ziemiański L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Analiza modeli obliczeniowych masztu stalowego wysokości 320 m", 2008,4,204-206
 42. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Subiektywny aspekt komfortu w opinii konsumentów korzystających z wodociągów publicznych", 2008,10,106-109
 43. Tchórzewska-Cieślak B., Cieślak R., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Sterowanie i wizualizacja pracy podsystemu ujmowania i pompowania wody.", 2008,5,38-41
 44. Słyś D., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Projektowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych do odciążania hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej", 2008,4,56-59
 45. Słyś D., Stec A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Odprowadzanie wód opadowych do gruntu z wykorzystaniem skrzynek rozsączających", 2008,7/8,23-26
 46. Tchórzewska-Cieślak B., Wybraniec A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Metoda wyznaczania obszaró ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody", 2008,10,99-101
 47. Rak J., Pietrucha K., Tchórzewska-Cieślak B., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Kontrola jakości wody w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników wodociągu.", 2008,279,75-78
 48. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Hybrydowa metoda analizy scenariuszy awaryjnych w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2008,10,102-105
 49. Studziński A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza hydrauliczna skutków awarii przewodów wodociągowych Rzeszowa.", 2008,10,109-112
 50. Rak J., Pietrucha K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z gospodarką wodną.", 2008,2,48-52

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności