Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pietrucha K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza czasów odnowy i naprawy podsystemu dystrybucji wody dla miasta Rzeszowa", 2008,10,113-115
 2. Gajdek J., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "Propozycja nie do odrzucenia", 2008,154,3,52-55
 3. Słyś D., Stec A., "GOSPODARKA WODNA", "Techniczne i estetyczne aspekty projektowania otwartych zbiorników retencyjnych wód deszczowych", 2008,10,411-414
 4. Kaleta J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Zastosowanie klinoptylolitu do usuwania substancji humusowych z wody", 2008,7/8,38-42
 5. Rak J., Pietrucha K., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Problematyka zarządzania kryzysowego w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2008,9,4-7
 6. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Propozycja nowej systematyki własności funkcjonowania systemu na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę.", 2008,5,20-23
 7. Słyś D., Hala B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Efektywnośc ekonomiczna instalacji do wykorzystania wód deszczowych w budownictwie jednorodzinnym", 2008,3,19-23
 8. Rak J., Pietrucha K., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Some factors crisis management in water supply system.", 2008,34,2,57-65
 9. Puszkarewicz A., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Removal of petroleum compounds from water in coagulation process.", 2008,34,5-16
 10. Słyś D., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Mathematical modelling of EcoINFRA 2 storage reservoir", 2008,34,2,21-30
 11. Dziopak J., Słyś D., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Hydraulic analysis of EcoINFRA2 storage reservoir functioning", 2008,34,2,31-41
 12. Zamorska J., Papciak D., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Activity of nitrifying biofilm in the process of water treatment on diatomite bed", 2008,34,1,37-52
 13. Puszkarewicz A., Papciak D., Kaleta J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Uzdatnianie wody wgłębnej na złożach katalitycznych i biosorpcyjnych", 2008,XVI,4,135-140
 14. Niemiec W., Zamorska J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Poprawianie własności osadów ściekowych i środki do ich wykorzystania w uprawie roślin energetycznych", 2008,2,93,64-68
 15. Słyś D., Stec A., "DROGOWNICTWO", "Projektowanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych do odciążania hydraulicznego systemów odwodnień", 2008,11,372-374
 16. Siwowski T., "DROGI I MOSTY", "Propozycja zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w modernizacji mostu.", 2008,3,55-91
 17. Gajdek J., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Wytyczanie i obsługa montażu budynków w procesie on-line", 2008,1,106-114
 18. Zamorska J., Papciak D., "BIOTECHNOLOGIA", "Jedno- i dwuwarstwowe złoża nitryfikacyjne jako biotechnologiczna metoda usuwania azotu amonowego z wody", 2008,1,80,189-201
 19. Bartoszek L., Tomaszek J., "ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION", "Relationships between phosphorus distribution and major components in bottom sediments of the Solina-Myczkowce Reservoirs.", 2008,34,3,151-161
 20. Kozłowski A., Pisarek Z., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Resistance and stiffness of T-stub with four bolts", 2008,LIV,1,167-191
 21. Ślęczka L., Kozłowski A., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Design of beam-to-column joints in steel storage pallet racks by testing and component method", 2008,LIV,1,263-291
 22. Giżejowski M., Barszcz A., Kozłowski A., Ślęczka L., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Current practice and future development in modelling, analysis and design of steel semi-continuous frames", 2008,LIV,1,73-128
 23. Koszelnik P., Tomaszek J., "WATER AIR AND SOIL POLLUTION", "Dissolved silica retention and its impact on eutrophication in a complex of mountain reservoir.", 2008,189,189-198
 24. Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., Koszelnik P., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Stabilne izotopy. Ważne narzędzie w inżynierii środowiska.", 2008,87,5,593-595
 25. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Skład izotopowy jako wskaźnik pochodzenia azotanów w zbiorniku zaporowym Solina.", 2008,87,5,494-496
 26. Rak J., Pietrucha K., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Ryzyko w kontroli jakości wody do spożycia", 2008,87/5,554-556
 27. Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Analiza ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem bezpieczeństwa konsumentów wody.", 2008,87/5,590-592
 28. Tchórzewska-Cieślak B., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Water Consumers Safety in Rural Water - Pipe Systems.", 2008,17,2c,5-8
 29. Misaelides P., Warchoł J., Zamboulis D., Sarridis P., Godelitsas A., "MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS", "Chromium (VI) uptake by polyhexamethylene-guanidine-modified naturalzeolitic materials", 2008,108,1/3,162-167
 30. Waszczyszyn Z., Słoński M., "LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE", "Maximum of marginal iikelihood criterion instead of cross-validation for designing of artificial neural networks", 2008,1,186-194
 31. Carmona J., Warchoł J., De Lucas A., Rodriguez J., "JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA", "Ion-exchange equilibria of Pb2+, Ni2+, and Cr 3+ ions for H+ on amberlite IR-120 resin.", 2008,53,6,1325-1331
 32. Bartoszek L., Tomaszek J., "Zróżnicowanie przestrzenne wybranych parametrów w osadach dennych kaskady zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,51
 33. Dziopak J., "Zastosowanie studzienek dualnych i technologii czasowego upłynniania gruntu w nowoczesnych systemach infrastruktury", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2008 „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizow", 2008,51-58
 34. Hala B., "Wykorzystanie wody opadowej w małych budynkach mieszkalnych - efektywnośc ekonomiczna", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2008 „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizow", 2008,77-85
 35. Babiarz B., Szymański W., "Wykorzystanie kolektorów słonecznych do dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej", "International Scientific Conference "CASSOVIATHERM 2008" Koszyce 7-8 February 2008", 2008,36-42
 36. Prokopska A., Piotrowska J., "Wybrane problemy materiałowe i architektoniczne procesu rewitalizacji Twierdzy Przemyśl", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,359-364
 37. Górski J., Rabczak S., "Wstępna ocena właściwości termodynamicznych i wydajności ogiegu chłodniczego dla R-422D", "International Conference XL Refrigerations Days 15-17 october 2008, Poznań, Poland", 2008,95-102
 38. Miąsik P., "Wstępna analiza cieplna przegrody kolektorowo-akumulacyjnej o konstrukcji szkieletowej na podstawie wyników badań.", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,267-272
 39. Konkol J., "Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu.", "R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych. Kraków 12 czerwca 2008", 2008,
 40. Pisarev V., Sałaciński B., "Współpraca kurtyn powietrznych z pompami ciepła wykorzystującymi cienkowarstwowe, betonowe akumulatory energii", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,419-426
 41. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J., Masłoń A., Łuczyszyn J., "Wpływ środków strukturotwórczych na uciążliwość zapachową osadów wtórnych przetwarzanych z dodatkiem biopreparatu EM", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,5
 42. Papciak D., Zamorska J., Piech A., "Wpływ jonów żelaza(III) na efektywność usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji w złożach chalcedonitowych", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,
 43. Borys P., Koszelnik P., "Wpływ gospodarstw domowych na jakość wód powierzchniowych na przykładzie dwóch zlewni o różnym sposobie zagospodarowania", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,10
 44. Bartoszek L., Tomaszek J., Sutyła M., "Wertykalna dystrybucja fosforu w osadach dennych zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,
 45. Masłoń A., Tomaszek J., Sawiński K., "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,53
 46. Januszewski B., "TYPES OF GRAPHICAL SUBSPACE PROJECTINGS", "10th Seminar "GEOMETRY and COMPUTER". USTROŃ, 18-20 June 2008", 2008,31-34
 47. Tchórzewska-Cieślak B., "Uncertainty in analysis of risk conneced with water distribution subsystem functioning.", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,119-130
 48. Grabas M., Tomaszek J., Zamorska J., Czerwieniec E., Kukuła E., Masłoń A., "The noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with bio-preparation", "3rd IWA Int. Conf. on Odour and VOCs. Barcelona, Hiszpania, 2008", 2008,
 49. Siwowski T., Sobala D., "The rehabilitation of XIX century masonry bridge.", "The Proceedings of 12th International Conference on Structural Faults & Repair Edinburgh, June, 2008", 2008,9 stron, płyta CD
 50. Niemiec W., Sobolewska P., "Technologia produkcji roślin energetycznych z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,281-286

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności