Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Siwowski T., Kwaśny Z., "Bariery w projektowaniu polskich autostrad", "Konferencja "Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych", Wrocław, 26-27.11.2009", 2009,25-32
 2. Zygmunt J., "Badania właściwości betonu z aktywowanym mechanicznie krzemionkowym popiołem lotnym", "X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Doktorów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk 4-6.11.2009", 2009
 3. Pietrucha-Urbanik K., "Badanie opinii użytkowników wodociągów publicznychnan temat przerw w dostawie wody.", "Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna " Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów"", 2009,71-84
 4. Nazarko P., Ziemiański L., "Application of the elastic waves and neural networks as a tool of damage detection and health monitoring in structures", "IPM 2009 International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, Rzeszów-Łacut, 23-25.04.2009", 2009,51-52
 5. Kłos M., Waszczyszyn Z., "Application of cascde neural networks for identification of elastic circular arches parameters", "XII International Scientific Conference CURRENT ISSUES OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 17-19 IX 2009 Rzeszów-Lviv-Kosic", 2009,38
 6. Bieniek Z., "A Review of the Tensegrity Systems", "ISIS-Symmetry 2009 "SYMMETRY OF FORMS AND STRUCTURES", Wrocław-Kraków 14-19.09.2009", 2009,48-51
 7. Pabisek E., Waszczyszyn Z., "Application of autoprogressive method to identification of equivalent material in plain stress boundary value problems", "IPM 2009 International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, Rzeszów-Łacut, 23-25.04.2009", 2009,63-64
 8. Dźwierzyńska J., "A approximation of panoramas on polyhedral backgrounds - graphical and analytical estimating", "10th international conference on engineering graphics "BALTGRAF-10" Wilno, 4-5.06.2009", 2009,30-35
 9. Koszelnik P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "ródła i dystrybucja pierwiastków biogennych na przykładzie zespołu zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", 2009,1-147
 10. Babiarz B., "VERLAG DASHOFER", "Wyposażenie techniczne budynków. [w] Poradnik: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie. Stan prawny marzec 2009 (red. W. Berdychowski, L. Lichołai)", 2009,1,Rozdz. 5
 11. Babiarz B., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Wpływ założeń obliczeniowych na wartość wskaźnika zapotrzebowania energii pierwotnej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej [w:] Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. Janusz Ozonek, Małgorz", 2009,58/1,9-16
 12. Rak J., Pietrucha K., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na ocenę atrakcyjności turystycznej gminy [w:] Gospodarka wodno-ściekowa w Karpatach i na Pogórzu Karpackim oraz jej wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (red.M.Kaznowski)", 2009,3,177-185
 13. Rybka A., Bertrand O., "MIDSEA BOOKS LTD", "Strategies for a Low Carbon Urban Built Enviroment", 2009,39-46
 14. Gosztyła M., Kruk J., "JANINA I WŁADYSŁAW WYCZAWSCY", "Witraże w powiecie jarosławskim", 2009,1-190
 15. Trojnar K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Stateczność fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo", 2009,253
 16. Dziopak J., Słyś D., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Simulation researches of pump-gravitational storage reservoir and its application in sewage system [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas", 2009,75-82
 17. Gosztyła M., Lichołai L., "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU", "Sąd Okręgowy w Przemyślu 1938-2008", 2009,1,112
 18. Słyś D., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Retencja zbiornikowa i sterowanie dopływem ścieków do oczyszczalni", 2009,57,1-155
 19. Rak J., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Rozważania na temat błędów pierwszego i drugiego rodzaju w aspekcie zaopatrzenia w wodę [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (red. I.Zimoch, W.Sawiniak)", 2009,I,359-368
 20. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemów klimatyzacji jednoprzewodowej scentralizowanej", 2009,1-70
 21. Konkol J., Prokopski G., "WOODHEAD PUBLISHING LIMITED", "Relationships between fractal dimension and the mechanical and structural parameters of basalt aggregate concretes [w:] Brittle Matrix Composites (red. A.M. Brandt, J. Olek and I.H. Marshall)", 2009,9,409-418
 22. Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L., "POLSKIE WYDAWNICTWO TECHNICZNE, KRZYSZTOF MASŁYK", "Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2", 2009,2,1-835
 23. Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L., "POLSKIE WYDAWNICTWO TECHNICZNE, KRZYSZTOF MASŁYK", "Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1", 2009,1,1-600
 24. Górski J., Rabczak S., "SYSTHERM DANUTA GAZIŃSKA S. J.", "Problemy stosowania urządzeń na czynnik CO2 [w:] Klimatyzacja pojazdów samochodowych (pod red. B. Gazińskiego)", 2009,27-39
 25. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Podkarpackie wody mineralne i lecznicze jako czynnik hydroterapii w turystyce [w:] Turystyka w parkach krajobrazowych (red. Z.Wnuk, M.Ziaja)", 2009,155-170
 26. Tchórzewska-Cieślak B., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Ochrona konsumentów wody przed skutkami zawodności dostawy wody do spożycia [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (Z.Wnuk, M.Ziaja)", 2009,I,369-380
 27. Nazarko P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena stanu konstrukcji - Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych", 2009,1-152
 28. Kadaj R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obliczenia i modernizacja osnów II klasy w układzie "2000" [w:] Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna - Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej", 2009,1,121-143
 29. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "O bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę [w:] Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. J.Ozonek, A.Pawłowski)", 2009,59/2,171-177
 30. Kozłowski A., Klich R., Witkoś K., Wojnar A., "WYDAWNICTWO DASHOFFER VERLAG", "Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków z wykorzystaniem lekkiego szkieletu stalowego [w:] Remonty i modernizacje budynków", 2009,23.1-23.24
 31. Kiełbasa Z., Kozłowski A., Kubiszyn W., Pisarek Z., Reichhart A., Stankiewicz B., Ślęczka L., Wojnar A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część pierwsza. Wybrane elementy i połaczenia.", 2009,1-396
 32. Michalak E., Folta L., "MITEL", "IV Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW .Rzeszów-Jasionka , 18-20 listopada , Materiały pokonferencyjne.", 2009,1-191
 33. Rybka A., "THE WELSH SCHOOL OF ARCHITECTURE CARDIFF UNIVERSITY", "European Carbon Atlas", 2009,133-144
 34. Koszelnik P., Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "POLSKIE TOWARZYSTWO LIMNOLOGICZNE", "Identyfikacja źródeł azotanów spływających do wód zbiornika Solina na podstawie składu izotopowego azotu i tlenu [w:] Anthropogenic and natural transformations of lakes (red. W. Marszelewski )", 2009,3,123-127
 35. Rak J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2009,1-182
 36. Rak J., "INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, WARSZAWA", "Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę.", 2009,1-205
 37. Zygmunt J., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Badania właściwości betonu z aktywowanym mechanicznie krzemionkowym popiołem lotnym [w:] Wybrane zagadnienia w dziedzinie budownictwa (pod red. A. Wawrzynka)", 2009,383-390
 38. Słyś D., Dziopak J., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Assumption for optimization model of sewage system cooperating with storage reservoirs [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas (C. Madryas, B. Przybyła, A. Szot)", 2009,249-256
 39. Boryczko K., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Analiza taksonomiczna intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych. [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. (red. I.Zimoch, W.Sawiniak)", 2009,I,203-212
 40. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca [w:] Polska inżynieria środowiskowa pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. J.Ozonek, A.Pawłowski)", 2009,58/1,27-33
 41. Trojnar K., "ZESZYTY NAUKOWO - TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSOPLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE", "Zagrożenia budowli drogowych osuwiskami i przykłady ich eliminowania.", 2009,144,379-394
 42. Zamorska J., Kaniuczak J., Ilek M., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Charakterystyka osadów ściekowych pod względem przydatności do przyrodniczego wykorzystania.", 2009,11,89-94
 43. Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Water storage tank capacity influence on drinking water safety", 2009,54,77-84
 44. Bors P., Koszelnik P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość wód powierzchniowych na przykładzie dwóch zlewni o różnym stopniu antropopresji", 2009,56,17-23
 45. Kalda G., Kovtun I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Using nuclear power as alternative source", 2009,54,47-52
 46. Sawiński K., Masłoń A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", 2009,56,101-110
 47. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Several definitions of zero-energy buildings depending on calculation procedure and boundary conditions", 2009,53,33-38
 48. Pisarek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Resistance and stiffness of the beam to column joints with angle cleats", 2009,52,155-164
 49. Masłoń A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Przegląd literatury nowych rozwiązań technologicznych reaktorów sekwencyjnych z błoną biologiczną", 2009,56,67-85
 50. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Opracowania numeryczne obiektów budowlanych na bazie map rastrowych", 2009,1,53-63

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności