Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Puszkarewicz A., Papciak D., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Removal of Chromium (VI) from Water in Sorption Process Using Carpatian Diatomite", 2009,56-61
 2. Tchórzewska-Cieślak B., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Markov Model for Risk of Failure in Water Supply System", 2009,74-79
 3. Rak J., Kucharski B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zrównoważony rozwój systemów zaopatrzenia w wode", 2009,6,43-45
 4. Papciak D., Zamorska J., Kaleta J., Puszkarewicz A., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Effect of Manganase (II) on the Time of Biofilm Formation and the Effectiveness of Ammonium Nitrogen Removal from Water in Biofiltration Process", 2009,43-50
 5. Tchórzewska-Cieślak B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody", 2009,4,57-60
 6. Michalak E., "OBIEKTY INŻYNIERSKIE", "Wpływ inhibitorów korozji na tempo jej rozwoju w prętach zbrojeniowych elementów żelbetowych", 2009,1,56-64
 7. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., Koszelnik P., "OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES", "Denitrification in the sediment of a eutrophic reservoir measured with the isotope pairing technique", 2009,1,75-81
 8. Janas L., Basiaga R., "OBIEKTY INŻYNIERSKIE", "Kładka dla pieszych w Rzeszowie - ocena komfortu użytkowania", 2009,3,51-55
 9. Siwowski T., "OBIEKTY INŻYNIERSKIE", "Nowe stalowe mosty łukowe na Podkarpaciu.", 2009,1,18-32
 10. Trojnar K., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Jak eliminować osuwiska drogowe - cz. II", 2009,6,66-69
 11. Trojnar K., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Jak eliminować ouwiska drogowe -cz. I", 2009,5,66-68
 12. Sobala D., "MOSTY", "Renesans żelbetowych pali prefabrykowanych", 2009,4,40-45
 13. Siwowski T., Michałowski J., Błażewicz S., "MOSTY", "Nowy system sprężania taśm kompozytowych CFRP do wzmacniania mostów.", 2009,4,28-33
 14. Tchórzewska-Cieślak B., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Monitoring systemu zaopatrzenia w wodę.", 2009,37,339-348
 15. Rak J., Boryczko K., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Odporność systemu zaopatrzenia w wodę na współczesne zagrożenia terrorystyczne.", 2009,37,262-271
 16. Tomaszek J., Koszelnik P., Gruca-Rokosz R., "MARINE AND FRESHWATER RESEARCH", "The distribution and isotopic composition of carbon and nitrogen as indicators of organic-matter fluxes in the Solina Reservoir (south-east Poland)", 2009,647-652
 17. Warchoł J., Kurniavan T., Repo E., Sillanpaa M., "JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS", "Removal of Co (II) nad Ni (II) ions from contaminated water using silica gel functionalized whit EDTA and/or DTPA as chelating agents", 2009,171 ,1071-1080
 18. Nazarko P., Jurek M., Ziemiański L., "JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA", "Laboratoryjne testy wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych", 2009,1,55-60
 19. Carmona M., Valverde J., Pereza A., Warchoł J., Rodriguez J., "JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY", "Purification of glycerol/water solutions from biodiesel synthesis by ion exchange: sodium removal Part I", 2009,84,738-744
 20. Franczyk M., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego", 2009,10,77-80
 21. Szyszka J., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Izolacje AEROŻELOWE.", 2009,9,34-35
 22. Dębska B., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych.", 2009,2,56-63
 23. Trojnar K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Inklinometryczna kontrola pali w przyczółkach mostowych zagłębionych w nasypie.", 2009,1,41-45
 24. Jaremski J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Zagęszczanie podłoża z zastosowaniem walca do dynamicznego zagęszczania", 2009,1/2009,34-37
 25. Puszkarewicz A., Kaleta J., Papciak D., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA / ENGINEERING AND PROTECTION OF ENVIRONMENT", "Wykorzystanie węgli aktywnych do oczyszczania zaolejonych roztworów wodnych", 2009,2,153-161
 26. Trojnar K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Badania polowe fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo", 2009,6,472-479
 27. Sobala D., Tomaka W., Czudec G., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych.", 2009,3,150-153
 28. Kozłowski A., Pisarek Z., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie doczołowych połaczeń śrubowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2009,4,193-204
 29. Giżejowski M., Barszcz A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ogólne zasady projektowania stalowych układów ramowych według PN-EN 1993-1-8", 2009,7,386-393
 30. Giżejowski M., Barszcz A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ogólne zasady projektowania ram o węzłach podatnych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2009,11,626-635
 31. Siwowski T., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Modernizacja mostu drogowego przez Wisłę w Nagnajowie.", 2009,1-2,104-108
 32. Sobala D., Zobel H., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Kolorystyka obiektów mostowych, czyli koniec wieńczy dzieło.", 2009,1-2,74-76
 33. Słyś D., Stec A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych w terenach o różnym przeznaczeniu", 2009,3,56-59
 34. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Wybrane elementy ryzyka pogodowego", 2009,10,59-63
 35. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem SZW", 2009,2,43-48
 36. Rybak-Wilusz E., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Metody obliczania zapotrzebowania sprężonego powietrza w technice sanitarnej", 2009,12,41-43
 37. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Rozważania na temat błędów pierwszego i drugiego rodzaju w aspekcie zaopatrzenia w wodę", 2009,6,45-49
 38. Tchórzewska-Cieślak B., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ochrona konsumentów wody przed skutkami zawodności dostawy wody do spożycia", 2009,10,54-58
 39. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Aspekty prawne zarządzania kryzysowego w odniesieniu do gospodarki wodnej", 2009,1,46-49
 40. Boryczko K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza taksonomiczna intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych.", 2009,6,54-57
 41. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH", "Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na ocenę atrakcyjności turystycznej gminy.", 2009,6,7-14
 42. Słyś D., Stec A., "GOSPODARKA WODNA", "Podziemna infiltracja wód deszczowych do gruntu- wybrane zagadnienia", 2009,5,198-201
 43. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., "GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI", "Naturalne i modyfikowane minerały w uzdatnianiu wód podziemnych", 2009,1,51-63
 44. Kadaj R., "GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GEODESY AND CARTOGRAPHY)", "New algorithms of GPS post-processing for multiple baseline models and analogies to classical geodetic networks", 2009,2,61-81
 45. Kadaj R., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "Jak rachować pomiary GPS", 2009,1,10-13
 46. Kadaj R., Świętoń T., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "Postprocesing po polsku", 2009,1,10-13
 47. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Wybrane problemy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę", 2009,4,10-13
 48. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa konsumentów wody do spożycia.", 2009,2,9-12
 49. Rak J., Boryczko K., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Sposób oceny niezawodności operatora SZW metodą drzewa zdarzeń z możliwością poprawy popełnionego błędu.", 2009,9,47-49
 50. Słyś D., Dziopak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Upłynniony grunt - rewolucja w budowie infrastruktury sieciowej", 2009,3,22-25

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności