Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Rak J., Opyrchał L., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Koncepcje analizy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę.", 2009,11,17-21
 2. Masłoń A., Tomaszek J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy", 2009,11,31-35
 3. Papciak D., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Paradoks tlenowy w procesie usuwania azotu amonowego z wody metodą biofiltracji", 2009,11,21-25
 4. Tchórzewska-Cieślak B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Bayesowski model ryzyka awarii sieci wodociągowej", 2009,9,54-56
 5. Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Dopuszczalne ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociagowej", 2009,3,12-15
 6. Rak J., Studziński A., "FORUM EKSPLOATATORA", "Problematyka ciągłości funkcjonowania Systemów Zaopatrzenia w Wodę", 2009,4(43),75-77
 7. Tchórzewska-Cieślak B., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Water supply system reliability managenent", 2009,2,29-35
 8. Kaleta J., Elektorowicz M., "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY", "Removal of humic substances from aqueous solutions by the coagulation process", 2009,2,119-127
 9. Bartoszek L., Tomaszek J., Miąsik M., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Vertical phosphorus distribution in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce Reservoir", 2009,4,21-29
 10. Kucharski B., Rak J., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Sludge management in water treatment plants", 2009,2,15-21
 11. Koszelnik P., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Isotopic effects of suspended organic matter fluxes in the Solina Reservoir (SE Poland)", 2009,4,13-19
 12. Rak J., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Selected problems of water supply safety", 2009,2,23-28
 13. Puszkarewicz A., Kaleta J., Piech A., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Improvement of atypical ground water conditioning processes", 2009,4,41-48
 14. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J., Masłoń A., Leszczyńska J., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Effectiveness of sludge processing with bio-preparation (EM-bio) and structural material", 2009,2,131-139
 15. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., Koszelnik P., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Competitiveness of dissimilatory nitrate reduction processes in bottom sediment of Rzeszów reservoir", 2009,2,5-13
 16. Masłoń A., Tomaszek J., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Anaerobic ammonium nitrogen oxidation in DEAMOX process", 2009,2,123-130
 17. Miąsik M., Tomaszek J., Masłoń A., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Anaerobic conversions of ammonium nitrogen in aquatic ecosystems", 2009,2,105-111
 18. Siwowski T., "ENGINEERING STRUCTURES", "Structural behaviour of aluminium bridge deck panels.", 2009,7,1349-1353
 19. Puszkarewicz A., "ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING A - CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA A", "Effectiveness of chromium compounds removal on diatomide beds", 2009,S2,185-191
 20. Masłoń A., Tomaszek J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Zastosowanie technik membranowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych", 2009,5,303-310
 21. Trojnar K., "DROGOWNICTWO", "Zagrożenia dróg osuwiskami i przykłady ich eliminowania", 2009,11,359-366
 22. Bichajło L., "DROGI LĄDOWE, POWIETRZNE, WODNE", "Wybrane elementy projektowania i wykonawstwa dróg miejskich w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego.", 2009,12,39-45
 23. Słyś D., Stec A., "DROGOWNICTWO", "Projektowanie układów skrzynek rozsączających do odprowadzania wody deszczowej do gruntu", 2009,3,94-97
 24. Prokopski G., Zygmunt J., "DROGI I MOSTY", "Właściwości betonów cementowych modyfikowanych krzemionkowym popiołem lotnym aktywowanym mechanicznie", 2009,2,63-85
 25. Siwowski T., "DROGI", "Technologie wzmocnienia stalowego mostu kratownicowego.", 2009,4,24-35
 26. Pisarev V., Sałaciński B., "CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA", "Potencjał energetyczny cienkowarstwowych betonowych akumulatorów ciepła", 2009,1,
 27. Rabczak S., "CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA", "Kurtyny powietrzne - ochrona klimatu pomieszczeń", 2009,9,35-40
 28. Sobala D., Zobel H., "ARCHITEKTURA", "Most jak tęcza", 2009,1,18-19
 29. Siwowski T., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "FEM modeling and analysis of a certain aluminium bridge deck panel.", 2009,3,347-365
 30. Lejda K., Urbanik M., "Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa do zasilania silników w pojazdach samochodowych.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,223-230
 31. Pacana A., Książek A., "Zarządzanie dokumentacją systemu jakości ISO 9001 w organizacji rozproszonej", "Konferencja: Instytucjonalne przeobrażenia w społeczeństwie:pokojowe doświadczenia i ukraińska rzeczywistość, 4-6.09.2010", 2009,110-112
 32. Zielińska E., Lejda K., "Wykorzystanie metody taksonomicznej do oceny problemów ekologicznych w zapleczu technicznym transportu.", "VI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans'09 nt. "Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie", 15-17.04.2", 2009,1,CD
 33. Jaworski A., Woś P., Urbanik M., "Wybrane rozwiązania zwiększające efektywność parkowania samochodów w miastach.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,265-271
 34. Balawender K., Lejda K., "Wpływ podziału dawki paliwa w jednym cyklu roboczym silnika na tworzenie PM.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,121-126
 35. Ustrzycki A., "Wpływ sygnału sterującego wtryskiwaczem na zjawiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,177-184
 36. Kuszewski H., "Wpływ charakterystyki wtrysku paliwa na cykl roboczy silnika wysokoprężnego typu DI.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,147-154
 37. Pieczaba D., Sieniawski J., Guzik E., "Wpływ ocieplenia form ceramicznych na jakość odlewów łopatek turbin ze stopu inconel 713 C", "XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 29.09 - 2.10. 2009.", 2009,95-99
 38. Zagula-Yavorska M., Sieniawski J., "Właściwości użytkowe warstwy aluminidkowej wytworzonej w procesie CVD na nadstopie niklu inconel 713 LC", "XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 29.09 - 2.10. 2009.", 2009,194-199
 39. Żylski W., Gierlak P., "Verification of Multilayer Neural-Net Controller in Manipulator Tracking Control", "V International Conference on Mechatronic System and Materials, Wilno 22-25.10.2009", 2009,21 - 26
 40. Shevelya V., Trytek A., "Wpliw relaksacijnich jawisz na dinamiczny naprurzenist powierchon trietia", "VII Mięrzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja " Problemi konstrujowannia, wyrobnictwa ta ekspluatacij silskogospodarskoj t", 2009
 41. Shevelya V., Trytek A., "Wlianije niesowierszennoj uprugosti na iznosostojkost mietallow", ""Susczasni probliemi tribotechniki" III Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja, Mikolajiw (Ukraina) 7-8.10.2009", 2009
 42. Gierlak P., Żylski W., "Tracking control of manipulator", "14 IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje,19-21.082009", 2009,91 - 96
 43. Sęp J., "Tribological properties of sliding elements with two-component surface layer", "12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Rzeszów, 8-10.07.2009", 2009,223-228
 44. Lejda K., Wojewoda P., "Uwagi do projektowania hybrydowych spalinowo-elektrycznych układów napędowych.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,67-70
 45. wirad S., "The surface textute analysis after sliding burnishing with cylindrical elements", "12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Rzeszów, 8-10.07.2009", 2009,275-280
 46. Koszela W., Gałda L., Dzierwa A., Pawlus P., "The surface texturing effect on seizure resistance of steel-bronze slliding pair", "36th Leeds - Lyon Symposium on Tribology, Lyon, 1-3.09.2009", 2009,płyta CD
 47. Graboń W., Pawlus P., Sęp J., "The stude of the tribological properties of two-process textures", "36th Leeds - Lyon Symposium on Tribology, Lyon, 1-3.09.2009", 2009,CD
 48. Lejda K., Dubianski A., Akopjan R., "The simplified calculation of the guiding axel of a six wheel motor vehicle.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,53-66
 49. Homik W., Szal K., "The quality control of the rubber torsional vibration damper production.", "PRO-TECH-MA 09, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PROGRESYWNE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY" Rzeszów-Bezmiechowa, 6-8.07.2009", 2009,29-30
 50. Dzierwa A., "The research of chosen properties of chromium coatings after shot peenig", "12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Rzeszów, 8-10.07.2009", 2009,359-360

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności