Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Śliwa R., Lacki P., Wojsyk K., Kudła K., Nitkiewicz Z., "Friction welding of the alloys having significantly different thermal and mechanical properies", "19th International Workshop on Computational Mechanics of Materials IWCMM 19, Constanta (ROMANIA) 1-4.09.2009", 2009,98-99
 2. Sobolak M., Jagiełowicz P., "Experimental method of tooth contact analysis of loaded bevel gears with rapid prototyping use.", "PRO-TECH-MA 09, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PROGRESYWNE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY" Rzeszów-Bezmiechowa, 6-8.07.2009", 2009,91-92
 3. Skrzat A., "Elastic-viscoplastic user-defined material model in finite element method", "11 th International Conference TECHNOLOGY 2009, Bratislava 9-10.09.2009", 2009,385-390
 4. Miszuris G., Argatov I., "Exact solution to a refined contact problem for biphasic cartilage layers.", "CMBE 09 International Conference on Computational and Mathematical Biomedical Engineering, Swensea (UK) 30.06-1.07.2009", 2009,151-154
 5. Hendzel Z., Szuster M., "Discrete Model-Baset Dual Heuristic Programming in Wheeled Mobile Robot Control", "10th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź 7-10.12.2009", 2009,745 - 752
 6. Budzik G., Płocica M., "Design of new conceptions of gears with atypical tooth profile with CAD and RP techniques using.", "PRO-TECH-MA 09, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PROGRESYWNE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY" Rzeszów-Bezmiechowa, 6-8.07.2009", 2009,77-78
 7. Hendzel Z., Szuster M., "Discrete Action Dependant Heuristic Dynamic Programming in Wheeled Mobile Robot Control", "V International Conference on Mechatronic System and Materials, Wilno 22-25.10.2009", 2009,114 - 119
 8. Mathia T., Ninove F., Pawlus P., Wieczorowski M., "Cylinder liner manufacturing and metrology, today and tomorrow", "International Conference on Surface Metrology, Worcester, Massachusetts (USA), 26-28.10.2009", 2009,CD
 9. Lejda K., "Cząstki stałe - istotny problem silników wysokoprężnych.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,155-162
 10. Pawlus P., Graboń W., "Description of multi-process surface topography", "12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Rzeszów, 8-10.07.2009", 2009,301-306
 11. Rzucidło P., Chudy P., "Controller Design for a Digital Flight Control System DFCS", "The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation: IMETI 2009, Orlando (Florida, USA) 10-13.0", 2009
 12. Ciecińska B., "Computer-aided assessment of product life cycle", "PRO-TECH-MA 09, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PROGRESYWNE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY" Rzeszów-Bezmiechowa, 6-8.07.2009", 2009,15-16
 13. Graboń W., Pawlus P., Gałda L., Dzierwa A., "Błędy pomiaru profili powierzchni zawierających kieszenie smarowe", "13th National and 4th International Scientific Conference Metrology in Production Engineering, Poznań, 23-25.09.2009", 2009,125-132
 14. Budzik G., Kozik B., Pacana J., Płocica M., "CMM application for geometrical analysis of SLA, 3DP and CNC gears prototypes.", "PRO-TECH-MA 09, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PROGRESYWNE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY" Rzeszów-Bezmiechowa, 6-8.07.2009", 2009,13-14
 15. Mrówka-Nowotnik G., "Analysis of intermetallic phase particles in cast AlCu4Ni2Mg2 aluminium alloy in T6 condition", "Maszinostrojenie i Technosfera XXI Wieka", 2009,4,177-181
 16. Mucha J., "Analysis of the self piercing riveting - finite element simulation of forming and joining.", "PRO-TECH-MA 09, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PROGRESYWNE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY" Rzeszów-Bezmiechowa, 6-8.07.2009", 2009,61-62
 17. Pacana A., "Aspekty decyzyjne w logistyce transportu leśnego", "Maszinostrojenie i Technosfera XXI Wieka", 2009,4,185-189
 18. Jakubowski M., "Badania modelowe wybranych parametrów silnika zs zasilanego olejem napędowym oraz paliwem uzyskanym technologią KDV.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,137-142
 19. Michalski J., "Analiza topografii powierzchni uzębienia w skrzyni biegów pojazdów dużej mocy po obróbce ostatecznej w masie ściernej, gładzeniu i kulkowaniu.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,71-86
 20. Frącz W., Litwin P., Stachowicz F., "Analysis of bending characteristics of open structural profile", "18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009, Zielona Góra, 18-21.05.2009", 2009,177-178
 21. Michalski J., "Analiza struktury geometrycznej powierzchni boków zębów kół zębatych gładzonych według metody Fässlera.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,97-108
 22. Budzik G., Markowska O., Grzelka M., Gapiński B., "Analiza dokładności wykonania implantu czaszki z wykorzystaniem technologii trójwymiarowego druku (3DP) i współrzędnościowego skanera 3D.", "IX Sympozjum "Modelowanie i pomiary w medycynie" Krynica, 10-14.05.2009", 2009,197-202
 23. Balawender T., Śliwa R., "A new concept of rivet proposedto use in aeronautical constructions", "4 th International Conference AIRTEC 2009 "Supply on the wings", Frankfurt/Main, 03-05.11.2009", 2009,8 str.
 24. Gierlak P., "Adaptive control of manipulator", "II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009, Poznań, 20-22.05.2009", 2009,143 - 147
 25. Zielińska E., "Aktualne kryteria klasyfikacji środków transportu samochodowego.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,109-120
 26. Kopecki G., Pieniążek J., Rogalski T., Rzucidło P., "A conception of navigation and control system for a small UAV", "International Symposium Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems, Oostende (Belgium) 11-13.03.2009", 2009
 27. Laskowski P., Habrat W., Sieniawski J., "WYDAWNICTWA UCZELNIANE UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY", "Zużycie ostrza skrawającego podczas obróbki wykończeniowej stopu tytanu Ti-6Al-4V w Obróbka skrawaniem. Zaawansowana technika.", 2009,351-358
 28. Ryzińska G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zjawisko pękania w procesie wyciskania metalowych kompozytów warstwowych", 2009,
 29. Orłowicz A., Trytek A., "KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE", "Zastosowanie łuku elektrycznego do modyfikowania warstwy wierzchniej opdlewów żeliwnych [w:] Postępy teorii i praktyki odlewniczej (red. J. Szajnar)", 2009,303-324
 30. yłka M., "LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE", "Zagadnienia teoretyczno-eksperymentalne w przemyśle maszynowym", 2009,274-281
 31. Sieniawski J., Cyunczyk A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Właściwości ciał stałych", 2009,1-226
 32. Mazurkow A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Właściwości statyczne i dynamiczne, metoda projektowania łożysk ślizgowych z panewką pływającą.", 2009,1-142
 33. Witek L., Kowalski T., "WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA", "Thermal fatigue problems of turbine casing [w:] Fatigue of Aircraft Structures-Monographic Series", 2009,205-211
 34. Wojtowicz W., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowanie gospodarki", 2009,132-142
 35. Frącz W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The warpage optimization of the micro cellular injection molded part by the Taguchi method [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES)", 2009,3-A,5-17
 36. Pacana A., Stadnicka D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001", 2009,1-281
 37. Balawender T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Strain localization in tensile test [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,5-15
 38. Budzik G., Markowska O., Gardzińska A., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Rapid Prototyping Method (3DP) Adapted to Implement Cranical Decreases [w] Advanced Technologies in Production Engineering (pod red. J. Jóźwika)", 2009,112-121
 39. Porzycki J., Habrat W., Krasowski B., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ", "Ograniczenia w doborze parametrów szlifowania osiowego [w:] Współczesne problemy obróbki ściernej.", 2009,415-422
 40. Stachowicz F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Plastic flow properties and forming limit diagrams of titanium and titanium alloy sheets annealing at different temperature [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,37-51
 41. Budzik G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników lotniczych w procesie szybkiego prototypowania.", 2009,1-145
 42. Budzik G., Pacana J., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obróbka i przygotowanie danych pod potrzeby urządzeń szybkiego prototypowania [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,105-127
 43. Pacana J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obliczenia numeryczne przekładni zębatych z zastosowaniem MES [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe.", 2009,80-104
 44. Kut S., Basmadji F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Numerical comparative analysis of stress distributions in three different dental implant systems [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,65-79
 45. Zielecki W., "TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE", "Modyfikacia technologickych a uzitkowych vlasnosti zliatin zeleza pri obrabani elektronovym zvazkom", 2009,1-27
 46. Markowski T., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modelowanie i analiza geometryczna współpracy kół zębatych z wykorzystaniem systemów CAD. [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,56-79
 47. Marciniec A., Pisula J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metodologia modelowania matematycznego powierzchni zębów o nietypowym zarysie. [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,22-55
 48. Płocica M., Jagiełowicz P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Methodology of generating virtual geometrical representation of bevel gears cutting by Gleason machines using mechanical control [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES)", 2009,3A,69-82
 49. Giergiel J., Giergiel M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mechanika Ogólna. Przykłady, pytania i zadania", 2009,1 - 233
 50. Burek J., Ostrowski R., Szular A., "DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY", "High performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku.", 2009,4,49-53

poprzednia45678910nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności