Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kadaj R., "BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ", "Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Sscheibera do opracowania sesji pomiarów statystycznych GPS", 2010,2,85-107
 2. Bogdan K., Tchórzewska-Cieślak B., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Rola sieciowych zbiorników wodociągowych", 2010,3,4-7
 3. Wilga E., Grabas M., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Wpływ biopreparatu EM na proces kompostowania osadów ściekowych", 2010,3,20-24
 4. Warchoł J., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Odzysk składników bioaktywnych z odpadów czosnkowych metodą ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla", 2010,3,25-31
 5. Dragan J., Rak J., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Rola rzeki Wisłok w zaopatrzeniu w wodę Krosna i Rzeszowa", 2010,3,8-11
 6. Matuszewska A., Grabas M., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Biopreparat EM - technologia i zastosowanie", 2010,3,17-19
 7. Słyś D., Kordana S., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Analiza sposobów obliczania współczynnika opóźnienia odpływu", 2010,3,49-53
 8. Cieśla M., Koszelnik P., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Analiza realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie Kolbuszowskim", 2010,3,12-16
 9. Szyszka J., Lichołai L., "BIULETYN INFORMACYJNO-TECHNICZNY RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PZITB", "Badania szczelinowej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej.", 2010,3,15-21
 10. Yavorska M., Sieniawski J., "ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH , KRAKÓW", "aroodporność warstwy aluminidkowej wytworzonej metodą CVD na podłożu nadstopu niklu CMSX4 [w:] Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej", 2010,160-165
 11. Skrzat A., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Zastosowanie modelu Bodnera - Partoma w analizie problemów niesprężystych [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,93-97
 12. Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Zastosowanie sygnału emisji akustycznej w diagnostyce szlifowania uzębień [w:] Podstawy i technika obróbki ściernej", 2010,323-330
 13. Kut S., "WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT", "Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010", 2010,615-622
 14. Pacana A., "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARSZAWA", "Zarządzanie jakością ekoinnowacji [w:] Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?", 2010,70-94
 15. Kuszewski H., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ stopniowanego wtrysku paliwa na wskaźniki pracy silnika wysokoprężnego z bezpośrednim wtryskiem [w:] Systemy i środki transportu samochodowego", 2010,1,129-136
 16. Pytel M., Błaż L., Sieniawski J., "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA", "Wpływ mikrostruktury miedzi na właściwości mechaniczne miedzianych pierścieni prowadzących obciskanych na korpusach stalowych i aluminiowych [w:] Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej", 2010,415-420
 17. Jakieła J., Litwin P., Olech M., "ITHEA", "Toward the Reference Model for Agent-Based Simulation of Extended Enterprises [w:] Methods and Instruments of Artificial Intelligence", 2010,34-66
 18. Chłędowski M., Pieniążek J., Kordos D., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "Wireless transmission system for unmanned aerial vehicles [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,1,203-218
 19. Rogalski T., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "The control algorithms for maneuvering flying target [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,1,177-184
 20. Romanowska J., "KOMITET METALURGII PAN", "Termodynamiczna, mikrostrukturalna i termiczna analiza stopów Cu-Ni-Sn-Zn [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010", 2010,863-870
 21. Frącz W., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Symulacje procesów formowania wtryskowego w komercyjnych programach CAE [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,16-25
 22. Setlak G., Pieczonka S., Rzucidło A., "ITHEA", "System of Software Production Management, Presentation of Production oriented Data and Knowledge [w:] Methods and Instruments of Artificial Intelligence", 2010,75-81,106,110
 23. Wolańczyk F., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ", "Suszarnia słoneczna i jej efektywność w oczyszczalni ścieków [w:] Systemy, technologie i urządzenia energetyczne", 2010,477-486
 24. Basmadji F., Gruszecki J., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "Sequential fuzzy missile guidance system while flying over configured terrain [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,1,335-348
 25. liwa R., "WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT", "Structural and mechanical aspects of metal composites obtained in deformation processes [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010", 2010,255-282
 26. Wieczorowski M., Koteras R., Znaniecki P., Brzozowska J., Budzik G., "WYDAWNICTWO AKADEMII TECHNICZNO - HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ", "Rola współrzędnościowej techniki pomiarowej w analizie reklamacji z rynku samochodowego. [w:] Postępy w metrologii współrzędnościowej.", 2010,125-134
 27. Cwanek J., Liubymov V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przydatność parametrów geometrii powierzchni do oceny stopnia zużycia trzpieni endoprotez Wellera [w:] Mechanika w Medycynie - X Międzynarodowe Seminarium Naukowe", 2010,10,45-51
 28. Majka A., "POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ", "Projekt aparatu bezzałogowego klasy mikro [w:] Mechanika w lotnictwie", 2010,I,115-135
 29. Frącz W., Trzepieciński T., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Prognozowanie deformacji powtryskowych wyprasek za pomocą sztucznych sieci neuronowych [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,26-35
 30. Setlak G., "ITHEA", "Prognozirowanije w diejatielnosti priedprijatii s ispolzowanijem nejronnych sietiej [w:] Information Models of Knowledge", 2010,186 - 192
 31. Trzepieciński T., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI", "Problemy anizotropii w modelowaniu numerycznym procesu wytłaczania blach [w:] VII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", 2010,177-180
 32. Jaworski A., Lejda K., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ", "Porównanie wybranych wskaźników pracy silnika zasilanego LPG w systemie mieszalnikowym i wtryskowym [w:] Silniki gazowe. Wybrane zagadnienia.", 2010,183,370-377
 33. Pawłowska B., Śliwa R., "WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT", "Plastyczne płynięcie lotniczych stopów aluminium w procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010", 2010,494-504
 34. Frącz W., Trzepieciński T., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB", "Optymalizacja i prognozowanie deformacji wyrobów formowanych wtryskowo [w:] Education and Technology/Edukacja i Technika", 2010,234,143-150
 35. Rejman E., Rejman M., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Optimization of helicopter one way clutch. [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,84-87
 36. Skoczylas L., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Oprzyrządowanie do kształtowania uzwojenia ślimaka narzędziem trzpieniowym [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,88-92
 37. Klepacki Z., "POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ", "Ograniczenia i kryteria w projektowaniu bezzałogowych aparatów latających [w:] Mechanika w Lotnictwie", 2010,I,115-134
 38. Ozimina D., Madej M., Liubymov V., Cwanek J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena zużycia eksploatacyjnego materiałów stosowanych na elementy systemów biotribologicznych [w:] Mechanika w Medycynie - X Międzynarodowe Seminarium Naukowe", 2010,10,215-225
 39. Wołoszyn T., Klepacki Z., Bar W., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "Neural model of airfoils aerodynamics characteristics based on geometry and airflow parameters [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,11-26
 40. Jakubowski R., Bar W., Wołoszyn T., "POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ", "Modelowanie charakterystyk elektrycznych zespołów napędowych do bezzałogowych aparatów latających [w:] Mechanika w lotnictwie", 2010,I,83-99
 41. Trzepieciński T., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI", "Modelowanie zjawiska tarcia w ujęciu regresji wielorakiej [w:] VII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", 2010,171-176
 42. Grzelka M., Trafarski A., Budzik G., "WYDAWNICTWO AKADEMII TECHNICZNO - HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ", "Metrologiczna analiza dokładności odtworzenia kształtu badanego elementu nieinwazyjną metodą tomografii komputerowej z wykorzystaniem współrzędnościowych pomiarów optycznych. [w:] Postępy w metrologii współrzędnościowej.", 2010,63-71
 43. Kawalec A., Magdziak M., "WYDAWNICTWO AKADEMII TECHNICZNO - HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ", "Method for computing of an offset curve w Advances in Coordinate Metrology [w:] Coordinate measurements in practice", 2010,197-206
 44. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M., "INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH (GLIWICE)", "Kształtowanie składu fazowego, mikrostruktury i właściwości mechanicznych bezkrzemowych stopów odlewniczych Al-Cu-Ni przeznaczonych na silnie obciążone elementy silników lotniczych [w:] Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby", 2010,389-398
 45. Setlak G., "POMORSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWO-TECHNICZNE", "Koncepcja projektowania inteligentnych systemów zarządzania [w:] Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych", 2010,287-294
 46. Mucha J., Kascak L., "INSTYTUT TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI W RADOMIU", "Kształtowanie okrągłych połączeń przetłoczeniowych. [w:] Education and Technology/Edukacja i Technika", 2010,234,53-60
 47. Jakubowski R., Orkisz M., Wołoszyn T., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "Identification of the electric brushles motor characteristics [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,253-268
 48. Lejda K., Surowaniec M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Hydrauliczne napędy wentylatorów stosowane w mawszynach produkowanych przez HSW S.A. w Sttalowej Woli [w:] Systemy i środki transportu samochodowego", 2010,1,153-156
 49. Cieciński P., Pieniążek J., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "Development stand for unmanned aerial vehicles control systems [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,1,219-236
 50. Oczoś K., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Doskonalenie walorów użytkowych szlifowania [w:] Podstawy i technika obróbki ściernej", 2010,17-20

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności