Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Tomkowicz B., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ", "Wysoki stan wód Wisłoka a tereny miejskie Rzeszowa [w:] Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim. (Woda w Krajobrazie Miasta)", 2011,3,89-96
 2. Hypiak J., Stec A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ", "Wpływ rozwoju miasta na działanie systemu kanalizacyjnego [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inzynierii i ochronie środowiska", 2011,153-168
 3. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA", "Water quality control from the perspective of water supply system users' safety [w:] Applications and experiences of quality control", 2011,362-374
 4. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Uwarunkowania eksploatacyjne wdrażania planów bezpieczeństwa wodnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu wody.", 2011,373-380
 5. Konkol J., Prokopski G., "INTERNATIONAL SOCIETY FOR STEREOLOGY", "The use of fractal geometry for the assessment of the diversification of macro-pores in concrete [w:] Image Analysis and Stereology", 2011,89-100
 6. Studziński A., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Systemy zaopatrzenia w wodę a bezpieczeństwo pożarowe. [w:] Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne.", 2011,137-160
 7. Rak J., Kowalik A., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Systematyka wód mineralnych i leczniczych. [w:] Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne.", 2011,33-57
 8. Efthymiou E., Kozłowski A., Plewako Z., Efstathiades C., Ermolli S., "UNIVERSITY OF MALTA", "Sustainable characteristics of steel and aluminium frame structures for dwelling buildings [w:] Integrated approach towards sustainable constructions", 2011,1,235-244
 9. Koszelnik P., Tomaszek J., "ZWIĄZEK GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO", "Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów [w:] Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego", 2011,179-186
 10. Woliński S., "UNIVERSITY OF MALTA", "Service life design of reinforced concrete structures - Alternative probabilistic approaches [w:] Integrated approach to life-time structural engineering", 2011,2,94-105
 11. Woliński S., "UNIVERSITY OF MALTA", "Risk based approach to service life assessement of building structures [w:] Integrated approach to life-time structural engineering", 2011,2,28-38
 12. Studziński A., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "Szczepańcowa" w Krośnie. [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody.", 2011,363-371
 13. Koszelnik P., Bartoszek L., "ZWIĄZEK GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO", "Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych górnego Sanu [w:] Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego", 2011,139-147
 14. Tomaszek T., "WTA PUBLICATIONS (GERMANY)", "Problematic aspects of conservation of the wooden, vernacular achitecture from the south-eastern part of Poland (on the example of the orthodox church in Miękisz Stary) [w:] Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. Part", 2011,2 (2),279-289
 15. Veljkovic M., Koukkari H., Borg R., Stoian V., Plewako Z., "UNIVERSITY OF MALTA", "Overview on Eco-efficiency of Constructions [w:] Integrated approach towards sustainable constructions", 2011,1,177-188
 16. Rak J., Pietrucha K., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Ochrona i bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej. [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody.", 2011,355-361
 17. Straż G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "O niektórych problemach związanych z określaniem parametrów geotechnicznych rzeszowskich gruntów organicznych [w:] Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów.", 2011,143-150
 18. Pietrucha K., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Infrastruktura kanalizacji w województwie podkarpackim w latach 1995-2008. [w:] Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne.", 2011,209-230
 19. Stec A., Hypiak J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ", "Hydrodynamiczna symulacja zmian odpływu wód deszczowych ze zlewni miejskiej [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska", 2011,377-391
 20. Efthymiou E., Efstathiades C., Plewako Z., Ermolli S., "UNIVERSITY OF MALTA", "Datasheet for aluminium [w:] Integrated approach towards sustainable constructions", 2011,1,525-536
 21. Słyś D., "NOVA SCIENCE PUBLISHERS", "Financial Analysis of Implementation of Rainwater Utilization System in Modernized Multi-Family Residential Building [w:] Water Recycling and Water Management", 2011,249-258
 22. Skrzypczak I., "TECHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG", "Analysis of compliance criterion for concrete compressive strength with use of three-phase method [w:] Proceedings of the 9th International Probabilistic Workshop", 2011,1,323-330
 23. Rybka A., Walicka - Góral B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Teoria i projektowanie architektoniczne - Dom jednorodzinny. Materiały pomocnicze.", 2011,1,1-98
 24. Proksa M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Powszechne dzieje budownictwa i architektury do końca XVIII wieku (Europa i Bliski Wschód)", 2011,1-500
 25. Proszak-Miąsik D., Szymański W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Technika cieplna. Przykłady i zadania.Materiały pomocnicze.", 2011,1-135
 26. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych. Materiały pomocnicze.", 2011,1-87
 27. Straż G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów", 2011,1-130
 28. Tchórzewska-Cieślak B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody.", 2011,1-221
 29. Papciak D., Zamorska J., Kiedryńska L., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Mikrobiologia i biotechnologia w procesach oczyszczania wody.", 2011,1,1-249
 30. Woliński S., "VERLAG DASHOFER", "Eurokody Konstrukcyjne. Poradnik projektanta, wykonawcy i inspektora nadzoru. Eurokod 0.", 2011,1-89
 31. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Klimatyzacja z klimakonwektorami wentylatorowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego", 2011,1-206
 32. Michalak E., Folta L., Siwowski T., Iwański M., Trojnar K., Sobala D., "MITEL", "Budownictwo komunikacyjne w warunkach miejskich. Materiały pomocnicze.", 2011,1-184
 33. Czerwieniec E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "wiczenia rachunkowe z chemii ogólnej", 2011,1-73
 34. Rak J., Kwietniewski M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,1-121
 35. Rak J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Balneotechnika. Terapie uzdrowiskowe.", 2011,1-114
 36. Kozłowski A., Kubiszyn W., Pisarek Z., Ślęczka L., Wojnar A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część druga: Stropy i pomosty", 2011,1-498
 37. Gosztyła M., Cebula S., "MITEL", "Kościół pw. św. Jana Kantego w Żołyni. Historia budowli i życia parafialnego od końca XIX do XX wieku.", 2011,1,1-130
 38. Giżejowski M., Kozłowski A., Lorenc W., "Modelling of the nonlinear behaviour of steel-concrete composite beams-to-column joints - from theory to practise", "12th International Conference on Metal Structures "Progress in Steel and Composite Structures" 15-17 June 2011, Wrocław", 2011
 39. Skrzypczak I., "Zastosowanie teorii Dempstera-Shafera w odbiorze betonu o zaniżonej jakości", "57 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2011 (18-22.09.2011r.)", 2011
 40. Koszelnik P., "Zastosowanie technik IRMS do śledzenia przemian pierwiastków biogenicznych w środowisku na przykładzie badań prowadzonych w zlewni Sanu", "Seminarium "Zastosowania spektroskopii, mikroskopii i chromatografii w sektorze rolno-spożywczym" 25-28.01.2011 r., Lublin", 2011
 41. Bajorek G., "Wykonawstwo konstrukcji betonowych w świetle normy PN 13670", "Konferencja "Prefabrykacja XXI wieku", 02-03.06.2011, Bronisławów", 2011
 42. Sobala D., "Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych - procedura i przykłady obliczeniowe wg EUROKODU 7", "Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe "Aktualne realizacje mostowe", Wrocław, 24-25 listopada 2011r.", 2011,343-356
 43. Bieniek Z., "Wybrane koncepcje kształtowania modularnych konstrukcji płytowych", "XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna "EKOMILITARIS" 2011 na temat: Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagroże", 2011,43-59
 44. Bajorek G., "Właściwa pielęgnacja a trwałość betonu", "XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne "Reologia w technologii betonu", 14 czerwca 2011, Gliwice", 2011
 45. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Solecka M., "Water consumption in the city of Rzeszow.", "XIII-th International Scientific Conference: Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice, Lviv and Rzeszów", 2011,1-8
 46. Szarata M., Bichajło L., "The simulation analysis of the street network development in Przemyśl.", "XIII-th International Scientific Conference: Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice, Lviv and Rzeszów", 2011,płyta CD
 47. Bichajło L., Sobala D., "The High Line. Nowe spojrzenie na nieprzydatną infrastrukturę mostową w miastach.", "VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka Mostów", Warszawa -Jachranka ,13-15 kwietnia 2011", 2011,13-18
 48. Siwowski T., Żółtowski P., Żółtowski K., Biliszczuk J., "The new arch footobridge over Vistula river in Cracow.", "4-th International Conference "Footbridge 2011", Wrocław, 6-8 july 2011", 2011,I,234-235
 49. Siwowski T., Wysocki A., "The circular footobridge in a city center.", "4-th International Conference "Footbridge 2011", Wrocław, 6-8 july 2011", 2011,I,276-277
 50. Siwowski T., Żółtowski P., "Strengthening bridges with prestressed CFRP strips.", "XIII-th International Scientific Conference: Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice, Lviv and Rzeszów", 2011,CD

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności