Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Rak J., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "How to prevent pollution of the water environment cz.2", 2011,2,27-29
 2. Konkol J., Pleban K., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na skuteczność napowietrzania betonów", 2011,11,38-43
 3. Nowak K., Czarnik G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Współpraca układu mikrokogeneracji (mCHP) z centralą dachową", 2011,2009/2010,267-278
 4. Kalda G., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Wpływ związku komórkowego na zdrowie człowieka.", 2011,163,94-96
 5. Rybak-Wilusz E., Śliwa K., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Współczesne instalacje słoneczne do ogrzewania wody basenowej", 2011,2009/2010,173-185
 6. Kotlarczyk M., Marcinów E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wentylacja grawitacyjna wspomagana energią słońca. Systemy wentylacji. Cz. 1.", 2011,2009/2010,211-220
 7. Kotlarczyk M., Marcinów E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wentylacja grawitacyjna wspomagana energią słońca. Projektowanie wstępne systemów wentylacji grawitayjnej. Cz. 2.", 2011,2009/2010,221-234
 8. Długa K., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "System wentylacji z adsorpcyjnym osuszaniem powietrza", 2011,2009/2010,146-168
 9. Iwan B., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Uzgodnienie danych obliczeniowych klimakonwektorów wentylatorowych uzdatniających powietrze recyrkulacyjne systemu klimatyzacji z danymi producenta", 2011,2009/2010,147-168
 10. Rybak-Wilusz E., Sawicka P., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Struktura zasobów energii słonecznej w Polsce", 2011,2009/2010,161-171
 11. Czerniecka A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu zaopatrzenia w ciepło dla budynku kawiarni z wykorzystaniem kotła i kolektora słonecznego firmy De Dietrich", 2011,2009/2010,91-104
 12. Pisarev V., Czarnik G., Pawłowski R., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu wentylacji domu jednorodzinnego z wykorzystaniem wymiennika ciepła gruntowo-powietrznego firmy PRO-VENT", 2011,2009/2010,279-291
 13. Kamycka A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem pakietu w.w.w.RETScreen. Net. Cz.2", 2011,2009/2010,189-196
 14. Chmioła D., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu wentylacji domku jednorodzinnego z zastosowaniem gruntowego rurowego wymiennika ciepła firmy REHAU", 2011,2009/2010,39-50
 15. Kamycka A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła współpracującej z kotłem gazowym. Cz. 1.", 2011,2009/2010,179-188
 16. Strug R., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie instalacji chłodniczej dla systemu klimatyzacji", 2011,2009/2010,303-314
 17. Chowańska W., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu klimatyzacji z wykorzystaniem centrali Kampmann", 2011,2009/2010,51-60
 18. Czachor P., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przygotowanie ciepłej wody dla myjni samochodowej przy użyciu gruntowej pompy ciepła", 2011,2009/2010,79-90
 19. Haba A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie wybranych systemów wentylacji hal krytych pływalni dla okresu zimowego z wykorzystaniem wykresu i-x powietrza wilgotnego. Cz.II.", 2011,2009/2010,136-146
 20. Haba A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie wybranych systemów wentylacji hal krytych pływalni dla okresu letniego z wykorzystaniem wykresu i-x powietrza wilgotnego. Cz.I.", 2011,2009/2010,121-134
 21. Jagielska M., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła odbierającej ciepło z pomieszczenia gospodarczego budynku jednorodzinnego", 2011,2009/2010,169-178
 22. Młynarska A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemów wentylacji z ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego. Cz. I.", 2011,2009/2010,235-252
 23. Młynarska A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemów wentylacji z ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego z zyskami wilgoci w pomieszczeniu. Cz. II.", 2011,2009/2010,253-266
 24. Borowiec S., Czarnik G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mikrokogeneracja dla budynków jednorodzinnych", 2011,2009/2010,25-38
 25. Kiełbowicz G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Porównanie systemów ogrzewania pomieszczeń z zastosowaniem energii elektrycznej i pompy ciepła", 2011,2009/2010,197-210
 26. Wokurka J., Rybak-Wilusz E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Małe elektrownie wodne", 2011,2009/2010,331-342
 27. Wolański P., Proszak-Miąsik D., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ekonomiczne uzasadnienie pracy bloku gazowo-parowego EC Rzeszów - Załęże", 2011,2009/2010,343-356
 28. Baran E., Kopeć M., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Instalacja ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pompy ciepła i gruntowo-powietrznego wymiennika ciepła Awadukt Thermo", 2011,2009/2010,9-24
 29. Szarek R., Czarnik G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza zastosowania układu kogeneracyjnego na przykładzie budynku uczelnianego", 2011,2009/2010,315-330
 30. Sawicka P., Rybak-Wilusz E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę w domu studenckim Promień Politechniki Rzeszowskiej z wykorzystaniem energii słonecznej", 2011,2009/2010,293-302
 31. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., Koszelnik P., Czerwieniec E., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Methane and carbon dioxide fluxes at the sediment-water interface in Reservoirs", 2011,1,81-86
 32. Czachor P., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza ekonomiczna doboru pompy ciepła dla systemu ogrzewania pomieszczeń", 2011,2009/2010,61-78
 33. Słyś D., Dziopak J., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Development of mathematical model for sewage pumping-station in the modernized combined sewage system for the town of Przemyśl", 2011,3,743-753
 34. Dziopak J., Hypiak J., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Zbiornik infiltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych - innowacyjne udoskonalenia na tle stosowanych rozwiązań", 2011,5-6,26-29
 35. Tchórzewska-Cieślak B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej", 2011,1,35-40
 36. Dziopak J., Hypiak J., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Zbiornik infiltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych", 2011,1,60-63
 37. Dziopak J., Stec A., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Urządzenie do podczyszczania wód opadowych", 2011,5,50-51
 38. Sobala D., "MOSTY", "Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7 i metody opisanej w PN-83/B-02482", 2011,6,54-56
 39. Dziopak J., Stec A., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Rurowy zbiornik retencyjny ścieków deszczowych", 2011,2,62-64
 40. Konkol J., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Wykorzystanie geometrii fraktalnej do oceny materiałów budowlanych", 2011,7/8,17-24
 41. Siwowski T., Zimierowicz A., "MOSTY", "Nowy most przez Bug w Małkinii", 2011,1,58-62
 42. Repo E., Warchoł J., Bhatnagar A., Sillanpaa M., "JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE", "Heavy metals adsorption by novel EDTA-modified chitosan-silica hybrid materials.", 2011,261-267
 43. Szyszka J., Lichołai L., Starakiewicz A., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Przegrody słonecznie aktywne - szczelinowa przegroda kolektorowo-akumulacyjna SPKA.", 2011,3,30-35
 44. Straż G., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Badanie własności próbek preparowanych na bazie torfu naturalnego poddanych zagęszczeniu dynamicznemu", 2011,413-418
 45. Franczyk M., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Betony wysokowartościowe - projektowanie jakościowe i ilościowe", 2011,3,50-53
 46. Rybak-Wilusz E., Pruc K., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Grubość izolacji przewodów ogrzewania powietrznego w aspekcie wymagań techniczno-prawnych i efektywności cieplnej budynków", 2011,1,72-75
 47. Sobala D., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wyznaczanie nośności pali wciskanych według Eurokodu 7", 2011,12,635-640
 48. Kuś S., Plewako Z., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wzmocnienie sprężaniem baterii silosów o kształcie "koniczynki"", 2011,9,463-466
 49. Siwowski T., Żółtowski P., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wstępne badania efektywności wzmacniania belek żelbetowych sprężonymi taśmami CFRP", 2011,9,482-485
 50. Waszczyszyn Z., Ziemiański L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Sztuczne Sieci Neuronowe w Mechanice Materiałów i Konstrukcji - Ostatnie Wyniki Badań", 2011,9,486-491

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności