Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Piekarski M., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ruszty z belek krótkich podpierajcych się wzajemnie", 2011,9,470 -473
 2. Stankiewicz B., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Porównanie obliczania belek na zwichrzenie według normy PN-EN 1993-1-1", 2011,9,478-481
 3. Lichołai L., Gosztyła M., Krasoń J., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Rozwiązania więźb dachowych w zabytkowych obiektach pomocniczych Twierdzy Przemyśl.", 2011,9,467-469
 4. Sobala D., Tomaka W., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Pale prefabrykowane w fundamentach mostów.", 2011,7-8,412-414
 5. Hude F., Badawika G., Plewako Z., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Nowy system zbrojenia elementów ściskanych stalą o wysokiej wytrzymałości SAS 670/800", 2011,3,127-130
 6. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Zagrożenia i ryzyko w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,26,37-47
 7. Kozłowski A., Janas L., Klich R., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Badania zakotwienia słupów stalowych w ścianach betonowych", 2011,9,474-477
 8. Siwowski T., Żółtowski P., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Konstrukcja nowej kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie.", 2011,7-8,407-411
 9. Studziński A., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "ISKRZYNIA" w Krośnie.", 2011,26,247-256
 10. Gruca-Rokosz R., Koszelnik P., Tomaszek J., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Ocena stanu troficznego trzech nizinnych zbiorników zaporowych Polski południowo-wschodniej.", 2011,196-205
 11. Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Problemy wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wodnego w małych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,26,83-94
 12. Bajorek G., "INŻYNIER BUDOWNICTWA", "Polskie normy betonu", 2011,7/8,42-46
 13. Szyszka J., Lichołai L., Starakiewicz A., "INŻYNIER BUDOWNICTWA", "Aerożel w budownictwie", 2011,3,66-68
 14. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Zagrożenia związane ze światowymi zasobami wód.", 2011,4,48-51
 15. Bolzon G., Buljak V., Maier G., Miller B., "INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING", "Assessment of elastic-plastic material parametres comparatively by three procedures based on indentation test and inverse analysis", 2011,6,815-837
 16. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Uwarunkowania eksploatacyjne wdrażania planów bezpieczeństwa wodnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,7/8,64-67
 17. Rak J., Studziński A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ryzyko w eksploatacji sieci wodociągowej.", 2011,5,42-45
 18. Studziński A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "Szczepańcowa" w Krośnie.", 2011,11/2011,58-62
 19. Stec A., Hypiak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Modelowanie odpływu wód deszczowych z dachów zielonych w programie Storm Water Management Model", 2011,2,38-48
 20. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ochrona i bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej.", 2011,11,55-57
 21. Rak J., Studziński A., Studziński J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Bezpieczeństwo eksploatacyjne wodociągów publicznych.", 2011,1,56-60
 22. Gajdek J., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "O geometrii budynków", 2011,8,40-43
 23. Masłoń A., Czarnota J., "FORUM EKSPLOATATORA", "Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przemyślu po modernizacji i rozbudowie obiektu.", 2011,56,68-72
 24. Rak J., Koszelnik P., Mucha M., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Wstępna ocena studni awaryjnych na terenie miasta Rzeszowa.", 2011,467-470
 25. Gruca-Rokosz R., Czerwieniec E., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Methane emission from the Nielisz Reservoir", 2011,3,101-109
 26. Grabas M., Tomaszek J., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Gruca-Rokosz R., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Noxiousness of odours and processing with biopreparation.", 2011,3,17-25
 27. Tchórzewska-Cieślak B., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Matrix method for estimating the risk of failure in the collective water supply system using fuzzy logic.", 2011,3,111-118
 28. Bartoszek L., Tomaszek J., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Analysis of the spatial distribution of phosphorus fractions in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce dam reservoir complex.", 2011,3,5-15
 29. Tchórzewska-Cieślak B., "ELECTRONIC JOURNAL RELIABILITY &RISK ANALYSIS: THEORY&APPLICATIONS", "Fuzzy failure risk analysis in drinking water technical system.", 2011,1,138-148
 30. Bajorek G., "DROGI", "Błędy przy wbudowywaniu betonu", 2011,1,29-37
 31. Puszkarewicz A., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Zastosowanie mikrofiltracji w uzdatnianiu wody powierzchniowej.", 2011,4,231-237
 32. Rak J., Boryczko K., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Wybrane zagadnienia zawodności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej.", 2011,1S,179-190
 33. Babiarz B., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Zastosowanie metody dwuparametrycznej w ocenie ryzyka braku dostaw ciepła do odbiorców", 2011,1S,1-10
 34. Studziński A., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Ryzyko awarii przewodów rozdzielczych wodociągu Krosna.", 2011,1S,191-200
 35. Pietrucha-Urbanik K., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Gwarancja dostawy wody do spożycia na przykładzie miasta Rzeszowa.", 2011,1S,169-178
 36. Boryczko K., Rak J., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Rozważania metodyczne na temat oceny wiarygodności statystycznej wpływu długookresowego działania zanieczyszczenia wody na zdrowie konsumentów.", 2011,1S,21-31
 37. Tchórzewska-Cieślak B., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Aplikacja matematycznej teorii ewidencji do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej.", 2011,1S,201-210
 38. Kłos M., Waszczyszyn Z., "COMPUTERS & STRUCTURES", "Modal analysis and modified cascade neural networks in identification of geometrical parameters of circular arches", 2011,581-589
 39. Piątkowski G., Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Identification Problems of Recurrent Cascade Neural Network Application in Predicting an Additional Mass Location", 2011,3,217-228
 40. Kłos M., Sulewska M., Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Neural Identification of Compaction Characteristics for Granular Soils", 2011,18,265-273
 41. Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Artificial Neural Networks in Civil Engineering:Another five Years of Research in Poland", 2011,3,131-146
 42. Miller B., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Application of Neural Networks for Structure Updating", 2011,3,191-203
 43. Nazarko P., Ziemiański L., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Application of Artificial Neural Networks in The Damage Identification of Structural Elements", 2011,3,175-189
 44. Babiarz B., "CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA", "Wpływ udziału różnych źródeł pokrywających potrzeby cieplne budynku na jego charakterystykę energetyczną.", 2011,5,186-189
 45. Babiarz B., Szymański W., "CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA", "Analiza zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym.", 2011,5,205-208
 46. Pękala A., Hycnar E., "BIULETYN PIG", "Minerały ciężkie w strefie kontaktu mezozoik/kenozoik w złożu węgla brunatnego Bełchatów", 2011,171-176
 47. Gąska P., "BIULETYN PIG", "Błąd dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i jego skutki dla budowy stoku narciarskiego w Przemyślu", 2011,49-52
 48. Rybak-Wilusz E., "BIULETYN INFORMACYJNO-TECHNICZNY RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PZITB", "Uprawnienia energetyczne w świetle obowiązujących przepisów prawnych", 2011,3,40-42
 49. Woliński S., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Global safety factor for nonlinear design of concrete structures", 2011,3,331-339
 50. Pacana J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie MES do określenia podobieństwa modelowego w procesie analizy chwilowego śladu styku. [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zebatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania.", 2011,169-199

poprzednia3456789nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności