Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Siwowski T., Bukała G., Czarnik K., "STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP", "Odbudowa mostu kolejowego przez rz. Poprad w Starym Sączu. [w:] Projektowanie , budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym -INFRASZYN 2012.", 2012,I,265-277
 2. Siwowski T., Czarnik K., Bukała G., "MOSTY KATOWICE SP. Z O.O.", "Odbudowa mostu kolejowego przez Poprad w Starym Sączu [w:] Konstrukcja i wyposażenie mostów. VI Ogólnopolska Konferencja Mostowców", 2012,209-216
 3. Siwowski T., Kulpa M., Zimierowicz A., "DOLNOŚLĄSKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE", "Ocena trwałości zmęczeniowej mostu kratownicowego przez Wisłę w Sandomierzu. [w:] Trwałość obiektów mostowych.", 2012,239-252
 4. Babiarz B., "PAN - ODDZIAŁ W LUBLINIE", "Niezawodność wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania [w:] Polska Inżynieria Środowiska - Prace", 2012,II,7-15
 5. Proszak-Miąsik D., Rabczak S., "PAN - ODDZIAŁ W LUBLINIE", "Koncepcja wykorzystania pompy ciepła do podgrzewu wody w myjni samochodowej. [w:] Polska Inżynieria Środowiska. Prace", 2012,I,187-190
 6. Słyś D., Dziopak J., Hypiak J., "CRC PRESS LLC", "Hydrodynamic simulation of sewage inflow control to the Przemyśl town's left-bank pumping station [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas 2", 2012,233-242
 7. Słyś D., Dziopak J., Stec A., "CRC PRESS LLC", "Hydrodynamic modeling of detention canal [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas 2", 2012,243-252
 8. Pietrucha-Urbanik K., "UNIVERSITY OF DEFENCE, CZECH REPUBLIC", "Fuzzy set theory (FST) in determining the risk connected with guaranteed level of service in collective water supply systems. [w:] Deterioration, Dependability, Diagnostics.", 2012,275282
 9. Skrzypczak I., "UNIVERSITY OF STUTTGART", "Fuzzy and statistical conformity criteria for compressive strength according to the EN 206-1 code. [w:] Proceedings of the 10th International Probabilistic Workshop", 2012,I,303-312
 10. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Eid M., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Failure scenarious in water supply system by means of fault tree analysis. [w:] Advances in Safety, Reliability and Risk Management.", 2012,2492-2499
 11. Michalak E., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Długoterminowe badania laboratoryjne zarysowanych belek żelbetowych naprawionych niekonwencjonalną metodą. [w:] XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Trwałość budowli i ochrona przed korozją.", 2012,51-54
 12. Rybka A., Kozłowski A., Plewako Z., "COST ACTION C25", "Assesment methodology of energy performance of buildongs in Poland [w:] Improving the Quality of Suburban Building Stock", 2012,2,315-321
 13. Rybka A., Szpytma M., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Architektura więzi społecznych [w:] Odnowa krajobrazu miejskiego - ULAR 6. Miasto - miejsca ludziom przyjazne. Idee - koncepcje - realizacje. Monografia tom 1", 2012,1,95-100
 14. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Rak J., "PAN - ODDZIAŁ W LUBLINIE", "Analiza strat wody w podsystemie dystrybucji wody miasta Rzeszowa. [w:] Polska Inżynieria Środowiska - Prace.", 2012,329-338
 15. Słyś D., Stec A., Zelenakova M., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Analiza kosztów budowy kolektorów kanalizacyjnych z zastosowaniem różnych technologii [w:] Polska Inżynieria Środowiska Prace", 2012,I,229-237
 16. Pochwat K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Analiza finansowa rozwiązań zbiorników retencyjnych [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska", 2012,2,401-409
 17. Rybka A., Szpytma M., Kwiatkowski K., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Współczesne kierunki kształtowania przestrzeni mieszkaniowej", 2012,1-108
 18. Rybka A., Dudek J., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Teoria i projektowanie architektoniczne. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna", 2012,1-91
 19. Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "U podstaw kompozycji", 2012,1-76
 20. Bieniek Z., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "TENSEGRITY - integrujące rozciąganie w systemach architektonicznych", 2012,1-203
 21. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją ciepła.", 2012,1-326
 22. Straż G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mechanika gruntów - Wybrane metody badań laboratoryjnych i polowych", 2012,1-80
 23. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2012,1-214
 24. Gosztyła M., Pasztor P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Konserwacja i ochrona zabytków architektury", 2012,1-138
 25. Zdeb M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Gleboznawstwo. Laboratorium.", 2012,-,1-144
 26. Zelenakova M., Harbulakova V., Slezingr M., Rak J., Uhmannova H., Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., "TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE", "Design, Performance and operation of selected water structires - Lifelong Learning Programme ERASMUS 2012", 2012,1-148
 27. Koszelnik P., Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej.", 2012,1-135
 28. Gosztyła M., Jagieła B., Dudzik I., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Architektura Galicji w dobie autonomii na przykladzie Jarosławia", 2012,1-321
 29. Warchoł J., "POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA", "Badanie i modelowanie równowagi sorpcji jonów w układzie ciecz-ciało stałe", 2012,-,1-140
 30. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Alternatywne źródła energii. Instalacje z pompami ciepła", 2012,1-246
 31. Siwowski T., "Zalety i wady wzmacniania mostów betonowych za pomocą materiałów kompozytowych CFRP.", "Seminarium Szkoleniowe pn. "Mosty betonowe -materiały, budowa, diagnostyka i utrzymanie", Warszawa -Jachranka, 2012, 23-24 lu", 2012,I,
 32. Konkol J., "Zastosowanie metod inżynierii materiałowej w technologii betonu", "Seminarium "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie" w ramach projektu; Wsparcie dla tworzenia i rozwój Świętokrz", 2012
 33. Zientek D., "Zastosowanie systemu GEOLISP do generowania map pochodnych, w oparciu o numeryczną mapę podstawową", "EUROmatyka2012.PL, Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Poznań -Puszczykowo 31maja - 2 czerwca 2012", 2012
 34. Pochwat K., Dziopak J., "Zbiornik retencyjny z systemem grawitacyjnego płukania jako alternatywa dla stosowanych systemów płuczących", "III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna, Kraków, 31.05 - 0", 2012
 35. Niemiec W., "Zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne, innowacyjne technologie.", "Konferencja w ramach projektu: "Rozwój MŚP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii", 04.05.2012", 2012,-,-
 36. Bieniek Z., "Wypełnianie przestrzeni czworościanami przystającymi", "V Konferencja Naukowa ARCHBUD 2012 "Problemy wspczesnej architektury i budownictwa", Zakopane, 3-6 września 2012", 2012,47-52
 37. Masłoń A., "Wykorzystanie wód deszczowych w instalacji sanitarnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.", "Seminarium pt. "Inteligentne EkoOsiedle 2020 - Odnawialne Źródła Energii w praktyce". Rzeszów, 5 grudnia 2012 r.", 2012
 38. Masłoń A., "Wykorzystanie wody deszczowej w instalacji wodno-kanalizacyjnej na przykładzie projektu PKEO dla budynku zamieszkania zbiorowego z częścią handlowo-usługową.", ""Alternatywna i odnawialna energetyka: technologie, urządzenia, praktyka ich użycia i projekty rozwoju". VI Targi "Alternative", 2012
 39. Konkol J., "Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012
 40. Konkol J., "Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012
 41. Konkol J., Prokopski G., "Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego", "IV Konferencja 'Energia Słoneczna "SOLINA 2012" Architektura- Budownictwo- Inżynieria- Technika. Nowoczesne technologie energo", 2012
 42. Babiarz B., "Wpływ udziału źródeł ciepła na efektywność energetyczną budynku", "Konferencja "Ciepłownictwo - usługa publiczna czy biznes?", Szczyrk 17-18 stycznia 2012 r.", 2012
 43. Sobala D., "Wciskane pale i palisady stalowe. Technologia i przykłady jej wykorzystania.", "XI Seminarium Geotechnika dla Inżynierów "Fundamenty palowe 2012", Warszawa, 1 marca 2012 r.", 2012
 44. Zygmunt J., "Właściwości betonów z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie krzemionkowego popiołu lotnego.", "Konferencja: Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju, Poznań - Łagów Lubuski, 26-29 września 2012", 2012
 45. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., "Usuwanie pestycydów z roztworów wodnych w procesie adsorpcji.", "XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", 09-12.09.2012 r. Stare Jabłonk", 2012,-,-
 46. Kulpa M., Siwowski T., "Walidacja modeli numerycznych typowych wiaduktów drogowych na podstawie badań.", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012
 47. Sikora A., Walicka - Góral B., "Urban and architectural aspects of the prevention of noise emissions and reduction of their negative effects", "3rd International Conference ""Advanced Construction 2012", Kaunas, October 18-19 , 2012", 2012,35-39
 48. Bieniek Z., "Thea class of tensegrity tetrahedron", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012,52-53
 49. Kadaj R., "Theoretische Modelle und numerische Verfahren des APPS-Moduls (Automatic Postprocessing Software) im polnischen System der Referenzstationen", "INTERGEO Kongress,Geodatische Woche, Hanover 9-11.10.2012", 2012
 50. Rybka A., Dudek J., "Transport in a city - the influence of the organization of transport on the urban pattern of developing cities. Searching for the solutions that can stop the transport from becoming the enemy of the public space", "3rd International Conference ""Advanced Construction 2012", Kaunas, October 18-19 , 2012", 2012,11-15

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności