Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Publikacje
Lista publikacji

Lista publikacji (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Rybka A., Rybka S., "SSP - JOUNAL OF CIVIL ENGINEERING - SELECTED SCIENTIFIC PAPERS", "The problem and needs of existing urban multifamily building estates in Poland", 2012,61-70
 2. Pisarek Z., "SSP - JOUNAL OF CIVIL ENGINEERING - SELECTED SCIENTIFIC PAPERS", "Mechanical model of steel-concrete composite joint under sagging bending moment", 2012,1,33-42
 3. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS", "Safety analysis and assesment in the water supply sector.", 2012,1,142-153
 4. Wróbel K., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Wpływ metody określania obciążenia wiatrem kominów żelbetowych na wielkość sił wewnętrznych", 2012,4,134-137
 5. Stec A., Słyś D., "PROCEEDINGS OF ECOPOLE", "Wpływ rozwoju terenów miejskich na funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego miasta Przemyśla", 2012,6,601-608
 6. Słyś D., Stec A., "PROCEEDINGS OF ECOPOLE", "Analiza LCC wariantów zagospodarowania wód deszczowych w budynku wielorodzinnym", 2012,6,409-415
 7. Masłoń A., Tomaszek J., "PRACE NAUKOWE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kierunki zastosowania mineralnych materiałów pylistych w technologii osadu czynnego - studium literatury.", 2012,59,5-23
 8. Ziemniak N., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Tryby pracy centrali klimatyzacyjnej firmy Menerga z pompą ciepła, podwójnym wymiennikiem krzyżowym oraz recyrkulacją na wykresach i-x powietrza wilgotnego", 2012,2010/2011,111-122
 9. Koppler-Drozdowska I., Proszak-Miąsik D., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "System ogrzewania powietrznego dla budynku pasywnego jednorodzinnego", 2012,2011/2012,75-88
 10. Wróbel J., Proszak-Miąsik D., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Porównanie możliwości pobierania ciepła za pomocą pionowego gruntowego wymiennika ciepła w zależności od występowania wód gruntowych", 2012,2010/2011,89-98
 11. Pasiak A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Opracowanie procesów uzdatniania powietrza w systemach wentylacji ze stefowymi nagrzewnicami i ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego", 2012,2010/2011,37-50
 12. Pasiak A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Opracowanie procesów uzdatniania powietrza w systemach klimatyzacji ze stefowymi nagrzewnicami i ogrzewaniem powietrznym z recyrkulacją na wykresach i-x powietrza wilgotnego", 2012,2010/2011,51-74
 13. Czarniecki D., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Opracowanie metody projektowania systemu klimatyzacji z centralą firmy FRAPOL z wielostopniowym odzyskiem ciepła z wykorzystaniem pomp ciepła, krzyżowo-płytowego wymiennika ciepła oraz pierwszej i pomocniczej recyrkulacji powietrza", 2012,2010/2011,7-20
 14. Ziemniak N., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza procesów uzdatniania powietrza w centrali klimatyzacyjnej firmy Dantherm z pompą ciepła, krzyżowym wymiennikiem ciepła oraz recyrkulacją w okresie zimowym", 2012,2010/2011,99-110
 15. Kapusta A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza zaopatrzenia budynku jednorodzinnego w energię z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego", 2012,2010/2011,21-36
 16. Pisarek Z., "NOWOCZESNE HALE", "Projektowanie połączeń według Eurokodów", 2012,5,13-15
 17. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "PRACE INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH", "Aspekty środowiskowe w technologii produkcji kruszyw budowlanych", 2012,9,7-19
 18. Siwowski T., "MOSTY", "Sprężone taśmy CFRP.Wzmacnianie elementów żelbetowych.", 2012,5,24-29
 19. Pisarek Z., "NOWOCZESNE HALE", "Projektowanie hal z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych", 2012,1,21-24
 20. Siwowski T., "MOSTY", "Materiały kompozytowe CFRP stosowane we wzmacnianiu mostów betonowych.", 2012,4,22-27
 21. Siwowski T., "MOSTY", "Projektowanie mostów wg Eurokodów. Stan prawny i podstawy projektowania.", 2012,6,56-61
 22. Warchoł J., Matłok M., Misaelides P., Noli F., Zamboulis D., Godelitsas A., "MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS", "Interaction of U(VI)aq with CHA-type zeolitic materiale.", 2012,153,63-69
 23. Skrzypczak I., Kokoszka W., "KWARTALNIK PROJEKTU PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI", "BGPS - Budowlano-Geodezyjny Projekt Szkoleniowy" jako przykład dobrych praktyk w zakresie realizacji szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw", 2012,6,9-12
 24. Masłoń A., "KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (RARR)", "Keramzyt - innowacyjny materiał w ochronie środowiska.", 2012,4-5
 25. Sarri S., Misaelides P., Zamboulis D., Papadopoulou L., Warchoł J., "JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY", "Removal of uranium anionic species from aqeous solutions by polyethylenimine-epichlorohydrin resins.", 2012,9,1731-1736
 26. Skrzypczak I., "JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS", "The fuzzy method in the compound conformity criteria of concrete strength as quality and safety control.", 2012,2,197-200
 27. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Piegdoń I., "JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS", "Risk analysis of water supply interruptions in collective water supply systems.", 2012,2,201-207
 28. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS", "Operating characteristic curves in monitoring of strength in ready-mixed concrete", 2012,2,259-262
 29. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "JOURNAL OF KONBIN", "Standards of water services quality levels with regard to the reliability of water supply to the recipients.", 2012,4,71-78
 30. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., "JOURNAL OF KONBIN", "Water main failure risk assesment.", 2012,4,115-124
 31. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., "JOURNAL OF KONBIN", "Matrix analysis of risk of interruptions in water supply systems in terms of comsumer safety.", 2012,4,125-140
 32. Starakiewicz A., "IZOLACJE", "Bilans cieplny stolarki okiennej.", 2012,73-76
 33. Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., "JOURNAL OF KONBIN", "Application of fuzzy fault tree in risk analysis of collective water supply systems.", 2012,4,13-24
 34. Wilk K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Rutynowe rozpoznanie podłoża gruntowego przyczyną błędnych rozwiązań fundamentowych", 2012,4,400-404
 35. Jaremski J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Udział geotechniki w uporządkowaniu składowisk odpadów", 2012,4,447-451
 36. Straż G., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Laboratoryjne badania współczynnika filtracji namułu z Rzeszowa", 2012,4,384-387
 37. Raganowicz A., Dziopak J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Prognoza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej oparta na statystycznym rozkładzie Weibulla", 2012,1,3-8
 38. Reichhart A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Zasady kształtowania i analizy przekryć powłokowych z blach fałdowych", 2012,9,462-466
 39. Gruca-Rokosz R., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zbiorniki zaporowe jako źródło emisji gazów cieplarnianych.", 2012,1,51-65
 40. Kubiszyn W., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wybrane aspekty projektowania, wykonawstwa i montażu dwupowłokowych kominów stalowych", 2012,9,467-470
 41. Kozłowski A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Uproszczone obliczenia nośności i sztywności węzłów ram stalowych", 2012,9,482-487
 42. Kuś S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Refleksje po 60 latach projektowania, badań i realizacji konstrukcji sprężonych", 2012,6,332-337
 43. Gąska P., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Posadowienie budynku na krótkich kolumnach betonowych", 2012,9,471-472
 44. Reichhart A., Goppert K., Haspel L., Winkler A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Przekrycie i obudowa piłkarskiego Stadionu Narodowego w Warszawie", 2012,317-324
 45. Stankiewicz B., Borowik K., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O kształtowaniu i obliczaniu stalowych akumulatorów ciepła małej pojemności", 2012,11,608-610
 46. Trojnar K., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ocena przestrzennej interakcji pala z podłożem gruntowym.", 2012,9,498-502
 47. Siwowski T., Wysocki A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Nietypowy montaż kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie.", 2012,9,488-492
 48. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Normowa kontrola zgodności właściwości betonu innych niż wytrzymałość według PN-EN 206-1", 2012,9,473-478
 49. Abramczyk J., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Kształtowanie strukturalnych przekryć powłokowych z wykorzystaniem sieci modularnej", 2012,11/2012,605-607
 50. Konkol J., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Metakaolinit i popiół fluidalny jako alternatywne w stosunku do pyłów krzemionkowych dodatki mineralne do betonu", 2012,9,503-507

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności