Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kostecka J., Zamorska J., Pączka G., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Życie biologiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją odpadami ściekowymi Cz.I Makro - i mezofauna glebowa [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, ", 2005,1,1,101-110
 2. Kaniuczak J., Niemiec W., Właśniewski S., Zamorska J., Jasiński T., Hajduk E., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane właściwości osadów ściekowych zastosowanych do aglomeracji odłogu piaszczystego [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W. Niemca)", 2005,1,1,63-76
 3. Kaniuczak J., Hajduk E., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane właściwości fizykoczhemiczne i chemiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją osadami ściekowymi [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W", 2005,1,1,79-100
 4. Kaniuczak J., Kostecka J., Niemiec W., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane aspekty ochrony środowiska w Polsce w kontekście gospodarki odpadami organicznymi i zrównowazonego rozwoju [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kostecki", 2005,1,1,9-16
 5. Jasiński T., Niemiec W., Kaniuczak J., Błażej J., Puchalski G., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wartość energetyczna jednorocznych pędów wierzby energetycznej uprawianej na aglomerowanej glebie piaszczystej [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej,", 2005,1,1,191-200
 6. Niemiec W., Jasiński T., Kaniuczak J., Zamorska J., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Technologia aglomeracji odłogu piaszczystego przy użyciu osadów ściekowych [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W .Niemca)", 2005,1,1,129-154
 7. Kaniuczak J., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., Hajduk E., Puchalski G., Właśniewski S., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Produkcyjność biomasy wierzby energetycznej uprawianej w cyklu 1-rocznym na aglomerowanej glebie piaszczystej [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej, W.", 2005,1,1,171-178
 8. Słyś D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ", "Nowoczesne rozwiązania zbiorników do obciążania hydraulicznego oczyszczalni ścieków.", 2005,44,315-322
 9. Waszczyszyn Z., Ziemiański L., "SPRINGER -WIEN-NEW YORK", "Neural Networks in the Identification Analysis of Structural Mechanics Problems w Parameter identification of materials and structures", 2005,265-340
 10. Tomaszek J., "SPRINGER, NEW YORK, USA", ""Comparison between sequencing bath and continuous flow activated sludge systems" w "Chemistry for the protection of the environment", pod redakcją: R. Mournighan, M. R. Dudzińska, J. Barich, M. A. Gonzalez, R. K. Black.", 2005,59,275-285
 11. Tomaszek J., "SPRINGER, NEW YORK, USA", ""Automated analysis of stable isotopes of H, C, N, O and S by isotope ratio mass spectrometry" w "Chemistry for the protection of the environment", pod redakcją: R. Mournighan, M. R. Dudzińska, J. Barich, M. A. Gonzalez, R. K. Black.", 2005,59,151-168
 12. Granops M., Kaleta J., "SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO", "Woda, uzdatnianie i odnowa", 2005,1-227
 13. Rak J., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę.", 2005,28,1-215
 14. Jaremski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The Influence of Physical and Chemical Processes Occuring in the Weathered Opole Marls on the Geotechnical Parameters", 2005,1-97
 15. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2005,1-178
 16. Janas L., Jarominiak A., Michalak E., "STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ RZESZÓW", "Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich", 2005,1-105
 17. Graboń W., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Hurtownie i analiza danych - wsparcie dla biznesu, w Bazy danych, Modele,technologie, narzędzia pod. red.Stanisława Kozielskiego, Bożeny Małysiak, Pawła Kasprowskiego, Dariusza Mrozka, nakład 200 egz.", 2005,13-18
 18. Hajduk M., Hajduk E., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Wybrane aspekty związane z wykorzystaniem Internetu w biznesie [w:] Komputer - przyjaciel czy wróg.", 2005,367-373
 19. Rejman E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The Usage of CAD SYSTEM for Analysis of Tooth Fillet in a Gear [w:] Progressive technologies and materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,77-84
 20. Stachowicz F., Trzepieciński T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The use of artificial neural networks for prediction of friction coefficient value [w:] Progressive technologies and materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,1,105-115
 21. Kut S., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The limit ductile fracture strain in blanking process [w:] Progressive technologies and materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,1,37-44
 22. Stachowicz F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Reuse, recovery and recycling of metals from end of life vehicles [w:] Progressive technologies and materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,1,93-103
 23. Budzik G., Miechowicz S., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The complex rapid prototyping STL free surface generation [w:] Progressive technologies and materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,98-102
 24. Polański L., Stachowicz F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Geometric accuracy of stainless steel tubes after bending [w:] Progressive technologies and materials (pod red. Feliksa Stachowicza)", 2005,1,67-76
 25. Porzycki J., Habrat W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ", "Komputerowe układy sterujące szlifierek [w:] Obróbka ścierna w technikach wytwarzania (pod red. L. Dąbrowskiego)", 2005,107-115
 26. Porzycki J., Habrat W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ", "Geometria zużycia jednoziarnistego obciągacza diamentowego [w:] Obróbka ścierna w technikach wytwarzania (pod red. L. Dąbrowskiego)", 2005,270-275
 27. Oczoś K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ", "Doskonalenie techniki szlifowania [w:] Obróbka ścierna w technikach wytwarzania (pod red. Lucjana Dąbrowskiego)", 2005,7-11
 28. Kopecki H., Kopecki T., Zacharzewski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Experimental and numerical analysis of cracked thin-walled plate under cycles changing tension [w:] Progressive Technologies and Materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,1,29-36
 29. Balawender T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Comparision of uniaxial test with simple shear test in respect of plasticity criteria [w:] Progressive technologies and materials (pod red. F. Stachowicza)", 2005,1,7-14
 30. Drobiecka J., Pacana A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza procesu transformacji systemu jakości w kierunku ISO 9001:2000 w Kruszgeo S.A", 2005,313-322
 31. Pawlus P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Topografia powierzchni", 2005,1-448
 32. Budzik G., Cygnar M., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU", "Wybrane aspekty projektowania elementów wirujących maszyn przepływowych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.", 2005,1-82
 33. Frącz W., Krywult B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych.", 2005,1-268
 34. Bieniasz B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Konwekcyjna wymiana masy/ciepła w płytkowych wirnikach regeneratora obrotowego", 2005,1-152
 35. Opiekun Z., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych żarowytrzymałych odlewniczych stopów kobaltu", 2005,1-117
 36. Setlak G., "POLITECHNIKA KIJOWSKA", "Inteligentne systemy wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach niepewności (w języku ukraińskim)", 2005,1-36
 37. Kawalec A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Computer Aided Synthesis and Modelling of Modified Helical Gear Transmissions with Finite Element Analysis.", 2005,1-300
 38. Król P., Król B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Wyznaczanie właściwości powierzchniowych materiałów ceramicznych i kompatybilnych do nich spoiw w postaci dyspersji wodnych jonomerów poliuretanowych [w:] Modyfikacja polimerów (pod red. D. Żuchowskiej i R. Stellera)", 2005,514-517
 39. Heneczkowski M., Oleksy M., Szczerba J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Wysokoudarowe kompozyty poliamid 6-włókno szklane [w:] Modyfikacja polimerów (pod red. D. Żuchowskiej i R. Stellera)", 2005,360-364
 40. Heneczkowski M., Bil M., Zawadzak E., Ryszkowska J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Reaktywne współwytłaczanie odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z innymi polimerami [w:] Modyfikacja polimerów (pod red. D. Żuchowskiej i R. Stellera)", 2005,428-432
 41. Samolej S., Rak T., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do modelowania czasowych właściwości systemów internetowych w: Systemy czasu rzeczywistego - Kierunki badań i rozwoju (Eds.K. Zieliński, T. Szmuc)", 2005,1,91-100
 42. Grabowski F., Strzałka D., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Wpływ procesów długoterminowych na wydajność kolejki. opublikowane w "Wysokowydajne Sieci Komputerowe-Nowe technologie" pod redakcją Stefana Węgrzyna, Bolesława Pochopienia, Tadeusza Czachórskiego.", 2005,1,123-132
 43. Strzałka D., Grabowski F., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Wpływ procesów długoterminowych kanału na jego przepustowość. opublikowane w "Wysokowydajne Sieci Komputerowe - Nowe Technologie" pod redakcją Stefana Węgrzyna, Bolesława Pochopienia, Tadeusza Czachórskiego.", 2005,1,133-146
 44. Kluska J., "WYDAWNICTWO EXIT", "New results in Analytical Modeling Using Takagi-Sugeno Expert System, w: Issues in Intelligent Systems Paradigms, Hryniewicz O., Kacprzyk J., Koronacki J., Wierzchoń S.T. (Eds.)", 2005,79-94
 45. Omiotek Z., Grabowski F., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Hierarchiczny model systemu strumieniowej transmisji obrazu ruchomego przez Internet. opublikowane w "Wysokowydajne Sieci Komputerowe - Zastosowanie i Bezpieczeństwo" pod redakcją Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka.", 2005,1,264-275
 46. Hajder M., Paszkiewicz A., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Efektywna metoda wielokryterialnego projektowania sieci komputerowych. opublikowane w "Wysokowydajne Sieci Komputerowe - Nowe Technologie" pod redakcją Stefana Węgrzyna, Bolesawa Pochopienia, Tadeusza Czachórskiego.", 2005,1,221-232
 47. Samolej S., Szmuc T., "IOS PRESS", "TCPN - Based Tool for Timing Constraints Modelling and Validation w: "Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies", edited by: Krzysztof Zieliński and Tomasz Szmuc (AGH Kraków)", 2005,130,194-205
 48. Motało W., Borek R., Kowalczyk A., Wasyluk W., Obca afiliacja ., Dorozhovets M., Stadnyk B., "WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA"", "Osnowy metrologii. Podręcznik dla studentów szkół wyższych. Osnowy metrologii i wymiriuwalna technika.", 2005,1,1-529
 49. Hajduk Z., "WYDAWNICTWO BTC", "Mikrokontrolery w systemach zdanego sterowania", 2005,1-215
 50. Wójcik W., Hotra Z., Hotra O., Grigoriev W., Kalita W., Melnyk O., Potencki J., Czerpak W., "LIGA-PRESS, LVOV", "Mikroelektronni sensori fizicznich veliczin", 2005,3,1-200

123nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności