Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Babiarz B., "VERLAG DASHOFER", "Wyposażenie techniczne budynków. [w] Poradnik: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie. Stan prawny marzec 2009 (red. W. Berdychowski, L. Lichołai)", 2009,1,Rozdz. 5
 2. Babiarz B., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Wpływ założeń obliczeniowych na wartość wskaźnika zapotrzebowania energii pierwotnej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej [w:] Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. Janusz Ozonek, Małgorz", 2009,58/1,9-16
 3. Rak J., Pietrucha K., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na ocenę atrakcyjności turystycznej gminy [w:] Gospodarka wodno-ściekowa w Karpatach i na Pogórzu Karpackim oraz jej wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (red.M.Kaznowski)", 2009,3,177-185
 4. Rybka A., Bertrand O., "MIDSEA BOOKS LTD", "Strategies for a Low Carbon Urban Built Enviroment", 2009,39-46
 5. Gosztyła M., Kruk J., "JANINA I WŁADYSŁAW WYCZAWSCY", "Witraże w powiecie jarosławskim", 2009,1-190
 6. Trojnar K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Stateczność fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo", 2009,253
 7. Dziopak J., Słyś D., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Simulation researches of pump-gravitational storage reservoir and its application in sewage system [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas", 2009,75-82
 8. Gosztyła M., Lichołai L., "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU", "Sąd Okręgowy w Przemyślu 1938-2008", 2009,1,112
 9. Słyś D., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Retencja zbiornikowa i sterowanie dopływem ścieków do oczyszczalni", 2009,57,1-155
 10. Rak J., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Rozważania na temat błędów pierwszego i drugiego rodzaju w aspekcie zaopatrzenia w wodę [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (red. I.Zimoch, W.Sawiniak)", 2009,I,359-368
 11. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemów klimatyzacji jednoprzewodowej scentralizowanej", 2009,1-70
 12. Konkol J., Prokopski G., "WOODHEAD PUBLISHING LIMITED", "Relationships between fractal dimension and the mechanical and structural parameters of basalt aggregate concretes [w:] Brittle Matrix Composites (red. A.M. Brandt, J. Olek and I.H. Marshall)", 2009,9,409-418
 13. Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L., "POLSKIE WYDAWNICTWO TECHNICZNE, KRZYSZTOF MASŁYK", "Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2", 2009,2,1-835
 14. Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L., "POLSKIE WYDAWNICTWO TECHNICZNE, KRZYSZTOF MASŁYK", "Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1", 2009,1,1-600
 15. Górski J., Rabczak S., "SYSTHERM DANUTA GAZIŃSKA S. J.", "Problemy stosowania urządzeń na czynnik CO2 [w:] Klimatyzacja pojazdów samochodowych (pod red. B. Gazińskiego)", 2009,27-39
 16. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Podkarpackie wody mineralne i lecznicze jako czynnik hydroterapii w turystyce [w:] Turystyka w parkach krajobrazowych (red. Z.Wnuk, M.Ziaja)", 2009,155-170
 17. Tchórzewska-Cieślak B., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Ochrona konsumentów wody przed skutkami zawodności dostawy wody do spożycia [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (Z.Wnuk, M.Ziaja)", 2009,I,369-380
 18. Nazarko P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena stanu konstrukcji - Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych", 2009,1-152
 19. Kadaj R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obliczenia i modernizacja osnów II klasy w układzie "2000" [w:] Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna - Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej", 2009,1,121-143
 20. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "O bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę [w:] Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. J.Ozonek, A.Pawłowski)", 2009,59/2,171-177
 21. Kozłowski A., Klich R., Witkoś K., Wojnar A., "WYDAWNICTWO DASHOFFER VERLAG", "Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków z wykorzystaniem lekkiego szkieletu stalowego [w:] Remonty i modernizacje budynków", 2009,23.1-23.24
 22. Kiełbasa Z., Kozłowski A., Kubiszyn W., Pisarek Z., Reichhart A., Stankiewicz B., Ślęczka L., Wojnar A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część pierwsza. Wybrane elementy i połaczenia.", 2009,1-396
 23. Michalak E., Folta L., "MITEL", "IV Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW .Rzeszów-Jasionka , 18-20 listopada , Materiały pokonferencyjne.", 2009,1-191
 24. Rybka A., "THE WELSH SCHOOL OF ARCHITECTURE CARDIFF UNIVERSITY", "European Carbon Atlas", 2009,133-144
 25. Koszelnik P., Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "POLSKIE TOWARZYSTWO LIMNOLOGICZNE", "Identyfikacja źródeł azotanów spływających do wód zbiornika Solina na podstawie składu izotopowego azotu i tlenu [w:] Anthropogenic and natural transformations of lakes (red. W. Marszelewski )", 2009,3,123-127
 26. Rak J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2009,1-182
 27. Rak J., "INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, WARSZAWA", "Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę.", 2009,1-205
 28. Zygmunt J., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Badania właściwości betonu z aktywowanym mechanicznie krzemionkowym popiołem lotnym [w:] Wybrane zagadnienia w dziedzinie budownictwa (pod red. A. Wawrzynka)", 2009,383-390
 29. Słyś D., Dziopak J., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Assumption for optimization model of sewage system cooperating with storage reservoirs [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas (C. Madryas, B. Przybyła, A. Szot)", 2009,249-256
 30. Boryczko K., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Analiza taksonomiczna intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych. [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. (red. I.Zimoch, W.Sawiniak)", 2009,I,203-212
 31. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., "KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN", "Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca [w:] Polska inżynieria środowiskowa pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. J.Ozonek, A.Pawłowski)", 2009,58/1,27-33
 32. Laskowski P., Habrat W., Sieniawski J., "WYDAWNICTWA UCZELNIANE UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY", "Zużycie ostrza skrawającego podczas obróbki wykończeniowej stopu tytanu Ti-6Al-4V w Obróbka skrawaniem. Zaawansowana technika.", 2009,351-358
 33. Ryzińska G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zjawisko pękania w procesie wyciskania metalowych kompozytów warstwowych", 2009,
 34. Orłowicz A., Trytek A., "KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE", "Zastosowanie łuku elektrycznego do modyfikowania warstwy wierzchniej opdlewów żeliwnych [w:] Postępy teorii i praktyki odlewniczej (red. J. Szajnar)", 2009,303-324
 35. yłka M., "LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE", "Zagadnienia teoretyczno-eksperymentalne w przemyśle maszynowym", 2009,274-281
 36. Sieniawski J., Cyunczyk A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Właściwości ciał stałych", 2009,1-226
 37. Mazurkow A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Właściwości statyczne i dynamiczne, metoda projektowania łożysk ślizgowych z panewką pływającą.", 2009,1-142
 38. Witek L., Kowalski T., "WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA", "Thermal fatigue problems of turbine casing [w:] Fatigue of Aircraft Structures-Monographic Series", 2009,205-211
 39. Wojtowicz W., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowanie gospodarki", 2009,132-142
 40. Frącz W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "The warpage optimization of the micro cellular injection molded part by the Taguchi method [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES)", 2009,3-A,5-17
 41. Pacana A., Stadnicka D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001", 2009,1-281
 42. Balawender T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Strain localization in tensile test [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,5-15
 43. Budzik G., Markowska O., Gardzińska A., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Rapid Prototyping Method (3DP) Adapted to Implement Cranical Decreases [w] Advanced Technologies in Production Engineering (pod red. J. Jóźwika)", 2009,112-121
 44. Porzycki J., Habrat W., Krasowski B., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ", "Ograniczenia w doborze parametrów szlifowania osiowego [w:] Współczesne problemy obróbki ściernej.", 2009,415-422
 45. Stachowicz F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Plastic flow properties and forming limit diagrams of titanium and titanium alloy sheets annealing at different temperature [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,37-51
 46. Budzik G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników lotniczych w procesie szybkiego prototypowania.", 2009,1-145
 47. Budzik G., Pacana J., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obróbka i przygotowanie danych pod potrzeby urządzeń szybkiego prototypowania [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,105-127
 48. Pacana J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obliczenia numeryczne przekładni zębatych z zastosowaniem MES [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe.", 2009,80-104
 49. Kut S., Basmadji F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Numerical comparative analysis of stress distributions in three different dental implant systems [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,65-79
 50. Zielecki W., "TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE", "Modyfikacia technologickych a uzitkowych vlasnosti zliatin zeleza pri obrabani elektronovym zvazkom", 2009,1-27

12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności