Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Rak J., Studziński A., "POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH O/ WIELKOPOLSKI", "Wybrane czynniki interpretacji ryzyka [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne Water Supply and Water Quality - present issues", 2010,II,411-419
 2. Tchórzewska-Cieślak B., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Water consumer safety in water distribution system [w:] Environmental Enginering III", 2010,527-532
 3. Bartoszek L., Tomaszek J., "POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH O/TORUŃ", "Wpływ dwuwodnego siarczanu (VI) wapnia na retencję fosforu w osadach dennych zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce. [w:] Ochrona i rekultywacja jezior", 2010,21-30
 4. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K., "POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH O/ WIELKOPOLSKI", "The analysis of the exploitation of the water network on the example of the Krosno water network [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne "Water Supply and Water Quality" - present issues", 2010,II,119-128
 5. Maier G., Bolzon G., Bulijak V., Garbowski T., Miller B., "SPRINGER", "Synergic Combinations of Computational Methods and Experiments for Structural Diagnoses [w:] Computer Methods in Mechanics", 2010,1,453-476
 6. lęczka L., "WYDAWNICTWO "ARKADY", WARSZAWA", "Stal i wyroby stalowe. [w:] Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.", 2010,5,87-142
 7. Proksa M., Pianowski Z., "UNIWERSYTET WARSZAWSKI", "Rotunda św. Mikołaja pod prezbiterium katedry przemyskiej. Badania archeologiczno-architektoniczne [w:] Przemyśl wczesnośredniowieczny", 2010,III,331-348
 8. Babiarz B., Piwowarska - Solarz L., "MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA SP. Z O.O.", "Realizacja inwestycji (budowa farmy wiatrowej) [w:] Podręcznik przygotowania i realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej", 2010,207-226
 9. Barszcz A., Labocha S., Ślęczka L., Urbańska-Galewska E., "WYDAWNICTWO "ARKADY", WARSZAWA", "Przykłady projektowania konstrukcji [w:] Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.", 2010,5,723-1085
 10. Sikora A., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA "EDUKACJA" WROCŁAW", "Obiekty przyrody nieożywionej jako jeden z czynników stymulacji ruchu turystycznego [w:] Autokreacja poprzez turystykę", 2010,113-121
 11. Rak J., Pietrucha K., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Nowe-stare możlliwości uzdrowiskowe województwa Podkarpackiego [w:] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego", 2010,293-301
 12. Kozłowski A., Pisarek Z., "WYDAWNICTWO "ARKADY", WARSZAWA", "Nośność i sztywność węzłów [w:] Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.", 2010,5,399-608
 13. Skrzypczak I., Oleniacz G., "ARCHIWUM GEOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Metodyka pomiarów statystycznych i dynamicznych zespolonych obiektów mostowych [w:] Monitoring i inżynieryne pomiary geodezyjne", 2010,7-23
 14. Januszewski B., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Kilka uwag o widoczności na rysunkach poglądowych [w:] Proceedings of 11th Seminar Geometry And Computer, Ustroń 2010", 2010,37-38
 15. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "TAYLOR & FRANCIS GROUP", "Method of identification of operational states of water supply system [w:] Environmental Enginering III", 2010,521-526
 16. Rybka A., "MIDSEA BOOKS LTD", "Design of a Passive Hotel in Rzeszow, Poland [w:] Strategies for a Low Carbon Urban Built Environment", 2010,39-46
 17. Kozłowski T., Rybka A., Plewako Z., "UNIVERSITY OF MALTA", "Definition of suburban building stock. Case study: Nowe Miasto, Rzeszów, Poland [w:] Improving the Quality of Suburban Building Stock", 2010,133-144
 18. Rak J., Studziński A., Studziński J., "SHAKER VERLAG", "Betriebssicherheit von kommunalen Wassernetzen [w:] Modellierung und Simulation von Okosystemen", 2010,224-238
 19. Babiarz B., "MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASNACHTA W BRZOZOWIE", "Audyting i certyfikacja energetyczna budynków [w:] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego", 2010,353-361
 20. Rybka A., Plewako Z., Kozłowski T., "UNIVERSITY OF MALTA", "Assessment of quality of suburban building stock. Indicators matrix: Nowe Miasto, Rzeszow, Poland [w:] Improving the Quality of Suburban Building Stock", 2010,445-456
 21. Rybka A., Plewako Z., Kozłowski T., "UNIVERSITY OF MALTA", "Assessment of quality of suburban building stock. Case study: Nowe Miasto, Rzeszów, Poland [w:] Improving the Quality of Suburban Building Stock", 2010,295-305
 22. Zientek D., Skrzypczak I., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Assement of surface deformation of minig areas with application of synthetic measure [w:] Archives of geomatics", 2010,1,37-50
 23. Pisarev V., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wentylacja i klimatyzacja z wykorzystaniem belek i sufitów chłodzących", 2010,1-94
 24. Woliński S., "TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING, BUCHAREST", "The first cycle degree in civil engineering in Rzeszow University of Technology [w:] Inguiries Into European Higher Education in Civil Engineering (edited by I. Manoliu)", 2010,91-95
 25. Januszewski B., Dźwierzyńska J., Abramczyk J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym.", 2010,1-218
 26. Babiarz B., Toft R., "MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA SP. Z O.O.", "Podręcznik przygotowania i realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej (pod red. R. Toft, MAEŚ Sp. z o.o. i B. Babiarz, PRz)", 2010,1-315
 27. Januszewski B., Dźwierzyńska J., Abramczyk J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i elementy geometrii powierzchni.", 2010,1-210
 28. Babiarz B., Szymański W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ogrzewnictwo", 2010,1-382
 29. Gosztyła M., Lichołai L., Bobusia B., "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU", "Plany Twierdzy Przemyśl", 2010,3,1-160
 30. Rak J., Kwietniewski M., "KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN", "Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce", 2010,67,1-134
 31. Kozłowski A., Wojnar A., Ziemiański L., "UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO JANEIRO", "Natural period of steel chimney [in:] Stability and Ductility of Steel Structures, International Collogium, Rio 2010", 2010,2,1185-1192
 32. Kozłowski A., Kiełbasa Z., Kubiszyn W., Pisarek Z., Reichhart A., Stankiewicz B., Ślęczka L., Wojnar A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1; Część pierwsza: Wybrane elementy i połączenia (pod red. A. Kozłowskiego)", 2010,1-396
 33. Czerwieniec E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Chemia - materiały pomocnicze", 2010,1-52
 34. Prokopska A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Architektoniczny proces projektowania wstępnego. Materiały pomocnicze.", 2010,1-55
 35. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Balneotechnika. Walory uzdrowiskowe.", 2010,1-212
 36. Waszczyszyn Z., Słoński M., "SPRINGER -WIEN-NEW YORK", "Advances of Soft Computing in Enginerring rozdział Selected problems of Artificial Neural Networks Development", 2010,512,237-316
 37. Grabas M., Tomaszek J., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Stosowanie biopreparatu EM-BIO w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych [w:] Współczesna problematyka odorów", 2010,479-509
 38. Braganca L., Koukkari H., Blok R., Gervasio H., Veljkovic M., Plewako Z., Landolfo R., Ungureanu V., "UNIVERSITY OF MALTA", "Sustainability of constructions. Integrated approach to life-time structural engineering. [w:] Improving the Quality of Suburban Building Stock", 2010,601-614
 39. Yavorska M., Sieniawski J., "ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH , KRAKÓW", "aroodporność warstwy aluminidkowej wytworzonej metodą CVD na podłożu nadstopu niklu CMSX4 [w:] Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej", 2010,160-165
 40. Skrzat A., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Zastosowanie modelu Bodnera - Partoma w analizie problemów niesprężystych [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,93-97
 41. Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Zastosowanie sygnału emisji akustycznej w diagnostyce szlifowania uzębień [w:] Podstawy i technika obróbki ściernej", 2010,323-330
 42. Kut S., "WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT", "Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010", 2010,615-622
 43. Pacana A., "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARSZAWA", "Zarządzanie jakością ekoinnowacji [w:] Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?", 2010,70-94
 44. Kuszewski H., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ stopniowanego wtrysku paliwa na wskaźniki pracy silnika wysokoprężnego z bezpośrednim wtryskiem [w:] Systemy i środki transportu samochodowego", 2010,1,129-136
 45. Pytel M., Błaż L., Sieniawski J., "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA", "Wpływ mikrostruktury miedzi na właściwości mechaniczne miedzianych pierścieni prowadzących obciskanych na korpusach stalowych i aluminiowych [w:] Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej", 2010,415-420
 46. Jakieła J., Litwin P., Olech M., "ITHEA", "Toward the Reference Model for Agent-Based Simulation of Extended Enterprises [w:] Methods and Instruments of Artificial Intelligence", 2010,34-66
 47. Chłędowski M., Pieniążek J., Kordos D., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "Wireless transmission system for unmanned aerial vehicles [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,1,203-218
 48. Rogalski T., "POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA", "The control algorithms for maneuvering flying target [w:] Scientific aspects of unmanned mobile vehicle", 2010,1,177-184
 49. Romanowska J., "KOMITET METALURGII PAN", "Termodynamiczna, mikrostrukturalna i termiczna analiza stopów Cu-Ni-Sn-Zn [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010", 2010,863-870
 50. Frącz W., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Symulacje procesów formowania wtryskowego w komercyjnych programach CAE [w:] Progresywne Technologie i Materiały", 2010,16-25

123456nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności